TNO EN PARTNERS LEGGEN BASIS VOOR EUROPESE DATADEEL INFRASTRUCTUUR

12 mei 2021

TNO heeft, samen met 25 andere Europese organisaties onder de vlag van OPEN DEI, een position paper gepubliceerd waarin de implicaties van Europese data soevereiniteit uiteen worden gezet.

Dataopslag en datagebruik zijn essentieel voor de Europese digitale economie. Om een te sterke afhankelijkheid van grote spelers in het buitenland te voorkomen werkt Europa aan data soevereiniteit. De inzichten die ontstaan uit verschillende databronnen zijn van grote economische en maatschappelijke waarde. De grote uitdaging is om dat potentieel ten volle te benutten, zonder grip te verliezen.

Onafhankelijk van dataplatformen

Vanuit de Europese Unie is het principe van European Data Spaces omarmd; gefedereerde datadeelsystemen waarbij er Peer to Peer gedeeld wordt. In tegenstelling tot de grote cloud platforms, wordt de data niet centraal opgeslagen maar zoveel mogelijk bij de bron gehouden. European Data Spaces zorgen ervoor dat de databronhouder ten aller tijden controle houdt over zijn eigen data en niet meer afhankelijk is van dataplatform (semi) monopolisten.

Voorblad position paper Design Principles for Data Spaces

In het positionpaper paper Design Principles for Data Spaces wordt ingegaan op de vraag wat European Data Spaces precies zijn en hoe ze functioneren. Dat wordt onder andere gedaan aan de hand van de International Data Spaces (IDS) standaard en architectuur. De IDS standaard is een set afspraken voor onafhankelijke en gecontroleerde datadeling en wordt steeds vaker en breder toegepast zoals in de Nationale AI coalitie, iSHARE en het Smart Connected Supplier Network.

Het paper biedt meer inzicht hoe een en ander moet gaan werken. Het is bekend dat de EU Commissie digitale soevereiniteit wil voor haar organisaties en burgers. Het gebruik van data speelt daarin een cruciale rol.

Meer weten?

Lees het position paper Design Principles for Data Spaces