TNO partner van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Thema:
Maatschappelijke impact
20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten zo’n 60 partners inclusief TNO zich aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De afgelopen twee jaar is er in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gewerkt om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en de democratie te versterken. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast en er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Vraaggestuurde oplossingen voor gemeenten

Op 19 januari 2023 in ’s-Hertogenbosch tekenden bijna 60 overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder TNO, voor een verlenging en uitbreiding van de City Deal. In deze City Deal stellen alle partners zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. Er wordt uitgegaan van het veranderen van 12 processen. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

Martijn Stamm, Director Mobiliteit bij de unit TNO Mobiliteit & Gebouwde Omgeving: “Wij staan altijd open voor relevante samenwerkingen. Door gemeenschappelijke belangen te identificeren, inzichten te genereren, en samenwerking te zoeken, kunnen we sneller en efficiënter innoveren. Welke kansen liggen er om innovatieprocessen morgen en overmorgen te verbeteren? Het komt de innovatieslagkracht ten goede als grote strategische (stedelijke) vraagstukken in een vroegtijdig stadium met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen verkend worden.

Man ondertekent Smart City deal om met 60 partijen samen te werken aan een slimme en duurzame stad
Martijn Stamm (TNO) ondertekent City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

Een groot smartcitynetwerk dat stappen wil zetten

Projectleider Jan-Willem Wesselink van City Deal is tevreden met de volgende stap. “We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde. Het is mooi om te zien dat de partners daarmee door willen.”

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. City Deal 'een slimme stad zo doe je dat' werkt zeer nauw samen met de City Deal 'Slim Maatwerk', die zich focust op het sociaal domein.

Lees meer over de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 1 t/m 5

6x leefbare steden dankzij smart mobility

Informatietype:
Insight
31 juli 2023
In 2030 woont 60% van de wereldwijde bevolking in stedelijk gebied (UN). Dat vraagt om een andere stedelijke inrichting. Hoe vergroot je de leefbaarheid in de stad? Deze voorlopers zetten smart mobility toepassingen in.

XCARCITY: effectieve digital twins voor de autoluwe stad van morgen

Informatietype:
Insight
22 juni 2023

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Urban Strategy: local digital twins voor duurzame mobiliteit en leefbare steden

Informatietype:
Insight
24 april 2023

Tijdmakers: Urban Strategy brengt knelpunten in kaart bij stadsuitbreiding

Informatietype:
Insight
6 april 2023