Waterstof als schone brandstof dichterbij met nieuw TNO waterstoflab

Thema:
Waterstof en de brandstofcel
3 februari 2021

Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) van TNO in Helmond, zet stevig in op het toepassen van waterstof. Op woensdag 3 februari is de eerste grote hoeveelheid van dit schone gas geleverd om daarmee uitgebreid te gaan meten, testen en experimenteren.

Waterstof is kansrijk om op termijn diesel te gaan vervangen als brandstof voor zware vrachtwagens, scheepsmotoren en verplaatsbare generatoren. TNO wil deze ontwikkeling versnellen om de klimaatdoelstellingen op het gebied van mobiliteit te realiseren en kansen te creëren voor de Nederlandse industrie.

Vrachtwagen met waterstof komt aan bij het TNO waterstoflab

Schone waterstof verbrandingsmotor

In de nieuwe testfaciliteiten, mede mogelijk gemaakt door rijksbijdragen, werken we in open innovatie nauw samen met Nederlandse bedrijven aan het versnellen van innovaties op dit gebied. Ons land is hiermee in een unieke positie om technologieën te ontwikkelen die een schone verbrandingsmotor dichterbij brengen.

Ook valt er nog veel winst te behalen om de prestaties van brandstofcellen voor aandrijving van voer- en vaartuigen te verbeteren en de kosten omlaag te brengen. Waterstof zou verder als schone brandstof kunnen dienen in bijvoorbeeld stationaire dieselaggregaten, grondverzet- en landbouwmachines met direct enorme lokale milieuvoordelen.

Voortbouwen op bestaande kennis

Bij het verbranden van waterstof in een motor komt alleen water vrij en hooguit een te verwaarlozen hoeveelheid stikstofoxide (NOx). De exacte cijfers zullen duidelijk worden uit de metingen en testen die TNO in Helmond gaat doen. De nieuwe mogelijkheden van het innovatiecentrum bestaan uit vier testcellen waar we prestaties en emissies van zowel brandstofcellen als motoren gevoed door waterstof onder zeer uiteenlopende omstandigheden gaan meten en testen. Het voordeel is dat voor de toepassing van het veel schonere waterstof voortgebouwd kan worden op robuuste bestaande technologie waarmee TNO al decennia ervaring heeft.

Samenwerking

Intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven brengt de ontwikkeling van schone aandrijving in een stroomversnelling. Goed voor het milieu én de bv Nederland. De eerste ontwikkeltrajecten op het gebied van waterstofverbranding zijn inmiddels gestart waarmee de fundering wordt gelegd om waterstoftechnologie in Nederland verder toepasbaar te maken.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Hoe waterstof energietransitie transportsector kan versnellen

Informatietype:
Artikel
Om de milieudoelstellingen te halen en de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te beperken, moet de transportsector op meerdere duurzame energiedragers inzetten.

TNO onderzoek op het gebied van powertrains

Informatietype:
Artikel

Duurzame voertuigen en onderzoek naar duurzame aandrijflijnen

Informatietype:
Artikel

Werkelijk energieverbruik en emissies

Informatietype:
Artikel