TNO over Miljoenennota: juist nu is innovatie essentieel

Thema:
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
20 september 2022

De Miljoenennota en Troonrede gaan in op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor Nederland staat. In samenwerking met universiteiten en ondernemers werkt TNO aan structurele oplossingen voor een duurzame, veilige, digitale en gezonde samenleving om zo het verdienvermogen en de arbeidsmarkt van Nederland te versterken. Juist complexe, ontwrichtende veranderingen zoals de vergrijzing en de energietransitie vergen een sterke economische basis en een stevige concurrentiepositie op de internationale markten. Innovatie door toegepast onderzoek, maar ook ambitie en ondernemerschap, zijn daarvoor essentieel.

Verdienvermogen voor transities

TNO draagt hier actief aan bij door onder andere het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen met R&D, maar ook door zelf ondernemingen te starten rond technologische doorbraken. Vanaf 2023 wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt om de komende jaren te investeren in de laboratoria en andere faciliteiten van toegepaste kennisinstellingen. Doordat deze activiteiten gericht zijn op samenwerking met ondernemers, universiteiten en overheden, draagt dit direct bij aan het verdienvermogen en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid. Voldoende technisch en wetenschappelijk opgeleid personeel is daarbij essentieel.

Strategische autonomie energie en veiligheid

De huidige energie- en koopkrachtcrisis als gevolg van de geopolitieke situatie dwingt Nederland tot een versnelling van de energietransitie. TNO draagt bij aan de benodigde versnelling door de ontwikkeling van toepasbare en waar mogelijk circulaire alternatieven, hergebruikstrategieën en verdere optimalisering van grondstoffengebruik. Om zo minder afhankelijk te worden van landen buiten Europa voor energie en kritieke grondstoffen, voor bijvoorbeeld batterijen, zonnepanelen en elektrolysers voor waterstofproductie. Ook vraagt een veilige en digitale samenleving om meer strategische autonomie ten aanzien van data-opslag.

Energiearmoede

Een belangrijk onderwerp in de Troonrede was de betaalbaarheid van de energierekening. Uit eerdere analyses van TNO blijkt dat mensen met de laagste inkomens in de slechtst geïsoleerde woningen het hardst worden getroffen. Daarom startte TNO onlangs een studie met CPB, PBL en CBS om overheden op huishoudens- en buurtniveau inzicht te gaan geven in de sociaal-economische gevolgen van klimaat- en energiebeleid. Zo proberen we de bestrijding van energiearmoede te steunen en het draagvlak onder de energietransitie te vergroten.

Preventie en gezondheid

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport staat een substantiële toekenning van budget voor de aanpak en kennisontwikkeling op het gebied van gezond leven en preventie. De erkenning dat investeren in gezonde leefstijl bijdraagt aan de volksgezondheid, ook bij een pandemie, en de zorg betaalbaar houdt. TNO werkt, onder andere in Lifestyle4health samen met partners aan kennisprogramma’s met als doel de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten te halveren. Door de leefstijl standaard onderdeel van passende zorg te maken.

Foto: Ministerie van Financien/Valerie Kuypers

Bekijk de relevante documenten >

Laat je verder inspireren

349 resultaten, getoond 1 t/m 5

Geïntegreerde voertuigveiligheid

Informatietype:
Artikel
Bij TNO Integrated Vehicle Safety (IVS) ontwikkelen we technologie en beoordelingsmethoden om de introductie van CCAM-systemen (Connected and Cooperative Automated Mobility) te versnellen.

Dit is onze tijd: Ondernemen met TNO's laser-satellietcommunicatie technologie

Informatietype:
Insight
15 juli 2024

Dit is onze tijd: Werken aan doorbraken in laser-satellietcommunicatie

Informatietype:
Insight
15 juli 2024

Optics

Informatietype:
Artikel
11 juli 2024

Nieuwe richtlijnen TNO over aanleveren emissiedata voor effectief toezicht stalvergunningen

Informatietype:
Nieuws
9 juli 2024