TNO ontwikkelt 'waste treatment tool' voor plastic uit rivieren

Thema:
Klimaat en luchtkwaliteit
27 oktober 2021

Rivieren wereldwijd zijn vervuild met plastic afval en nadat The Ocean Cleanup dit plastic uit de rivieren verwijderd heeft, moet het ook op de juiste manier worden verwerkt. Afvalverwerking, infrastructuur en kosten voor plastics zijn echter wereldwijd divers en complex. TNO heeft de Waste Treatment Tool ontwikkeld om de beste verwerkingsopties van rivierplastics te bepalen. Daarbij kijken we naar de kosten om het plastic te verwerken maar ook naar de CO2 effecten van de verwerking.

Machine van The Ocean Cleanup project
Machine van The Ocean Cleanup project haalt plastic afval uit rivier

Helaas zijn veel rivieren wereldwijd vervuild met plastic afval. Deze rivieren zijn verantwoordelijk voor het transport van plastic afval vanaf land naar de kustgebieden en oceanen. Dit heeft sterke ongewenste gevolgen voor onze gezondheid, het milieu en zelfs onze economie. The Ocean Cleanup is vastbesloten om de plasticvervuiling in rivieren een halt toe te roepen. Met de Interceptor wordt drijvend plastic afval onderschept en via een transportbandsysteem uit de rivier gehaald.

Om de negatieve gevolgen van de plasticvervuiling van rivieren een halt toe te roepen, mag het plastic niet worden verbrand of gestort, maar moet het op de juiste manier worden behandeld, bijvoorbeeld door recycling, waardoor het plasticafval een nieuw leven kan krijgen en waarde kan worden geschapen uit een afvalstof.

De 1000 meest vervuilde rivieren bevinden zich vooral in Azië en Afrika

The Ocean Cleanup heeft een uitgebreid wetenschappelijk werk gepubliceerd, waarin duidelijk werd dat meer dan 1000 rivieren, voornamelijk gelegen in Azië en Afrika, bijna 80% van alle plasticvervuiling door rivieren bevatten. Bovendien hebben zij veel veldwerk verricht om gegevens te verzamelen over soorten afval en plastic polymeren in rivieren.

De soorten afval en kunststoffen, de bestaande afvalinfrastructuur en de kosten voor de verwerking van kunststofafval zijn wereldwijd divers en complex. Bovendien wordt de afvalinfrastructuur sterk beïnvloed door de hoeveelheden en de samenstelling van het afval en de beschikbare technologieën in de regio. The Ocean Cleanup heeft TNO geraadpleegd om de kosten en impact van verschillende verwerkingsmethoden voor rivierafval in kaart te brengen.

Twee mensen scheiden plastics
Twee mensen sorteren rivierafval wat van de loopband komt

TNO's Afvalverwerkingstool geeft inzichten voor bedrijfsleven met impact

Anna Schwarz en Toon van Harmelen, beiden wetenschappers bij TNO, hebben een tool ontwikkeld die voorspelt welke afvalverwerkingsopties er zijn in de 1000 meest vervuilde rivieren wereldwijd. In de tool worden The Ocean Cleanup datasets over rivierplastics gekoppeld aan potentiële afvalverwerkingstrajecten. Dit omvat kosten en waarden van behandeling en CO2-emissies. Deze gegevens worden verzameld uit TNO's PRISM (Plastic Recycling Impact Scenario Model). De interactieve tool kan met deze variaties werken en de kosten en impact van verschillende afvalverwerkings- en recyclingpaden visualiseren. Met de nieuwe tool heeft The Ocean Cleanup meer inzicht in de beste oplossingen voor het verzamelde rivierplastic afval.

De meeste waarde halen uit rivierafval

Kunststofafval uit rivieren verschilt van de gebruikelijke kunststofafvalstromen. Verschillende plastic polymeren kunnen gemengd zijn en het plastic kan in hogere kwaliteiten vervuild zijn. Daarom is in veel gevallen een voorbehandeling nodig zoals sorteren, wassen en drogen van het materiaal. In veel landen ontbreekt het aan een goede infrastructuur voor afvalverwerking. Dit beperkt sterk de mogelijkheden om het ingezamelde kunststofafval uit rivieren te behandelen. Dit houdt ook verband met de enorme hoeveelheden afval die in het milieu en in rivieren terechtkomen. Investeringen in afvalverwerkingssystemen in landen zullen dan ook een belangrijke troef zijn bij de oplossing van het probleem van de plasticverontreiniging. Bovendien kunnen economieën en bedrijven hun voordeel doen met rivierafval wanneer zij samenwerken.

Beste oplossing voor plastic afvalverwerking

De tool geeft waardevolle inzichten in de beste oplossingen, de voorziene impact en de business case van (kunststof)afvalverwerking. Dit zal sorteerders, recyclingbedrijven en andere partijen helpen bij het nemen van beslissingen. Bovendien zullen overheden meer inzicht krijgen in welke technologieën moeten worden ondersteund om de sanering efficiënt en kosteneffectief te maken. Maar om de rivieren van plastic te ontdoen, moeten we niet alleen opruimen wat er al is, maar ook voorkomen dat er nieuw plastic in de rivieren terechtkomt: we moeten de kraan dichtdraaien.

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 6 t/m 7

Kennisinstituten bundelen krachten voor onderzoek naar klimaatverandering en luchtvervuiling met satellieten

Informatietype:
Nieuws
3 februari 2022
Het KNMI, TNO, SRON en de TU Delft gaan samen optrekken bij onderzoek en technologieontwikkeling op het gebied van aardobservatie. Met de oprichting van het ‘Clear Air’ consortium wil men de vooraanstaande kennispositie versterken die Nederland heeft om met satellieten emissies en de samenstelling van de atmosfeer te meten. Overheden en bedrijven kunnen die kennis inzetten voor het beperken van klimaatverandering, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit. De samenwerking is vandaag geformaliseerd met de ondertekening van een memorandum van overeenstemming (MoU) en de publicatie van een visiedocument dat de ambitie van de partners beschrijft.

Klimaat- en Energieverkenning 2021: Klimaatdoel 2030 vereist voortvarende uitvoering van bestaand én nieuw beleid

Informatietype:
Nieuws
28 oktober 2021

De broeikasgasuitstoot daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het kabinetsdoel, om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990, nog niet in zicht. De geraamde daling is nu wel fors groter dan in de KEV 2020, die uitkwam op 30-40 procent afname. Dat komt grotendeels doordat er in het afgelopen jaar meer beleid concreet is uitgewerkt voor de industrie en de mobiliteit. Met nog ruim acht jaar te gaan tot 2030, is het zaak het bestaande beleid zo voortvarend mogelijk uit te voeren. Daarbovenop vragen het bestaande kabinetsdoel en de recent door Europa voorgestelde extra ambities om nieuw beleid voor 2030.