TNO partner van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Thema:
Maatschappelijke impact
20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten zo’n 60 partners inclusief TNO zich aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De afgelopen twee jaar is er in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gewerkt om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en de democratie te versterken. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast en er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Vraaggestuurde oplossingen voor gemeenten

Op 19 januari 2023 in ’s-Hertogenbosch tekenden bijna 60 overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder TNO, voor een verlenging en uitbreiding van de City Deal. In deze City Deal stellen alle partners zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. Er wordt uitgegaan van het veranderen van 12 processen. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

Martijn Stamm, Director Mobiliteit bij de unit TNO Mobiliteit & Gebouwde Omgeving: “Wij staan altijd open voor relevante samenwerkingen. Door gemeenschappelijke belangen te identificeren, inzichten te genereren, en samenwerking te zoeken, kunnen we sneller en efficiënter innoveren. Welke kansen liggen er om innovatieprocessen morgen en overmorgen te verbeteren? Het komt de innovatieslagkracht ten goede als grote strategische (stedelijke) vraagstukken in een vroegtijdig stadium met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen verkend worden.

Man ondertekent Smart City deal om met 60 partijen samen te werken aan een slimme en duurzame stad
Martijn Stamm (TNO) ondertekent City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

Een groot smartcitynetwerk dat stappen wil zetten

Projectleider Jan-Willem Wesselink van City Deal is tevreden met de volgende stap. “We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde. Het is mooi om te zien dat de partners daarmee door willen.”

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. City Deal 'een slimme stad zo doe je dat' werkt zeer nauw samen met de City Deal 'Slim Maatwerk', die zich focust op het sociaal domein.

Lees meer over de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

Laat je verder inspireren

22 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

Urban Strategy: local digital twins voor duurzame mobiliteit en leefbare steden

Informatietype:
Insight
24 april 2023

Het is een uitdaging voor steden om verschillende functies te plannen en tegelijkertijd aan maatschappelijke doelen te voldoen. Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en duurzaam, veilig en toegankelijk vervoer voor iedereen?

Tijdmakers: Urban Strategy brengt knelpunten in kaart bij stadsuitbreiding

Informatietype:
Insight
6 april 2023

In deze aflevering spreken we Tijdmaker Jeroen Borst, Cluster manager Societal Impact over hoe de Urban Strategy tool mobiliteitsimpact van stedelijke uitbreiding in kaart brengt.

Zonder visie of integraal beleid loopt mobiliteit in steden vast

Informatietype:
Insight
5 april 2023

Door de grote maatschappelijke opgaven en toenemende druk op de vierkante meter, dreigt de mobiliteit in steden volledig tot stilstand te komen. Tanja Vonk en Leonard Oirbans van TNO leggen uit waar het knelt en vooral hoe je een toekomstbestendig mobiliteitssysteem ontwikkelt dat voor alle bewoners werkt.

TNO en TECNALIA werken samen aan Digital Twins voor slimme en duurzame steden

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

TNO en het Spaanse TECNALIA Research & Innovation hebben afspraken gemaakt over strategische samenwerking op het gebied van toegepast onderzoek rond slimme en duurzame steden, mobiliteit en sleuteltechnologieën, en met name Local Digital Twins. Op 11 januari 2023 hebben vertegenwoordigers van beide organisaties in Bilbao een Memorandum of Understanding ondertekend.