Samenwerking Gridmaster voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur Rotterdamse haven

Thema:
Transities en transformaties
11 januari 2021

Onlangs heeft een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Gridmaster ontwikkelt een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen voor energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven.

luchtfoto-theemswegtrace-havenbedrijf-rotterdam-danny-cornelissen-juni-2020
Luchtfoto van de Haven van Rotterdam. Foto: Danny Cornelissen

Het consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO.

Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en die in en rond het energiesysteem.

Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

Samenhang

Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit.

De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode.

Simulatiemodel Rotterdamse haven

Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

TNO levert binnen het adaptieve simulatiemodel, de berekeningen van ontwikkeling van energievraag en -aanbod van de verschillende partijen in het havengebied in de verschillende toekomstscenario's. Hiervoor worden het tool ESSIM en de Energy System Description Language (ESDL) gebruikt die door TNO zijn ontwikkeld.

Openbaar computermodel

Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 - 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt.

Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 6 t/m 10

Nederland verliest economisch terrein door achterblijvende R&D-investeringen

Informatietype:
Nieuws
22 januari 2024
De R&D investeringen van Nederland lopen achter op de EU-doelstelling en de uitgaven van buurlanden. Ontdek meer in TNO's analyse.

R&D bepalend voor toekomst van Nederlandse maakindustrie

Informatietype:
Nieuws
25 oktober 2023

Nieuw centrum TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2023

Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Informatietype:
Nieuws
13 april 2023

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023