25 miljoen euro voor duurzame innovaties luchtvaart

Thema:
Sustainable vehicles
24 september 2021

Een breed Europees samenwerkingsverband, gecoördineerd door Royal Schiphol Group, ontwikkelt de komende vier jaar innovaties om de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens te versnellen. TNO is als expert op het gebied van duurzame logistiek en groene infrastructuur partner in dit consortium.

De samenwerking onder de naam TULIPS is een uniek Europees consortium waarin luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, sectorpartners en kennisinstituten participeren. Deze week werden de handtekeningen gezet waarmee TULIPS formeel van start ging. De Europese Commissie ondersteunt het consortium met 25 miljoen euro in het kader van de Europese Green Deal.

Klimaatneutraal in 2050

Het samenwerkingsverband van 29 internationale partners gaat bijdragen aan klimaatneutrale en afvalvrije luchthavens in 2030 en klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Er wordt toegewerkt naar 17 verschillende demonstraties die op Amsterdam Airport Schiphol worden uitgerold. Partnerluchthavens Oslo, Turijn en Larnaka gaan ook een deel van de innovaties implementeren, zodat duidelijk wordt in hoeverre ze in verschillende scenario’s kunnen bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Rol TNO

TNO is betrokken bij verschillende demonstraties: binnen multimodaal transport wordt onderzocht hoe elektrische trucks het vervoer van goederen kunnen vergroenen. Een te ontwikkelen platform met real-time data van de trucks en andere bronnen wordt gebruikt voor besluitvorming in de supply chain. Ook draagt TNO bij aan een app die passagiers inzicht geeft in de milieu-impact van hun reis naar de luchthaven én die helpt bij het kiezen van groenere alternatieven daarvoor.

Daarnaast ondersteunt TNO Schiphol bij de energietransitie naar een groene energie infrastructuur en duurzame operatie. Hiervoor ontwikkelt TNO een digitale kopie van de werkelijkheid om verschillende toekomstige scenario’s te simuleren, zodat de luchthaven de juiste integratiestrategie kan kiezen. Ten slotte is TNO betrokken bij het ontwikkelen van een Sustainable Aviation Fuel (SAF) supply chain: ter ondersteuning bij het afwegen van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur.

Overkoepelende analyse

TNO maakt een overkoepelende analyse van het effect van alle innovaties binnen TULIPS op de carbon footprint. De analyse maakt duidelijk in hoeverre de innovaties bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Mike van der Zant, projectleider TULIPS bij TNO: ‘Het is de ambitie van TNO om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen. In het TULIPS project krijgen we de kans om onze expertise in mobiliteit, logistiek en energietransitie in te zetten om samen met internationale partners een bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale toekomst voor de luchtvaart.’

Laat je verder inspireren

26 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.

Hoe waterstof energietransitie transportsector kan versnellen

Informatietype:
Artikel

Om de milieudoelstellingen te halen en de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te beperken, moet de transportsector op meerdere duurzame energiedragers inzetten. Naast de snelle opkomst van batterij-elektrische voertuigen wordt waterstof een van de belangrijke alternatieven.

TNO onderzoek op het gebied van powertrains

Informatietype:
Artikel
Moderne vervoermiddelen, van personenauto's tot zware voertuigen, moeten voldoen aan steeds strengere emissievoorschriften en broeikasgasdoelstellingen.

Onderzoek naar geïntegreerde voertuigveiligheid

Informatietype:
Artikel
De activiteiten binnen de onderzoeksafdeling Geïntegreerde Veiligheid van Voertuigen richten zich op het ontwikkelen van geïntegreerde veiligheidsoplossingen.

Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Informatietype:
Artikel
We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.