TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Thema:
Nationale veiligheid
9 maart 2023

Op 9 maart publiceerde TNO samen met de Koninklijke Marechaussee (KMar) de lessen die zij trekken uit TRESSPASS, een Europese onderzoeksproject naar risicogestuurde grenscontroles. Het blijkt dat er in vergelijking met de huidige manier van grenscontrole die is gebaseerd op uniforme regels meer mogelijkheden zijn om het proces van grenscontrole te optimaliseren met voordelen voor reizigers en grenswachters. Zo’n aanpak heeft veel potentie maar de wettelijke basis ontbreekt nu nog en daarvoor is een intensief traject vanuit diverse partijen met de EU nodig de komende jaren.

Europees project

TRESSPASS gaat over meer risicogestuurde grenscontrole en is uitgevoerd door een internationaal consortium van ruim 20 organisaties uit 9 landen, waaronder de KMar en TNO. TRESSPASS sloot voor TNO en KMar goed aan bij een verkenning waaraan zij al waren begonnen om meer te kunnen sturen op risico’s in het veiligheids­domein, specifiek het grensproces op luchthavens.

Vernieuwd grensconcept

TRESSPASS laat zien dat grenscontroles mogelijk zijn waarbij meer gebruik wordt gemaakt van informatie die al beschikbaar is voorafgaande aan de daadwerkelijke grenspassage. Dat geeft meer mogelijkheden om het proces van grenscontrole te optimaliseren, in vergelijking met de huidige inrichting van grenscontrole die is gebaseerd op uniforme regels.

Reizigers waarbij geen reden bestaat voor een grondige controle kunnen sneller de grens passeren. TRESSPASS heeft geleid tot een voorstel voor een concept voor risicogestuurde grenscontrole en een voorbeeld van technologische uitwerking hiervan voor lucht-, maritieme en landgrens.

TRESSPASS: 'Op weg naar toepassing van risicogestuurde grenscontroles'

Internationale steun en doorontwikkeling

De binnen TRESSPASS voorgestelde roadmap voor ontwikkeling en implementatie is enthousiast ontvangen door de Europese Commissie. De KMar werkt aan een geïntegreerde aanpak van grenscontrole waarin informatiesturing als uitgangspunt steeds belangrijker wordt. De opgedane kennis uit TRESSPASS is daarvoor zeer relevant.

Het sluit ook aan bij het traject dat de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart om met de ministeries van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te komen tot een visie op geïntegreerd grensbeheer. De uitkomsten van TRESSPASS sluiten ook goed aan op het vernieuwde grensconcept om ‘contactloos’ reizen mogelijk te maken op Schiphol.

Proportionele grenscontroles

De uitkomsten en opgedane kennis uit TRESSPASS zijn een uitstekend startpunt voor de keuzes die gemaakt kunnen worden voor een mogelijk nieuwe manier van grenscontrole. Het zorgt voor proportionaliteit door een mix van maatregelen om kwaadwillenden te stoppen en een efficiënt en prettig proces voor de reizigers te creëren.

Een ander voordeel zijn de ethische voordelen door de impact van het proces op bijvoorbeeld de privacy van de reiziger beter te kunnen beoordelen en daar bewust keuzes in te maken voor de uit te voeren controles, fysiek danwel digitaal.

Zoals met ieder nieuw gereedschap is diepe kennis over methode en effect essentieel om dat risico te verkleinen met checks and balances. Deze publicatie biedt de uitnodiging om het gesprek hierover op verschillende niveaus aan te jagen. Met als doel: Op weg naar een toekomst met effectievere, efficiëntere en meer proportionele grenscontroles!

uitreking Tresspass
Robbert-Jan de Graaf en Ingrid Weima overhandigen publicatie TRESSPASS

Laat je verder inspiren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

GPT-NL versterkt Nederlandse autonomie, kennis en technologie in AI

Informatietype:
Artikel
Large language models zoals ChatGPT bieden veelbelovende technische mogelijkheden, maar er zijn ook zorgen. TNO werkt aan GPT-NL, een eigen nederlands taalmodel.

Migratie

Informatietype:
Artikel

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

Cybersecurity uitdagingen en innovaties

Informatietype:
Artikel

Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel