Nationale Wetenschapsagenda steunt project vroegtijdige opsporing stress bij jonge kinderen

Thema:
Weerbare jeugd en ouderschap
11 juli 2023

Het project HEALS Applied heeft een subsidie van 2,6 miljoen euro ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Het gehonoreerde project heeft als doel stress bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en ouders indien nodig te ondersteunen. Het project is geïnitieerd door Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO.

Veel stress in de eerste 1000 dagen, vanaf zwangerschap tot en met 2 jaar, kan levenslang schadelijk zijn. Stress vroeg in het leven als gevolg van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld mishandeling of langdurige instabiliteit in een gezin, blijft vaak onopgemerkt in de eerste stadia maar beïnvloedt 1 op de 8 kinderen. Het project HEALS (Healthy Early Life Start) Applied heeft als doel stress bij jonge kinderen vroeg op te sporen en waar nodig ouders te ondersteunen. HEALS Applied combineert kennis over co-creatie en stress met de uitstekende Nederlandse preventieve zorg tijdens zwangerschap en op consultatiebureaus, en ontwikkelt nieuwe methoden om schadelijke stress vroeg op te sporen. HEALS Applied draagt daarmee bij aan gezond en veilig opgroeien van kinderen, en levert nieuwe kennis over stress; over sensoren en biomarkers; over beter ondersteunen van ouders; en over toepassen in preventieve zorg.

tno_edv7686 (1)

“In dit project wordt een systematiek ontwikkeld om het signaleren van stress en het toe leiden naar effectieve interventies te optimaliseren.”

Mariska Klein Velderman

Senior Onderzoeker

Symone Detmar, principal advisor child health bij TNO: “We zijn blij dat ons project is gehonoreerd door de Nationale Wetenschapsagenda. Dit project past in het hart van onze propositie, Gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Hierbij hebben wij de visie dat het loont om zo vroeg mogelijk te investeren om (latere) problemen te voorkomen.” Mariska Klein Velderman, als TNO-onderzoeker betrokken bij het HEALS-project: “Onopgemerkte ernstige stress leidt tot levenslange problemen, en dit komt helaas nog te veel voor. In dit project wordt een systematiek ontwikkeld om het signaleren van stress en het toe leiden naar effectieve interventies te optimaliseren. Het is belangrijk om dit onderzoek te kunnen doen zodat we ouders en kinderen vroegtijdig kunnen ondersteunen in stressvolle omstandigheden.”

In dit project werkt TNO nauw samen met UMCG, verder met Radboud Umc, Erasmus Universiteit, de universiteiten van Twente en Leuven, Amsterdam Umc, Hogeschool Utrecht, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid en een groot aantal partners uit praktijk en bedrijfsleven.

Laat je verder inspireren

40 resultaten, getoond 1 t/m 5

Startkwalificering dappere dino’s en stoere schildpadden 7 en 8 november 2024

Informatietype:
Evenement
Op donderdag en vrijdag 7 en 8 november 2024 start een nieuwe startkwalificatie-2-daagse tot Dappere Dino’s  en Stoere Schildpadden trainer.
Startdatum:
-
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Terugkombijeenkomst voor stoere schildpadden en dappere dino’s trainers op 6 juni 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
Utrecht

Startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer vrijdag 15 november 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering Stoere Schildpadden trainer

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
Sylviusweg, Leiden

Terugkombijeenkomst voor ScheidingsATLAS trainers

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71