Meer onderzoek naar ventilatie als virusremmer

Thema:
Bouwinnovatie
19 oktober 2022

De komende drie jaar financiert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar ventilatie en virusverspreiding in de langdurige zorg (P3Ventie; Programma pandemische Paraatheid & Ventilatie). Dit onderzoek is nodig om te leren wat het effect van ventilatie is en hoe deze het beste kan worden ingezet om de verspreiding van virusdeeltjes via de lucht tegen te gaan. Het onderzoek kan zo helpen om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie. TNO coördineert het onderzoek, dat net is gestart, en voert dit uit samen met universiteiten en kennisinstituten zoals de Universiteit Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Goede ventilatie kan het aantal virusdeeltjes in een ruimte verminderen. Dit kan helpen om de verspreiding van een virus zoals het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk over de inzet van ventilatie. Daarom is er meer onderzoek nodig. In het onderzoeksprogramma kijken de onderzoekers onder andere naar vragen als: wat is de effectiviteit van ventilatie- en luchtreinigingssystemen om besmetting via de lucht tegen te gaan, en wat zijn de baten en kosten van ventilatie of luchtreiniging.

Pandemische paraatheid

Om goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie is het belangrijk dat de gezondheidszorg een sterke basis heeft. Hier dragen goed geschoold personeel, voldoende en kwalitatief goede medische producten en een goed uitgeruste werkomgeving aan bij. Door goede voorbereiding worden ziekte en sterfte zo veel mogelijk beperkt en raakt de maatschappij zo min mogelijk ontregeld. Onderzoeken zoals het onderzoeksprogramma P3Venti dragen bij aan die voorbereiding.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw

Informatietype:
Artikel
Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen.

Ziekenhuizen pakken verduurzamingsopgave voortvarend aan

Informatietype:
Insight
24 november 2021
De ziekenhuizen lijken voor 2030 goed op koers te liggen wat betreft duurzaamheid, maar de gevraagde 95% emissiereductie in 2050 is nog wel een uitdaging.

Duurzaamheid in de zorg: ziekenhuizen van het gas af

Informatietype:
Insight
15 oktober 2021
Van een centraal naar een decentraal klimatiseringssysteem. Krijgen we zo ziekenhuizen van het gas af?

Onderzoek naar mogelijk besmettingsrisico diverse theateropstellingen

Informatietype:
Nieuws
8 maart 2021
Deze week starten we met een laboratoriumonderzoek in een mockup, om te analyseren tot welke blootstelling bepaalde theateropstellingen leiden i.r.t COVID-19 besmettingen.