Brede samenwerking gestart voor benutten gezondheidsdata met privacy waarborging

Thema:
Privacy enhancing technologies
23 december 2022

Het samenbrengen van patiëntdata kan tot waardevolle inzichten leiden om de zorg in Nederland te verbeteren en toegankelijk te houden. In het HERACLES project brengen wij met verschillende organisaties, van zorgverzekeraars tot tech bedrijven, data op een veilige en controleerbare manier samen. Na een zorgvuldige voorbereiding van bijna twee jaar is het project nu van start gegaan. Een begin van een grootschalig research project waarin behoud van privacy en bescherming van data centraal staan.

Waardevolle gezondheidsdata nu versnipperd

Het grootste probleem momenteel is dat waardevolle gezondheidsdata van patiënten in de tijd versnipperd zijn over verschillende organisaties. Het samenbrengen van deze data, die in diverse formaten, soms ongecodeerd, zijn opgeslagen, kan tot nieuwe waardevolle inzichten leiden.

Om de doelmatigheid van de zorg te kunnen bestuderen is het nodig de zorg en de uitkomsten van die zorg van individuele patiënten te volgen over langere tijd. Voor dit soort onderzoek is de identiteit van de patiënt niet van belang, maar is het wel nodig om te weten of het over dezelfde patiënt gaat.

Cryptografische technieken voor privacy waarborging

Bij het samenbrengen van informatie op individueel patiënten-niveau, zodat op groepsniveau conclusie getrokken kunnen worden over de kwaliteit van de geleverde zorg, is het van belang een zorgvuldige procedure te hanteren die de privacy van de patiënt waarborgt.

Hiervoor zijn cryptografische technieken, zoals privacy enhancing technologies, in ontwikkeling die belanghebbenden in staat stellen om data uit verschillende bronnen te analyseren, zonder details te delen over individuen die hun identiteit onthullen.

Een uitdaging hierbij blijft om op een verantwoorde manier informatie te delen met partijen die een belang hebben bij de uitkomsten of inrichting van de zorg zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, maar ook zorgverzekeraars en overheid.

Brede samenwerking

Binnen het HERACLES project zullen onderzoeksorganisaties, epidemiologen, artsen, tech bedrijven, patiëntenvereniging, vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars hun kennis en kunde delen en gebruiken om op basis van privacy-waarborgende technologieën tot een infrastructuur en afsprakenstelsel te komen die zowel de publieke als de private belangen dienen.

Deze te ontwikkelen infrastructuur en afsprakenstelsel zullen in de toekomst gebruikt worden om zowel publieke als private partijen op een veilige manier antwoorden te kunnen geven op de verschillende onderzoeksvragen die deze partijen hebben vanuit hun eigen specifieke rol en achtergrond binnen de zorg.

Aan het project doen de volgende organisatie mee: IKNL, Stichting Radboud UMC, UMC Groningen, AstraZeneca BV, Janssen-Clilag BV, Roche Nederland BV, Almende BV, Linksight BV, Pharmo Institute NV, SURF BV, CZ ZorgverzekeringenNV, Stichting Olijf en TNO.

De eerste tussen resultaten worden medio 2023 verwacht.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

HERACLES legt basis voor veilige datadeling in zorg

Informatietype:
Insight
6 februari 2024
In het project HERACLES gebruiken we veilige data-uitwisseling voor kankeronderzoek. Dit legt de basis voor de zorg van de toekomst.

Overheden leren binnen NICPET kansen benutten van veilige datadeeltechnieken

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023

Gericht energiearmoede bestrijden dankzij Privacy-Enhancing Technologies

Informatietype:
Insight
19 juni 2023

Technologische én juridische innovatie essentieel voor verbeteren dienstverlening overheid

Informatietype:
Insight
19 juni 2023

Vragen armoede bestrijden met technologie

Informatietype:
Artikel