TNO over Miljoenennota: juist nu is innovatie essentieel

Thema:
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
20 september 2022

De Miljoenennota en Troonrede gaan in op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor Nederland staat. In samenwerking met universiteiten en ondernemers werkt TNO aan structurele oplossingen voor een duurzame, veilige, digitale en gezonde samenleving om zo het verdienvermogen en de arbeidsmarkt van Nederland te versterken. Juist complexe, ontwrichtende veranderingen zoals de vergrijzing en de energietransitie vergen een sterke economische basis en een stevige concurrentiepositie op de internationale markten. Innovatie door toegepast onderzoek, maar ook ambitie en ondernemerschap, zijn daarvoor essentieel.

Verdienvermogen voor transities

TNO draagt hier actief aan bij door onder andere het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen met R&D, maar ook door zelf ondernemingen te starten rond technologische doorbraken. Vanaf 2023 wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt om de komende jaren te investeren in de laboratoria en andere faciliteiten van toegepaste kennisinstellingen. Doordat deze activiteiten gericht zijn op samenwerking met ondernemers, universiteiten en overheden, draagt dit direct bij aan het verdienvermogen en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid. Voldoende technisch en wetenschappelijk opgeleid personeel is daarbij essentieel.

Strategische autonomie energie en veiligheid

De huidige energie- en koopkrachtcrisis als gevolg van de geopolitieke situatie dwingt Nederland tot een versnelling van de energietransitie. TNO draagt bij aan de benodigde versnelling door de ontwikkeling van toepasbare en waar mogelijk circulaire alternatieven, hergebruikstrategieën en verdere optimalisering van grondstoffengebruik. Om zo minder afhankelijk te worden van landen buiten Europa voor energie en kritieke grondstoffen, voor bijvoorbeeld batterijen, zonnepanelen en elektrolysers voor waterstofproductie. Ook vraagt een veilige en digitale samenleving om meer strategische autonomie ten aanzien van data-opslag.

Energiearmoede

Een belangrijk onderwerp in de Troonrede was de betaalbaarheid van de energierekening. Uit eerdere analyses van TNO blijkt dat mensen met de laagste inkomens in de slechtst geïsoleerde woningen het hardst worden getroffen. Daarom startte TNO onlangs een studie met CPB, PBL en CBS om overheden op huishoudens- en buurtniveau inzicht te gaan geven in de sociaal-economische gevolgen van klimaat- en energiebeleid. Zo proberen we de bestrijding van energiearmoede te steunen en het draagvlak onder de energietransitie te vergroten.

Preventie en gezondheid

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport staat een substantiële toekenning van budget voor de aanpak en kennisontwikkeling op het gebied van gezond leven en preventie. De erkenning dat investeren in gezonde leefstijl bijdraagt aan de volksgezondheid, ook bij een pandemie, en de zorg betaalbaar houdt. TNO werkt, onder andere in Lifestyle4health samen met partners aan kennisprogramma’s met als doel de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten te halveren. Door de leefstijl standaard onderdeel van passende zorg te maken.

Foto: Ministerie van Financien/Valerie Kuypers

Bekijk de relevante documenten >

Laat je verder inspireren

196 resultaten, getoond 1 t/m 5

Ontdek hybride werken 2.0: virtueel vergaderen in de metaverse

Informatietype:
Insight
26 januari 2023

Door de positieve ervaringen van werken op afstand komen we tot inzichten voor nieuwe innovaties. Onze nieuwste innovatie: vergaderen in de metaverse.

TNO en TECNALIA werken samen aan Digital Twins voor slimme en duurzame steden

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

TNO en het Spaanse TECNALIA Research & Innovation hebben afspraken gemaakt over strategische samenwerking op het gebied van toegepast onderzoek rond slimme en duurzame steden, mobiliteit en sleuteltechnologieën, en met name Local Digital Twins. Op 11 januari 2023 hebben vertegenwoordigers van beide organisaties in Bilbao een Memorandum of Understanding ondertekend.

TNO partner van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten zo’n 60 partners inclusief TNO zich aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Veilig de weg op met reflecterende coating

Informatietype:
Insight
18 januari 2023

Rheollight ™ door Ink Event is een nieuw soort reflectieve coating die in het leven is geroepen voor een veiligere en mooiere wereld van morgen. Hun missie is dan ook: “Crystal Glass Pigments for a brilliant, beautiful and safer world".

Je gezondheidssituatie monitoren met behulp van licht: TNO ontwerpt draagbare optische sensoren

Informatietype:
Insight
13 januari 2023

Draagbare biosensoren die licht en detectoren gebruiken om real-time feedback te geven over onze gezondheid. Ze zijn niet alleen een handig hulpmiddel om gezondheidsproblemen te voorkomen, sommige mensen hebben er zelfs hun leven aan te danken.