Nachtwerkers hebben meer kans op een slechte werk-privébalans

Thema:
Werk en gezondheid
16 maart 2023

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dat is een van de resultaten van het onderzoek van TNO en RIVM.

Nachtwerkers geven in interviews aan dat zij door hun nachtwerk minder tijd met hun familie of partner kunnen doorbrengen. Dit komt mede door vermoeidheid. Ook hebben zij op vrije dagen minder behoefte aan sociale contacten. Maar dit geldt niet voor alle nachtwerkers. Sommigen zeggen dat zij privétaken juist beter kunnen doen als zij nachtdiensten draaien.

Oplossingen om negatieve gevolgen te verminderen

Onderzoekers keken ook naar oplossingen om de risico’s voor gezondheid en welzijn (zoals de werk-privébalans) van nachtwerkers te verminderen. Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen zien weinig mogelijkheden om minder werk in de nacht te doen. Genoemde oplossingen om nachtwerk voor een klein deel te verminderen zijn volgens werkgevers het inzetten van nieuwe technologie (automatisering) en bereikbaarheidsdiensten. Nachtwerkers zijn meestal minder positief over deze diensten omdat deze mogelijk een negatief effect hebben op de slaapkwaliteit en de werk-privébalans. Omdat de geïnterviewden weinig mogelijkheden zien om nachtwerk te verminderen, is het extra belangrijk dat er meer kennis komt over mogelijke oplossingen en over hoe deze oplossingen goed gerealiseerd kunnen worden. Nachtwerkers zelf noemen verschillende oplossingen, zoals het beperken van de hoeveelheid taken in de nacht of onderling ervaringen delen.

Het goede voorbeeld geven

Bedrijfsartsen en werkgevers merken dat ondersteunende maatregelen makkelijker worden ingezet wanneer managers enthousiast zijn over een maatregel en deze zelf gebruiken. Volgens bedrijfsartsen is het ook belangrijk dat zij de voordelen ervan voor de organisatie, zoals duurzame inzetbaarheid, aan werkgevers kunnen uitleggen. Ook benadrukken zij dat maatregelen geen productieverlies hoeven op te leveren. Voor werkgevers is voldoende budget voor maatregelen belangrijk. Tegelijkertijd geven ze aan dat het aanvragen van budget soms lang kan duren.

Over het onderzoek

TNO en RIVM voerden het onderzoek naar nachtwerk uit met subsidie van Instituut Gak. Voor het onderzoek interviewden zij 50 nachtwerkers, spraken zij met werkgevers en bedrijfsartsen en gebruikten zij vragenlijstgegevens van bijna 400.000 werknemers en 127 werkgevers. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de brochure.

Meer weten?

Lees meer over het werk-privébalans van nachtwerkers in de paper: 'Inzicht in de impact van nachtwerk en de mogelijke oplossingen'.

Laat je verder inspireren

84 resultaten, getoond 21 t/m 25

Burn-out gerelateerde klachten opnieuw gestegen

Informatietype:
Nieuws
13 november 2023
In 2022 hebben 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2021, toen hadden nog 1,3 miljoen werknemers hiermee te maken.

Burnout-klachten blijven stijgen: ontwikkelen van goede methode om stress te meten is noodzakelijk

Informatietype:
Insight
13 november 2023

Het versterken van de veerkracht van de Nederlandse samenleving: 10 beleidsadviezen

Informatietype:
Insight
6 november 2023

Aantal thuiswerkuren sinds coronapandemie fors gestegen

Informatietype:
Nieuws
26 oktober 2023

Pilot over lasrook bewijst potentie sensormetingen voor gezonde werkplek

Informatietype:
Insight
20 oktober 2023