Veldraadpleging Leefstijlgeneeskunde: Jouw mening telt!

Thema:
Voorspellende modellen leefstijlziekten
22 september 2022

De Patiëntenfederatie Nederland, TNO en ZonMw nodigen jou uit om deel te nemen aan een veldraadpleging over leefstijlgeneeskunde, als onderdeel van een verkenning van een brede leefstijlcoalitie. Via een vragenlijst kun je input leveren tot en met maandag 17 oktober 2022.

Verkenning brede leefstijlcoalitie

Het ministerie van VWS verkent de mogelijkheid tot het opzetten van een meerjarig programma leefstijl rondom de pijlers data en kennis, onderwijs, richtlijnen, onderzoek, implementatie en opschaling, monitoring en patiënt, waaraan een brede coalitie van zorgpartijen en kennisinstituten uitvoering geeft. ​Doel hiervan is om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. ​

Veldraadpleging via vragenlijst

Met deze veldraadpleging willen we jouw input vragen voor de verkenning gericht op het opzetten van een brede leefstijlcoalitie. Welke partijen, kennisinstituten en experts zouden samen zo’n coalitie kunnen vormen? En welke hoofdthema’s op het gebied van leefstijlgeneeskunde zouden de meeste prioriteit moeten krijgen als je denkt aan onderzoek, implementatie, patiënt, onderwijs en richtlijnen?

Jouw input helpt ons in kaart te brengen waar de coalitie zich op moet gaan richten. Wij nodigen ujedaarom van harte uit om deel te nemen!

Namens de Patiëntenfederatie Nederland, TNO & ZonMw