Naar een toekomst bestendig bewaken en beveiligen

Thema:
Smart security and surveillance
2 november 2022

Op 19 oktober jl. kwamen in Doorn ruim honderd mensen van de drie organisaties en andere ketenpartners bijeen om de tussenresultaten te delen van het vierjarige programma “Adaptief Bewaken & Beveiligen in stedelijk gebied”. In dit programma dat in 2020 is gestart, onderzoekt TNO,  samen met de Koninklijke Marechaussee én de Nationale Politie hoe de praktijk van Bewaken en Beveiligen meer toekomstbestendig kan worden.

Belang van samenwerking bij bewaken en beveiligen

Ewald Beld (portefeuille B&B politie) en Ruud van Ginkel (staf KMar cluster bewaken en beveiligen) gaven bij de opening aan hoe belangrijk het is tijd te nemen voor deze ontwikkelingen in relatie tot de uitdagingen waar ze voor staan. Beide organisaties benadrukten eveneens het belang van de samenwerking op dit gebied.

rogr_pellemans800x

Het is van groot belang om vooruit te kijken met kennisopbouw, vooral als een domein erg onder druk staat, om ook nu toekomstbestendige beslissingen te kunnen nemen

Rogér Pellemans

Directeur Nationale Veiligheid

Silvester de Bruin (Defensie Science en Technology), gaf aan dat er het afgelopen decennium een stevige kennisbasis is ontwikkeld en onderhouden en dat er volop mogelijkheden zijn deze goed te benutten, ook voor kennistoepassing.

Schaarse menselijke capaciteit versterken met inzet technologie

Het programmateam onder leiding van TNO benadrukte dat er lef, durf, vertrouwen en samenwerking nodig is om de ontwikkelingen met technologie en nieuwe concepten verder te brengen. Uiteindelijk zal de schaarse menselijke capaciteit versterkt moeten worden met de inzet van technologie. Om dat te onderstrepen kwam een robothond zich melden voor zijn dienst. Is het al voorstelbaar dat we taken overdragen aan de technologie? Wat betekent het als we dat gaan doen, welke taken zijn geschikt en wat voor afspraken en (juridische) kaders hebben we daarvoor nodig? Hoe ziet de interactie tussen mens en deze technologie er dan uit?

Concepten om bewaken en beveiligen adaptief te maken

Het programma ontwikkelt vijf concepten om bewaken en beveiligen meer adaptief te maken. Er is daarbij aandacht voor techniek,  informatiestromen, het inzetconcept, de mogelijkheden voor en de effecten op de bewaker en beveiliger van de toekomst en het (juridische) kader en de ethiek. Elk concept kan afzonderlijk worden ontwikkeld, maar gecombineerd zullen ze meer impact hebben op de praktijk.

Eén van de concepten richt zich op het gebruik van simulatie en kunstmatige intelligentie om daarmee van een nieuwe te beveiligen object, binnen één dag, een ‘normaalbeeld’ vast te stellen. Daardoor kunnen KMar en politie sneller en met een kleiner beroep op mankracht ingezet worden op nieuwe locaties. Het concept van “patroongedreven samenwerking” richt zich op het onderling vroegtijdig en beheersbaar informatie delen, zodat incidenten samen beter voorkomen kunnen worden en ze gezamenlijk sneller kunnen meeschalen met een dreiging.

Vooraf gedefinieerde patronen helpen hierbij, doordat ze duidelijk maken welke soort informatie nodig is, en wat daar mee kan gebeuren. KMar en politie worden adaptiever doordat informatie beter aangevuld wordt door lokale partijen. Andere concepten betreffen digitaal taggen ten behoeve van predictive profiling, stop- en verstoringmiddelen en simulatie als versneller voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen tegen nieuwe dreigingen.

Om de concepten goed te laten werken en te laten landen in de organisatie wordt er binnen het programma een roadmap ontwikkeld. Het programma wordt in 2023 afgerond. Bekijk de video voor meer informatie over de ontwikkelingen binnen het programma.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Samen misdaad anders bestrijden

Informatietype:
Nieuws
3 april 2024
Misdaad bestrijden doe je niet alleen. Nieuwe kansen in Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn daarom belangrijk voor publieke organisaties zoals het Openbaar Ministerie, politie en andere bijzondere opsporingsdiensten (BOD's).

Onderzoek levert nieuwe mogelijkheden op voor flexibel bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
26 november 2023

GPT-NL versterkt Nederlandse autonomie, kennis en technologie in AI

Informatietype:
Artikel

Migratie

Informatietype:
Artikel

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel