TNO en Universiteit Twente gaan meer samenwerken op robotica, cybersecurity en diagnostiek

Thema:
Robotica
Trusted ICT
16 december 2021

TNO en de Universiteit Twente (UT) tekenen vandaag een Memorandum of Understanding waarmee het voornemen op een intensieve en langdurige samenwerking wordt geformaliseerd. Er worden gezamenlijke programma’s ontwikkeld op drie thema’s: robotica, cybersecurity en intelligent diagnostics. De voorgenomen samenwerking met de UT geeft een extra impuls aan de kennisontwikkeling van eerdergenoemde thema’s en aan de ambitie van TNO om nadrukkelijker aanwezig te zijn in het Twentse ecosysteem.

Voor alle drie de thema’s geldt de ambitie om een gedeelde roadmap te ontwikkelen, meerdere samenwerkingslijnen op te zetten en manieren te vinden om gezamenlijk de nationale en internationale onderzoeks- en innovatieagenda's te beïnvloeden.

  • Robotica
    TNO en de UT richtten eerder al samen het Joint Innovation Centre (JIC) I-Botics op. Deze samenwerking wordt voortgezet in publiek privaat verband (PPS) waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met bedrijven en overheden om gezamenlijk de impact op het gebied van robotica te vergroten.
  • Cybersecurity
    Recentelijk richtte UT het Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR) op. In dit publiek-private centrum slaan professionals, ondernemers, onderzoekers en studenten de handen ineen voor cybersecurity-onderzoek. TNO heeft zich aangesloten bij dit initiatief als zogenaamd ‘Gold member’, evenals organisaties als Thales, Cisco, SIDN en het Nationaal Cyber Security Centrum. Als lid van de stuurgroep van TUCCR, zal TNO actief bijdragen in het vormgeven van het inhoudelijke programma en ecosysteem. Daarvoor zal ook verder personele uitwisseling tussen UT en TNO worden gezocht.
  • Intelligent diagnostics Het derde inhoudelijke thema waarop de samenwerking wordt geïntensiveerd is ‘intelligent diagnostics’. De UT is momenteel lid van de partnerraad van TNO-ESI, waar ‘intelligent diagnostics’ is geïdentificeerd als een belangrijk thema om in Publiek private verband versneld naar de markt te brengen.

Namens TNO ondertekent Chief Scientific Officer Peter Werkhoven de samenwerking. “TNO realiseert haar doel ‘Innovation for life’ met multidisciplinair toegepast publiek-privaat onderzoek. Daarbij zoeken we nadrukkelijk strategische partnerships met universiteiten in regionale ecosystemen. Ik ben geweldig blij met dit partnership met de UT, een van de meest ondernemende universiteiten van Nederland, vanuit een gedeelde ambitie om met ‘embedded AI’ industrie en maatschappij te innoveren. Ik verwacht in dit partnership ook een intensivering van personele unies en talentuitwisseling.”

Geen paper, maar product

Prof. Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur van het Digital Society Institute (DSI) van de UT, is de inhoudelijke coördinator van de samenwerking. Van Steen denkt dat de UT door deze samenwerking nog beter in staat is om samen met de industrie en overheid onderzoeksprogramma’s op te zetten. “TNO opereert op het snijvlak van industrie, overheid en wetenschap. Bij hen staat systeemdenken centraal, het integreren van technologieën en daar een mate van standaardisatie in aanbrengen. Waar ik op hoop? Er moeten niet zozeer wetenschappelijke papers uit onze koker rollen, maar producten. Iets waar de samenleving baat bij heeft.”

Belangrijk voor hele regio

Namens de Universiteit Twente tekent Chief Development Officer prof. Geert Dewulf de overeenkomst. Dewulf legt uit waarom deze stap belangrijk is. “We hebben in Twente nog geen zogenaamd TO2-instituut. Dat zijn onafhankelijke onderzoeksinstituten als NLR, Marin, Deltares en ook TNO. Veel van hun vestigingen vind je in het westen van Nederland en hier en daar in andere regio’s. In Twente verandert dit mogelijk in de toekomst en deze overeenkomst is het fundament daarvan. Deze stap is voor de hele regio belangrijk. Bedrijven als Demcon en Thales doen al veel zaken met TNO en ook voor hen is deze verankering een prachtige stap.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 6 t/m 9

Quantum computing: wat kan jouw organisatie ermee?

Informatietype:
Artikel
Problemen real-time oplossen met quantum computing toepassingen? De enorme rekenkracht biedt mogelijkheden voor AI, optimalisatie en materiaalkunde.

Cybersecurity door quantum-safe crypto

Informatietype:
Artikel
De quantum computer biedt kansen en risico's. Bij TNO helpen we bedrijven met quantum-safe crypto netwerken te beveiligen en legacy-problemen op te lossen.

Hoe houden we de supply chain cyberveilig?

Informatietype:
Artikel
TNO benoemt 3 concrete stappen op weg naar een verbeterde digitale veiligheid in de supply chain.

Zorgeloos ondernemen dankzij security monitoring en detectie

Informatietype:
Artikel
Met Security Monitoring en Detectie kunnen bedrijven pro-actief hun netwerkverkeer en data analyseren om vroegtijdig verdachte patronen te signaleren.