Rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant onderzocht

Thema:
Impact van de energietransitie
25 maart 2021

TNO heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant onderzoek verricht naar welke rol kernenergie kan spelen in de provincie Noord Brabant. TNO heeft daarbij in samenwerking met de Nuclear Research Consultancy Group (NRG) gekeken naar recente inzichten met betrekking tot onder andere kosten, veiligheid en de rol en inpasbaarheid van kernenergie in een CO2 arme energiehuishouding. Hierbij is ook gekeken naar de potentie van zogeheten vierde generatie kerncentrales.

Bijdrage klimaatdoelen 2030

Gegeven de tijd die nodig is voor het doorlopen van het vergunningstraject en de bouw van een huidig commercieel beschikbare (generatie 3) kerncentrale (totaal minimaal 11 jaar) is het vrijwel uitgesloten dat elektriciteit uit een nieuw te bouwen kerncentrale een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelen 2030 van de Provincie Noord Brabant.

De rijksoverheid heeft bovendien voor een eventuele bouw van kerncentrales drie locaties buiten Noord-Brabant aangewezen: Borssele, Eemshaven en de Maasvlakte.

Generatie 4 kerncentrale

Generatie 4 kerncentrales zijn nog in ontwikkeling. Deze innovatieve typen kerncentrales hebben voordelen ten opzichte van de huidige gangbare concepten als het gaat om onder andere de wijze waarop veiligheid wordt geborgd, het efficiënter gebruik van brandstoffen (uranium, thorium) en het beperken van de productie van (langlevend) radioactief afval.

Tegenover deze voordelen staan ook nog een groot aantal uitdagingen bij de ontwikkeling van de reactoren die per reactortype anders zijn. Als die uitdagingen zijn opgelost dient er rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 20 tot 25 jaar voordat een dergelijke kerncentrale gerealiseerd is.

Rentabiliteit kernenergie

De totale kosten van een energiesysteem dat voornamelijk uit zonne- en windenergie bestaat, zijn lager dan van een energiesysteem met kernenergie. Om de hogere kosten van kernenergie terug te verdienen, moeten de centrales volcontinu draaien en/of moeten de marktprijzen voor elektriciteit flink stijgen.

In zo’n systeem kunnen de opbrengsten van een kerncentrale mogelijk worden verhoogd door levering van warmte of productie van waterstof. De overheid kan kernenergie mogelijk maken door bijvoorbeeld een minimale prijs te garanderen of een investeringssubsidie te geven.

Download het rapport De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant

Naast een handelingsperspectief voor de provincie Noord-Brabant gaat het rapport ook in op veiligheid van kerncentrales, ruimtebeslag, kosten kernenergie, rentabiliteit van kernenergie, radioactief afval, kernenergie uit het buitenland, mogelijke rol van kernenergie in de energietransitie binnen het Nederlandse energiesysteem en onderzoek naar innovatieve kernenergietechnieken voor bedrijven en onderzoeksinstellingen in Noord-Brabant.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Groep huishoudens met brandstofauto kwetsbaar in transitie naar duurzame mobiliteit

Informatietype:
Nieuws
13 februari 2024
Tussen de 113 en 270 duizend huishoudens in Nederland hebben een laag inkomen en hoge brandstofkosten. De meeste daarvan bevinden zich in middelgrote steden.

De mens als succesfactor voor de energietransitie

Informatietype:
Webinar
31 januari 2024
1 aflevering

Innovatietrends in verduurzaming gebouwde omgeving

Informatietype:
Insight
16 mei 2023

Energietransitie groeiende samenwerking overheid en industrie

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

Onafhankelijk van Russisch gas? Een overzicht van opties | TNO

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022