Toekomstbestendige zorg: Implementatie van leefstijl

Thema:
Gezondheid en leefstijl
29 maart 2023

Op woensdag 29 maart gaf minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. In 2025 moet leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten. De coördinatie van de coalitie is in handen van TNO.

Van steeds meer ziekten is duidelijk dat leefstijl een belangrijke rol kan spelen in de behandeling en/of het herstel. Niet alleen diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders mee te maken hebben, ook hart- en vaatziekten (1,7 miljoen mensen) en obesitas zijn voorbeelden.

Maar ook in de behandeling van kanker, maag-, darm-, en leveraandoeningen en dementie. Reden te meer om leefstijl standaard, en waar nodig vergoed, onderdeel van de behandeling te maken. Leefstijlinterventies verdienen een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg, naast bijvoorbeeld medicatie en medische ingrepen.

"Het is ontzettend logisch dat TNO, als mede-initiatiefnemer van Lifestyle4health, coördinator is van deze coalitie. Het gaat ook om technologie en gedrag bij voorkomen en behandelen van ziekten. Dat speelt een nog grotere rol dan medicijnontwikkeling."

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Integraal Zorg Akkoord

In september 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) door veel zorgpartijen getekend. Daar is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

De vandaag gestarte Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Minister Kuipers: "We willen een gezonde leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg. Dat vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Van patiënten om het belang van leefstijl te omarmen en gewoontes te veranderen; van artsen om te adviseren over leefstijl en goede keuzes te ondersteunen; en van wetenschappers om onderzoek op dit gebied aan te jagen en uitkomsten actief te delen met de praktijk, zodat behandelingen up to date blijven. Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt."

"Voor toekomstbestendige zorg is een sterkere focus op gezondheid en leefstijl nodig. Niet alleen om ziekten te voorkomen, maar ook om klachten en ziekten effectiever te behandelen. Dit maakt het mogelijk om dure, medische behandelingen alleen daar in te zetten waar dat echt nodig is."

Tjark Tjin-a-Tsoi

CEO, TNO

De handen ineen: coalitiedeelnemers

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gevormd door partijen die actief zijn in en om leefstijl in de zorg, vanuit de praktijk, beleidsmatig, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier. Partijen zijn ervan overtuigd dat zij door samenwerking in de Coalitie leefstijl beter en sneller een passende plek in de zorg kunnen geven.

De coördinatie van de coalitie is in handen van TNO; inhoudelijk wordt de coalitie georganiseerd samen met Patiëntenfederatie Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) en vereniging Arts & Leefstijl. ZonMw start een onafhankelijk onderzoeksprogramma dat aansluit bij de missie van de Coalitie.

Tjark Tjin-a-Tsoi, CEO TNO: "Voor toekomstbestendige zorg is een sterkere focus op gezondheid en leefstijl nodig. Niet alleen om ziekten te voorkomen, maar ook om klachten en ziekten effectiever te behandelen. Dit maakt het mogelijk om dure, medische behandelingen alleen daar in te zetten waar dat echt nodig is."

Actief uit de startblokken

Tijdens de startbijeenkomst van de Coalitie legden de bestuurders van de betrokken partijen symbolisch hun samenwerking en inzet in de Coalitie vast met hun handtekening. De komende periode sluiten andere partijen aan als deelnemer.

De Coalitie begint onder meer met onderwijs & professionalisering in kaart brengen, succesvoorbeelden in de praktijk en behoeften en ervaringen van patiënten te inventariseren, naast het opstellen van een kennisagenda (welke onderzoekslacunes zijn er) en een implementatieagenda (wat kunnen we nu al implementeren).

Hanneke Molema, programmamanager Coalitie: "We kijken ernaar uit om met de Coalitie leefstijl in en vanuit de zorg te implementeren. In de coalitie bundelen patiënten, professionals, wetenschappers en beleidsmakers krachten en spannen we ons samen in om de missie te realiseren."

De activiteiten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg zijn te volgen op de website van de Coalitie.

Foto: Laurens van Putten

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontdekt nieuwe methode voor diagnose van leverziekte

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2024
TNO heeft, in samenwerking met Academisch Medische Centra van Amsterdam, Leiden en Kopenhagen, een nieuwe set van biomarkers* ontdekt die in het bloed gemeten kunnen worden en die de mate van fibrosering, de vorming van littekenweefsel in de lever, kan vaststellen.

TNO-onderzoek basis voor betrouwbaardere allergie-informatie op voedseletiketten

Informatietype:
Nieuws
6 februari 2024

Een gezonde leefstijl als beste medicijn

Informatietype:
Insight
28 november 2023

Persoonlijk diabetesplan Ancora Health dankzij 360 methodologie

Informatietype:
Insight
11 mei 2023

Hoe MixMasters fenotypetest gebruikt om gepersonaliseerde voeding aan te bieden

Informatietype:
Insight
11 mei 2023