TNO over Miljoenennota: juist nu is innovatie essentieel

Thema:
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
20 september 2022

De Miljoenennota en Troonrede gaan in op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor Nederland staat. In samenwerking met universiteiten en ondernemers werkt TNO aan structurele oplossingen voor een duurzame, veilige, digitale en gezonde samenleving om zo het verdienvermogen en de arbeidsmarkt van Nederland te versterken. Juist complexe, ontwrichtende veranderingen zoals de vergrijzing en de energietransitie vergen een sterke economische basis en een stevige concurrentiepositie op de internationale markten. Innovatie door toegepast onderzoek, maar ook ambitie en ondernemerschap, zijn daarvoor essentieel.

Verdienvermogen voor transities

TNO draagt hier actief aan bij door onder andere het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen met R&D, maar ook door zelf ondernemingen te starten rond technologische doorbraken. Vanaf 2023 wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt om de komende jaren te investeren in de laboratoria en andere faciliteiten van toegepaste kennisinstellingen. Doordat deze activiteiten gericht zijn op samenwerking met ondernemers, universiteiten en overheden, draagt dit direct bij aan het verdienvermogen en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid. Voldoende technisch en wetenschappelijk opgeleid personeel is daarbij essentieel.

Strategische autonomie energie en veiligheid

De huidige energie- en koopkrachtcrisis als gevolg van de geopolitieke situatie dwingt Nederland tot een versnelling van de energietransitie. TNO draagt bij aan de benodigde versnelling door de ontwikkeling van toepasbare en waar mogelijk circulaire alternatieven, hergebruikstrategieën en verdere optimalisering van grondstoffengebruik. Om zo minder afhankelijk te worden van landen buiten Europa voor energie en kritieke grondstoffen, voor bijvoorbeeld batterijen, zonnepanelen en elektrolysers voor waterstofproductie. Ook vraagt een veilige en digitale samenleving om meer strategische autonomie ten aanzien van data-opslag.

Energiearmoede

Een belangrijk onderwerp in de Troonrede was de betaalbaarheid van de energierekening. Uit eerdere analyses van TNO blijkt dat mensen met de laagste inkomens in de slechtst geïsoleerde woningen het hardst worden getroffen. Daarom startte TNO onlangs een studie met CPB, PBL en CBS om overheden op huishoudens- en buurtniveau inzicht te gaan geven in de sociaal-economische gevolgen van klimaat- en energiebeleid. Zo proberen we de bestrijding van energiearmoede te steunen en het draagvlak onder de energietransitie te vergroten.

Preventie en gezondheid

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport staat een substantiële toekenning van budget voor de aanpak en kennisontwikkeling op het gebied van gezond leven en preventie. De erkenning dat investeren in gezonde leefstijl bijdraagt aan de volksgezondheid, ook bij een pandemie, en de zorg betaalbaar houdt. TNO werkt, onder andere in Lifestyle4health samen met partners aan kennisprogramma’s met als doel de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten te halveren. Door de leefstijl standaard onderdeel van passende zorg te maken.

Foto: Ministerie van Financien/Valerie Kuypers

Bekijk de relevante documenten >

Laat je verder inspireren

225 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

10 dingen die je moet weten over 6G

Informatietype:
Artikel

Wat is 6G? Wat is het verschil tussen 5G en 6G? En wanneer is 6G in Nederland? Krijg antwoord op de 10 belangrijkste vragen door TNO-experts.

Innovatietrends in verduurzaming gebouwde omgeving

Informatietype:
Insight
16 mei 2023

Hoe staat het met de ontwikkelingen in de energietransitie ten aanzien van verduurzaming in de gebouwde omgeving? Waar staat Nederland ten aanzien van de ambities in het Klimaatakkoord?

TNO's EASSI kan adoptie van SSI versnellen

Informatietype:
Artikel

Met EASSI van TNO kunnen issuers en verifiers tijd en geld besparen door te werken met één gateway voor alle SSI-wallets die holders kunnen gebruiken.

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

De Automotive Week trok dit jaar meer dan 1500 bezoekers. Vijftig experts uit de sector deelden hun inzichten en aan de hand van meer dan dertig live demonstraties werd een beeld geschetst van de mobiliteit van de toekomst.