25 miljoen euro voor duurzame innovaties luchtvaart

Thema:
Sustainable vehicles
24 september 2021

Een breed Europees samenwerkingsverband, gecoördineerd door Royal Schiphol Group, ontwikkelt de komende vier jaar innovaties om de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens te versnellen. TNO is als expert op het gebied van duurzame logistiek en groene infrastructuur partner in dit consortium.

De samenwerking onder de naam TULIPS is een uniek Europees consortium waarin luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, sectorpartners en kennisinstituten participeren. Deze week werden de handtekeningen gezet waarmee TULIPS formeel van start ging. De Europese Commissie ondersteunt het consortium met 25 miljoen euro in het kader van de Europese Green Deal.

Klimaatneutraal in 2050

Het samenwerkingsverband van 29 internationale partners gaat bijdragen aan klimaatneutrale en afvalvrije luchthavens in 2030 en klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Er wordt toegewerkt naar 17 verschillende demonstraties die op Amsterdam Airport Schiphol worden uitgerold. Partnerluchthavens Oslo, Turijn en Larnaka gaan ook een deel van de innovaties implementeren, zodat duidelijk wordt in hoeverre ze in verschillende scenario’s kunnen bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Rol TNO

TNO is betrokken bij verschillende demonstraties: binnen multimodaal transport wordt onderzocht hoe elektrische trucks het vervoer van goederen kunnen vergroenen. Een te ontwikkelen platform met real-time data van de trucks en andere bronnen wordt gebruikt voor besluitvorming in de supply chain. Ook draagt TNO bij aan een app die passagiers inzicht geeft in de milieu-impact van hun reis naar de luchthaven én die helpt bij het kiezen van groenere alternatieven daarvoor.

Daarnaast ondersteunt TNO Schiphol bij de energietransitie naar een groene energie infrastructuur en duurzame operatie. Hiervoor ontwikkelt TNO een digitale kopie van de werkelijkheid om verschillende toekomstige scenario’s te simuleren, zodat de luchthaven de juiste integratiestrategie kan kiezen. Ten slotte is TNO betrokken bij het ontwikkelen van een Sustainable Aviation Fuel (SAF) supply chain: ter ondersteuning bij het afwegen van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur.

Overkoepelende analyse

TNO maakt een overkoepelende analyse van het effect van alle innovaties binnen TULIPS op de carbon footprint. De analyse maakt duidelijk in hoeverre de innovaties bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Mike van der Zant, projectleider TULIPS bij TNO: ‘Het is de ambitie van TNO om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen. In het TULIPS project krijgen we de kans om onze expertise in mobiliteit, logistiek en energietransitie in te zetten om samen met internationale partners een bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale toekomst voor de luchtvaart.’

Laat je verder inspireren

32 resultaten, getoond 1 t/m 5

Emissiefactoren snelwegen en niet-snelwegen bij luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2023

Met de nieuwe release van AERIUS-model in januari 2023, om stikstofdepositie te berekenen, stelt TNO het courante overzicht van de emissiefactoren beschikbaar.

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

Jaarlijks plaatst een Nederlander gemiddeld 40 bestellingen online. In de politiek en media wordt regelmatig negatief gesproken over de impact van de thuislevereconomie. De overlast en de gevolgen voor de verkeersveiligheid, het milieu en de middenstand zijn veelgehoorde argumenten. Maar klopt die beeldvorming wel, of liggen de feiten genuanceerder? TNO ging op zoek naar een breder perspectief en ontkracht vijf hardnekkige mythes over ons digitale bestelgedrag.

Waterstofverbrandingsmotor maakt zwaar materieel sneller CO2-neutraal

Informatietype:
Insight
12 oktober 2022

De transportsector moet met innovatieve oplossingen komen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De waterstofverbrandingsmotor is een veelbelovende optie om op korte termijn de CO2-uitstoot van zwaar materieel drastisch te reduceren, en nog steeds te voldoen aan de eisen voor schadelijke emissies. Deze nieuwe, schone toepassing van vertrouwde technologie, blijkt ook voor de maritieme sector een interessant alternatief om de energietransitie te versnellen.

TNO’s zware waterstofverbrandingsmotor wint tweede prijs EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2022

TNO heeft vandaag bij de 14e EARTO Innovation Awards de tweede prijs gewonnen in de categorie ‘Impact Expected’ voor een innovatieve waterstofverbrandingsmotor voor de scheepvaart. De innovatie houdt in dat bestaande zware (diesel)motoren in vrachtschepen worden omgebouwd tot een schone waterstofverbrandingsmotor. De impact: bijna 100% CO₂-reductie met korte implementatietijden en tegen beperkte kosten! Dankzij ons retrofitconcept kunnen bestaande motoren worden uitgerust met de technologie, waardoor er direct effect is en er niet hoeft te worden gewacht totdat de bestaande motoren uit gebruik worden genomen. De prijs werd uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in Brussel, in aanwezigheid van uiteenlopende betrokkenen, waaronder politici.

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.