Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Thema:
Transities en transformaties
13 april 2023

Sleuteltechnologieën, ze gaan de manier waarop we in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren veranderen. Ze zijn voor Nederland essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en leveren een bijdrage aan onze economie. Samen met de NWO, en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), hebben we de basislijst sleuteltechnologieën uit 2018 herijkt naar 44 technologieën verdeeld over 8 categorieën.

Benieuwd naar de nieuwe lijst?

Download het rapport 'Herijking sleuteltechnologieën 2023'

Nieuwe lijst met aandacht aan actualiteit

De basislijst uit 2018 heeft een inhoudelijke verdieping en verrijking gekregen. De huidige lijst is aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én in de wetenschap en technologie wereldwijd.

De nieuwe lijst reflecteert bijvoorbeeld de snelle opmars van kunstmatige intelligentie, het belang van quantumtechnologie en de klimaattransitie.

De herijkte lijst bestaat uit 8 categorieën met in totaal 44 individuele technologieën en is onderdeel van ons missiegedreven innovatiebeleid. De herijkte lijst bevat een omschrijving per cluster en technologie waarin aandacht is voor raakvlakken en samenhang tussen sleuteltechnologieën. In de ordering is de focus op de technologie in plaats van de toepassing.

Basis voor de kennis- en innovatieagenda

Deze lijst van 44 sleuteltechnologieën speelt een belangrijke rol in de kennis- en innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën, de sleuteltechnologieontwikkeling binnen de Topsectoren, het Nationaal Groeifonds en NWO-calls, en vormt de basis voor de inzet van regionale middelen en EU-cofinanciering.

Daarnaast vormt deze lijst de basis voor de Nationale Technologiestrategie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die later dit jaar wordt bekendgemaakt.

Wat is een sleuteltechnologie?

Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied in verschillende innovaties en sectoren. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. Daarnaast zijn sleuteltechnologieën essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en dragen ze bij aan de economie door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en markten. Onderzoek naar sleuteltechnologieën kan fundamenteel zijn, maar altijd gericht op toepassing op de middellange tot lange termijn.

Herijkte lijst 2023 Sleuteltechnologieën

 1. Energy materials
 2. Optical, electronic, magnetic and nanomechanical materials
 3. Meta materials
 4. Soft/bio materials
 5. Thin films and coatings
 6. Construction and structural materials
 7. Smart materials

 1. Photovoltaics
 2. Optical systems and Integrated photonics
 3. Photonic/Optical detection and processing
 4. Photon generation technologies

 1. Quantum computing
 2. Quantum communication
 3. Quantum Sensing

 1. Artificial intelligence
 2. Data science, data analytics and data spaces
 3. Cyber security technologies
 4. Software technologies and computing
 5. Digital Connectivity Technologies
 6. Digital Twinning and Immersive technologies
 7. Neuromorphic technologies

 1. (Bio)Process technology, including process intensification
 2. (Advanced) Reactor engineering
 3. Separation technology
 4. Catalysis
 5. Analytical technologies
 6. Electricity-driven chemical reaction technologies

 1. Nanomanufacturing
 2. Nanomaterials
 3. Functional devices and structures (on nanoscale)
 4. Micro- and nanofluidics
 5. Nanobiotechnology / Bionanotechnology

 1. Biomolecular and cell technologies
 2. Biosystems and organoids
 3. Biomanufacturing and bioprocessing
 4. Bio-informatics

 1. Sensor and actuator technologies
 2. Imaging technologies
 3. Mechatronics and opto-mechatronics
 4. Additive manufacturing
 5. Robotics
 6. Digital manufacturing technologies
 7. Micro electronics
 8. Systems engineering

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Voor een toekomstbestendige economie en samenleving moeten er ingrijpende transities gerealiseerd worden. Lees onze analyse voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

Een toekomstbestendige industrie? Daar is verandervermogen voor nodig

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De Nederlandse industrie is belangrijk voor onze economie en samenleving. Lees onze analyse voor een toekomstbestendige industrie.

Het kwartje is gevallen: kritieke grondstoffen zijn van strategisch belang

Informatietype:
Insight
28 maart 2023

Wat is er nodig om een tekort te voorkomen aan kritieke grondstoffen en de producten waar ze in zitten? Onze experts onderzochten het.

Een aanpak van energiearmoede die véél verder gaat dan pleisters plakken

Informatietype:
Insight
1 maart 2023

Wat is er nodig om tot een succesvolle integrale aanpak voor energiearmoede te komen? Lees de vier aanbevelingen voor overheden.

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.