1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Thema:
Monitor en impact-assessment
Werk gezondheid
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

NEA rapport 2022

Lees meer over de ervaringen op het werk in 2022 in Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Of bekijk de factsheet > (pdf)

De meest voorkomende discriminatiegronden* op het werk zijn afkomst, huidskleur of nationaliteit, en leeftijd of geslacht. Op elk van deze gronden voelde 2 á 3 procent van alle werknemers (van 15 tot 75 jaar) zich gediscrimineerd.

NEA-2022-discriminatie-werk
NEA: Gronden van ervaren discriminatie op het werk

Discriminatie afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam met 16 procent relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa. Ook migranten uit Europese landen (10 procent), en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent), hadden hier relatief vaak mee te maken. Gevoelens van leeftijdsdiscriminatie kwamen het meest voor onder werknemers tot 25 jaar (4 procent) en onder 65-plussers (5 procent). Van de vrouwen zei 4 procent gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, van de mannen was dat minder dan 1 procent.

Discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten komen vaakst voor

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelden, ervaarden dit vooral door** opmerkingen, en negeren of buitensluiten. Beide werden genoemd door 35 procent van alle gediscrimineerde werknemers. Ook ervaarde een deel van hen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling (25 procent), mocht minder aantrekkelijk werk doen (18 procent) of kreeg een lagere beloning voor hetzelfde werk (17 procent). Bedreigingen, geweld of agressief gedrag kwam minder vaak voor (6 procent).

Meeste gevoelens van discriminatie in vervoer en opslag

Met 12 procent voelden werknemers in de bedrijfstak vervoer en opslag zich iets vaker gediscrimineerd op het werk dan werknemers in andere bedrijfstakken. In de bouw en in de landbouw hadden werknemers naar verhouding minder vaak last van discriminatie (6 procent).

NEA-2022-ervaren-discriminatie-werk
NEA: ervaren discriminatie op het werk

Gediscrimineerde werknemers minder tevreden met werk

Van alle werknemers in 2022 die geen discriminatie hebben ervaren, was 80 procent tevreden of zeer tevreden met het werk en 5 procent ontevreden of zeer ontevreden. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie, was 51 procent (zeer) tevreden en 17 procent (zeer) ontevreden.

NEA-2022-tevredenheid-werk
NEA: Tevredenheid met het werk

Meer verzuim bij discriminatie

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69 procent van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie, was dat 55 procent.

Verzuimende werknemers die zich gediscrimineerd voelen, schrijven hun verzuimklachten ook vaker toe aan de werksituatie. Bij 38 procent van hen waren de klachten gedeeltelijk of hoofdzakelijk een gevolg van hun werk. Onder verzuimende werknemers die zich niet gediscrimineerd voelden, was dat 19 procent. Gediscrimineerde werknemers wijten het werkgerelateerde verzuim ook vaker aan een ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag.

NEA-2022-werkgerelateerde-klachten
NEA: Werkgerelateerde klachten

Toelichtingen

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld op uw werk?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Nee
2. Ja, vanwege mijn geslacht
3. Ja, vanwege mijn afkomst, huidskleur of nationaliteit
4. Ja, vanwege mijn godsdienst of levensovertuiging
5. Ja, vanwege mijn seksuele geaardheid/voorkeur
6. Ja, vanwege mijn leeftijd
7. Ja, vanwege mijn langdurige ziekte, aandoening of handicap
8. Ja, vanwege mijn werktijden (voltijd- of deeltijdwerk) of mijn
contractvorm (tijdelijk of vast)
9. Ja, vanwege mijn politieke voorkeur
10. Ja, vanwege mijn zwangerschap
11. Ja, vanwege een andere reden

Waardoor voelde u zich op uw werk gediscrimineerd?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Door discriminerende opmerkingen
2. Door negeren of buitensluiten
3. Door bedreigingen, geweld of agressief gedrag
4. Ik kreeg minder betaald voor hetzelfde werk
5. Ik kreeg geen promotie of minder ontwikkelmogelijkheden
6. Ik kreeg minder aantrekkelijk werk te doen
7. Andere manier

Laat je verder inspireren

88 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024