ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Thema:
Circulaire waardecreatie
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030. Het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Alleen het gebruik van fossiele brandstoffen daalde, maar deze daling was incidenteel door de corona-lockdown.

Om de kabinetsdoelen alsnog in zicht te brengen is meer verplichtend beleid nodig en is het cruciaal dat producten al in de ontwerpfase zo worden vormgegeven dat hoogwaardige recycling, langduriger gebruik en minder inzet van nieuwe grondstoffen mogelijk zijn.

De keuze van de Nederlandse overheid voor een gedifferentieerd beleid per productgroep is een stap in de goede richting. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER).

Lees de ICER-rapportage

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Als TNO zoeken we naar antwoorden op vraagstukken over de schaarste van kritieke grondstoffen. Zo maken we al vier jaar deel uit van een kennisconsortium van publieke kennisinstellingen onder leiding van het PBL en zijn daarmee betrokken in het werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie.

Dit werkprogramma ondersteunt belangrijke beleidsontwikkelingen zoals de Intergrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) en het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Met name op het gebied van kritikaliteit en leveringszekerheid heeft TNO een prominente positie in het kennisconsortium.

Onderzoek naar kritieke grondstoffen en leveringszekerheid

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan methodieken en indicatoren voor het bepalen van kritikaliteit. In ons rapport “Op weg naar meer leveringszekerheid – Een transitie aanpak” (pdf) beschrijven we een raamwerk voor beleidsevaluatie op het vlak van leveringszekerheid.

Belangrijke conclusie uit het rapport is dat er geen Nederlands kenniscentrum verantwoordelijk is voor verzamelde informatie en mogelijk te verzamelen informatie rondom leveringszekerheid. Dit kenniscentrum zou bedrijfsleven en beleidsmakers op leveringszekerheid kunnen adviseren en helpen de toekomst van leveringszekerheid te voorspellen.

Momenteel wordt dat idee op het gebied van circulaire batterijen uitgewerkt in het Nationaal GroeiFonds voorstel.

Workshop strategische autonomie

Op initiatief van Jacqueline Vaessen (boegbeeld ChemstryNL) en het MaterialenNL-Platform organiseren we op vrijdag 10 februari en op dinsdag 14 februari 2023 een workshop om een start te maken met de onderzoeksagenda MaterialsNl Strategic Autonomy. Hiermee geven we richting aan de prioriteitstelling grondstoftransitie.

Neem deel aan de workshop

Bijdragen aan een programmatische aanpak voor de grondstoftransitie? Neem op 10 of 14 februari deel aan de workshop.

Laat je verder inspireren

83 resultaten, getoond 1 t/m 5

Samen met burgers houtrook in kaart brengen voor gerichte beleidsmaatregelen

Informatietype:
Insight
1 februari 2024
Houtstook bevat schadelijke stoffen voor onze gezondheid. In een pilot met hulp van burgers onderzoeken we de individuele gezondheidsschade op wijkniveau.

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024

Cabauw de atmosferische supersite voor beter begrip van lucht en klimaat

Informatietype:
Insight
24 januari 2024

Tijdmakers: Vieze voedselverpakkingen veilig recyclen

Informatietype:
Insight
11 januari 2024

Hoe innovatie en samenwerking de luchtkwaliteit in Eindhoven verbeteren

Informatietype:
Insight
21 december 2023