TNO en Universiteit Twente gaan meer samenwerken op robotica, cybersecurity en diagnostiek

Thema:
Robotica
Trusted ICT
16 december 2021

TNO en de Universiteit Twente (UT) tekenen vandaag een Memorandum of Understanding waarmee het voornemen op een intensieve en langdurige samenwerking wordt geformaliseerd. Er worden gezamenlijke programma’s ontwikkeld op drie thema’s: robotica, cybersecurity en intelligent diagnostics. De voorgenomen samenwerking met de UT geeft een extra impuls aan de kennisontwikkeling van eerdergenoemde thema’s en aan de ambitie van TNO om nadrukkelijker aanwezig te zijn in het Twentse ecosysteem.

Voor alle drie de thema’s geldt de ambitie om een gedeelde roadmap te ontwikkelen, meerdere samenwerkingslijnen op te zetten en manieren te vinden om gezamenlijk de nationale en internationale onderzoeks- en innovatieagenda's te beïnvloeden.

  • Robotica
    TNO en de UT richtten eerder al samen het Joint Innovation Centre (JIC) I-Botics op. Deze samenwerking wordt voortgezet in publiek privaat verband (PPS) waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met bedrijven en overheden om gezamenlijk de impact op het gebied van robotica te vergroten.
  • Cybersecurity
    Recentelijk richtte UT het Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR) op. In dit publiek-private centrum slaan professionals, ondernemers, onderzoekers en studenten de handen ineen voor cybersecurity-onderzoek. TNO heeft zich aangesloten bij dit initiatief als zogenaamd ‘Gold member’, evenals organisaties als Thales, Cisco, SIDN en het Nationaal Cyber Security Centrum. Als lid van de stuurgroep van TUCCR, zal TNO actief bijdragen in het vormgeven van het inhoudelijke programma en ecosysteem. Daarvoor zal ook verder personele uitwisseling tussen UT en TNO worden gezocht.
  • Intelligent diagnostics Het derde inhoudelijke thema waarop de samenwerking wordt geïntensiveerd is ‘intelligent diagnostics’. De UT is momenteel lid van de partnerraad van TNO-ESI, waar ‘intelligent diagnostics’ is geïdentificeerd als een belangrijk thema om in Publiek private verband versneld naar de markt te brengen.

Namens TNO ondertekent Chief Scientific Officer Peter Werkhoven de samenwerking. “TNO realiseert haar doel ‘Innovation for life’ met multidisciplinair toegepast publiek-privaat onderzoek. Daarbij zoeken we nadrukkelijk strategische partnerships met universiteiten in regionale ecosystemen. Ik ben geweldig blij met dit partnership met de UT, een van de meest ondernemende universiteiten van Nederland, vanuit een gedeelde ambitie om met ‘embedded AI’ industrie en maatschappij te innoveren. Ik verwacht in dit partnership ook een intensivering van personele unies en talentuitwisseling.”

Geen paper, maar product

Prof. Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur van het Digital Society Institute (DSI) van de UT, is de inhoudelijke coördinator van de samenwerking. Van Steen denkt dat de UT door deze samenwerking nog beter in staat is om samen met de industrie en overheid onderzoeksprogramma’s op te zetten. “TNO opereert op het snijvlak van industrie, overheid en wetenschap. Bij hen staat systeemdenken centraal, het integreren van technologieën en daar een mate van standaardisatie in aanbrengen. Waar ik op hoop? Er moeten niet zozeer wetenschappelijke papers uit onze koker rollen, maar producten. Iets waar de samenleving baat bij heeft.”

Belangrijk voor hele regio

Namens de Universiteit Twente tekent Chief Development Officer prof. Geert Dewulf de overeenkomst. Dewulf legt uit waarom deze stap belangrijk is. “We hebben in Twente nog geen zogenaamd TO2-instituut. Dat zijn onafhankelijke onderzoeksinstituten als NLR, Marin, Deltares en ook TNO. Veel van hun vestigingen vind je in het westen van Nederland en hier en daar in andere regio’s. In Twente verandert dit mogelijk in de toekomst en deze overeenkomst is het fundament daarvan. Deze stap is voor de hele regio belangrijk. Bedrijven als Demcon en Thales doen al veel zaken met TNO en ook voor hen is deze verankering een prachtige stap.

Laat je verder inspireren

6 resultaten, getoond 1 t/m 5

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Inspecties van windturbinebladen kunnen sneller, goedkoper en veiliger. TNO en SpectX hebben het komende jaar hun expertises gebundeld in het IBIS-project (Increased Blade Inspection Safety).

Het PQC-migratie handboek

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

In opdracht van de AIVD heeft TNO samen met het CWI een handboek samengesteld. Dit handboek biedt organisaties advies en concrete stappen om het risico van quantumcomputers voor cryptografie te beperken.

Quantumcomputer vormt ook bedreiging voor onze gegevensbescherming

Informatietype:
Nieuws
23 september 2022

Quantumtechnologie biedt kansen voor de maatschappelij. Tegelijkertijd is het een bedreiging voor onze cyberveiligheid.

Team i-Botics strijdt voor $10M in ANA Avatar XPRIZE Competitie

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022
Team i-Botics werkt toe naar een visie waarin afstand sociale verbondenheid niet in de weg hoeft te staan

Samenwerking voor een geautomatiseerd cybersecurity platform

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2022
KPN, SaaS, BiZZdesign, VMware en TNO hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd cybersecurity platform.