Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Thema:
Werk en gezondheid
14 februari 2023

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64 duizend meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen vooral flexwerkers bij met relatief veel zekerheid in hun contract, zoals een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Maar ook het aantal zzp’ers nam toe. Dat melden TNO en het CBS op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid.

Ook kwamen er 103 duizend vaste werknemers en 128 duizend zelfstandigen bij. Naar verhouding nam het aantal zelfstandigen het sterkst toe, met name de zzp’ers.

Flexbarometer2022_figuur_1_website
Grafiek van de werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar): werknemers met vaste arbeidsrelatie, werknemers met flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen. Cijfers (x1.000) ten opzichte van een jaar eerder.

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

TNO en het CBS onderscheiden verschillende typen flexibele contracten van werknemers. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 nam onder flexwerkers met name het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast toe (14 procent). Het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband voor een jaar of langer nam met 6 procent toe. Het aantal oproep- en invalkrachten nam juist met 3 procent af, en het aantal uitzendkrachten daalde met 1 procent.

De groep flexwerkers die de overstap maken van oproep- of uitzendkracht naar zzp’er, had in het vierde kwartaal van 2021 een omvang van 9 duizend. Een jaar later waren dit er 16 duizend, een toename van 70 procent.

Flexbarometer2022-figuur_2_website
Grafiek met de vergelijking van werknemers met flexibele arbeidsrelatie in het vierde kwartaal van 2021 en 2022 (cijfers x1.000).

Minder oproepkrachten, meer zzp’ers onder jongeren

De arbeidsparticipatie onder jongeren was in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Naar verhouding nam vooral het aantal 15- tot 25-jarigen met een tijdelijk contract van een jaar of langer toe; met 121 duizend werkenden was dit 10 procent hoger dan eind 2021. Het aantal oproepkrachten daalde daarentegen met 8 duizend (1 procent), maar dit is met 41 procent nog altijd de grootste groep onder werkende jongeren. Daar staat tegenover dat het aantal jonge zzp’ers met 24 duizend (41 procent) toenam.

Meer tijdelijke contracten met uitzicht op vast onder oudere werkenden

Ook onder de andere leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie in het vierde kwartaal van 2022 toe. Net als bij jongeren nam het aantal zzp’ers onder oudere flexwerkers toe: met 65 duizend (10 procent) onder 25- tot 55-jarigen, en met 51 duizend (14 procent) onder 55- tot 75-jarigen. In deze leeftijdsgroepen nam ook het aantal werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast toe, met achtereenvolgens 59 duizend en 9 duizend (15 procent en 22 procent).

Flexbarometer-figuur_3_website
Grafiek met de vergelijking van flexibele werknemers en zzp'ers in het vierde kwartaal van 2022. Opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Cijfers (x1.000) ten opzichte van een jaar eerder).

Meer weten?

Met de Flexbarometer kom je meer te weten over de algemene cijfers en de verhoudingen van werkenden met een vast en flexibel contract, en het aantal zelfstandigen.

TNO onderzoekt de arbeidsomstandigheden, gezondheid, productiviteit, innovatiekracht en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland in het programma Monitoring van Arbeid. Lees meer over het innovatiegebied en de onderwerpen waar we ons mee bezig houden.

Laat je verder inspireren

71 resultaten, getoond 1 t/m 5

Factsheets over fysieke belasting op het werk

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2024
TNO publiceert drie nieuwe factsheets met de meeste actuele cijfers over fysieke arbeidsbelasting, beeldschermwerk en zitten op werk.

Nederland Europees kampioen zitten

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2024

Algoritmisch management: de toekomst van leidinggeven

Informatietype:
Insight
17 januari 2024

TNO onderzoekt monitor om welbevinden op het werk te meten en te verbeteren

Informatietype:
Nieuws
16 januari 2024

TNO-onderzoek: Informeel leren loont

Informatietype:
Nieuws
18 december 2023