Uitbreiding samenwerking TNO en gemeente Amsterdam

Thema:
Sociale innovatie
31 maart 2022

De gemeente Amsterdam en TNO gaan hun samenwerkingsverband voortzetten én uitbreiden naar uitdagingen als de energietransitie, de circulaire economie, fijnstof en gezondheid, een toekomstbestendige gebouwde omgeving en digitalisering van maatschappij en bestuur. We continueren en intensiveren daarmee de succesvolle samenwerking die we al hadden op het gebied van mobiliteit en de impact op bereikbaarheid leefbaarheid. In een stad als Amsterdam spelen veel maatschappelijke uitdagingen waarbij er een prachtige aansluiting is op de innovatie-agenda van TNO.

Verbrede samenwerking Amsterdam en TNO

tnoamssamenwerking_intekstafb
TNO-ADAM - Egbert de Vries (Wethouder Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit)

TNO beschikt over relevante technische en sociale innovaties die ten gunste kunnen komen aan Amsterdam, Amsterdam is een grote en innovatieve stad die open staat om de nodige innovaties ook echt in de praktijk te laten slagen. TNO heeft de ambitie om de komende jaren ook met name aandacht te besteden aan het samenspel tussen een aantal maatschappelijke transities en hoe hierin de optimale besluiten te nemen.

Eerdere gezamenlijke goede resultaten op mobiliteit zijn bijvoorbeeld:

  • Urban Strategy: Interactieve integrale plannings platform wordt o.a. ingezet voor de introductie van nieuwe concepten zoals hubs en deelmobiliteit ende opgave van bruggen en kade muren. Een verkeersstroommodel in Urban Strategy helpt de gemeente met betrekking tot logistiek en bereikbaarheid bij de grootschalige vervangings- en renovatie opgave van de komende jaren; hoe zorgen we ervoor dat de stad goed bereikbaar, leefbaar en veilig blijft? Het meenemen van verkeersbelastingen is daarmee van meerwaarde voor beleidsbeslissingen.
  • Inzichten in effecten van klimaatbeleid: Via dezelfde tool zijn ook inzichten van het klimaatbeleid van Amsterdam voor wat betreft het aandeel CO2 en fijnstof gerelateerd aan mobiliteit verkregen.
  • Een eerste voorbeeld: Gezamenlijke inspanning rond de integrale monitoring van materiaalgebruik en circulair economie.

Circulaire monitor

Samen met de gemeente Amsterdam hebben we het afgelopen jaar samengewerkt aan het in kaart brengen van de sociale impact van materiaalgebruik en de integrale monitoring van voortgang van het Amsterdamse (circulaire) beleid gebaseerd op de City Doughnut. Dit heeft o.a. geresulteerd in de ontwikkeling van een inschattingsmethode voor de lokale en non-lokale sociale impact van het (Groot-)Amsterdamse materiaalgebruik voor deze eerste versie van de Materialenmonitor.

De belangrijkste vragen die wij in onze vernieuwde samenwerking gaan beantwoorden zijn:

  1. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende transities elkaar kunnen versterken in een stedelijke omgeving?
  2. Hoe koppel je ontwikkelingen in het fysieke domein aan het sociale domein en omgekeerd?
  3. Wat betekent digitalisering voor het beleid in de stad. Hoe zet je data in voor het versnellen en optimaliseren van je beleidscyclus?
  4. Hoe ga je om met diversiteit en inclusiviteit in het realiseren van transities?

We kijken ernaar uit de voortzetting van de samenwerking en het presenteren van goede resultaten voor de gemeente Amsterdam.

800x419_samenwerkingtnoams

Laat je verder inspireren

18 resultaten, getoond 1 t/m 5

In Holland groeit een huis

Informatietype:
Insight
18 maart 2024
Tot 2030 moeten er in ons land zo’n 900.000 woningen worden gebouwd, zonder de CO2- en stikstofnormen te overschrijden. Woningen van biobased-materialen die op geïndustrialiseerde wijze worden geproduceerd kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Zonder grondstoftransitie geen energietransitie

Informatietype:
Insight
10 augustus 2023

Mark Huijbregts brengt duurzaamheidsbeoordeling naar hoger niveau bij TNO

Informatietype:
Nieuws
3 april 2023

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023