Koninklijke Marechaussee en TNO doen een pilot voor risicogestuurd grenstoezicht

Thema:
Nationale veiligheid
28 april 2021

Voor Europa, Nederland en de Koninklijke Marechaussee (KMar) is het veilig en slimmer organiseren van grensverkeer essentieel. Door het doen van een pilot hebben de Koninklijke Marechaussee en TNO mogelijkheid om daar in Europees verband proactief aan te werken. Dit gebeurt door middel van simulatie, zonder echte reizigers, en deels op Nederlandse luchthavens.

Internationaal onderzoeksproject

Als onderdeel van een EU-project genaamd “robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage” (TRESSPASS), onderzoekt de Koninklijke Marechaussee de mogelijkheden van risicogestuurd grenstoezicht om daarmee nog effectiever en efficiënter haar taak aan de grens uit te kunnen voeren. Een risicogestuurde grenscontrole maakt gebruik van informatie die al beschikbaar is voor het moment dat een passagier daadwerkelijk aan de grens staat.

pilot-voor-risicogestuurd-grenstoezicht-tno-trespass

Het analyseren hiervan wordt ‘screenen’ genoemd en levert een indicatie op van het risico dat grenspassage van de passagier vormt. Op basis daarvan worden ‘checks’ bij de grenscontrole zelf aangepast. Daarmee kan de grenscontrole streng zijn indien nodig, maar ook lichter indien mogelijk. Als er onvoldoende informatie beschikbaar is om de screening af te ronden kan alsnog de standaard controle worden uitgevoerd. Dit screenen moet bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en een betere doorstroming van personen en goederen.

Pilot

De voorgestelde aanpak wordt binnen TRESSPASS ontwikkeld en getest in drie pilots: een pilot voor landsgrenzen bij de grens van Polen met Wit-Rusland, een pilot voor zeegrenzen in de haven van Athene, Griekenland en een pilot voor luchtgrenzen in Nederland. De lessen uit deze pilots zullen met computersimulaties worden verrijkt. Bijvoorbeeld door schattingen over alternatieve grensposten in de berekeningen mee te nemen en door variaties in reizigersstromen te onderzoeken die moeilijk in het echt te realiseren zijn. Denk bijvoorbeeld aan toekomstige veranderingen door nieuwe wetgeving, nieuwe dreigingen of door nieuwe reispatronen.

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 1 t/m 5

Migratie

Informatietype:
Artikel

Grote kwesties in Europa zijn migratie en asielzoekers, die voortkomen uit complexe situaties. Uitdagingen betreffen opvang, huisvesting, zorg en integratie.

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

Tussen 2019 en 2022 heeft TNO in samenwerking met het NCSC een viertal vraaggestuurde onderzoeken uitgevoerd. De onderwerpen komen uit de NCSC onderzoeksagenda: herstelvermogen, cyber foresight, supply chain risk en kwantificeren van cyberrisico's.

TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Informatietype:
Nieuws
9 maart 2023

TRESSPASS, een Europese onderzoeksproject naar risicogestuurde grenscontroles. Het blijkt dat er in vergelijking met de huidige manier van grenscontrole meer mogelijkheden zijn om het proces van grenscontrole te optimaliseren met voordelen voor reizigers en grenswachters.

Naar een toekomst bestendig bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
2 november 2022

In Doorn kwamen ruim honderd mensen bijeen om de tussenresultaten te delen van het vierjarige programma “Adaptief Bewaken & Beveiligen in stedelijk gebied”. In dit programma dat in 2020 is gestart, onderzoekt TNO,  samen met de Koninklijke Marechaussee én de Nationale Politie hoe de praktijk van Bewaken en Beveiligen meer toekomstbestendig kan worden.

Handboek voor hulp bij opsporing

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Iedereen kan een bijdrage leven aan opsporing. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.