Release AERIUS voor berekeningen stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Bij deze jaarlijkse actualisatie worden recente wetenschappelijke inzichten verwerkt in de nieuwe versie van AERIUS. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld bronnen die stikstof uitstoten, rekenmodellen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden ontwikkelen zich voortdurend, ook als gevolg van veranderende omstandigheden.

Emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Met deze nieuwe release van AERIUS voor het doen van stikstofdepositieberekeningen, maakt TNO de nieuwe onderliggende cijfers van emissies van mobiele bronnen (wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart, zeeschepen, en, voor het eerst, werkmotoren aan boord van schepen) beschikbaar die in de modellen voor stikstofdepositie en luchtkwaliteit gebruikt worden. Deze getallen worden jaarlijks bijgesteld op basis van nieuwe metingen, en de evaluatie van het overheidsbeleid door PBL in de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV).

De onderliggende getallen (NOx en HN3), die onderdeel zijn van de rekentool AERIUS, zijn beschikbaar voor eigen berekeningen door gebruikers. Ook staan op de TNO website de getallen voor AERIUS en Luchtkwaliteitsmodellen (SRM: voor luchtconcentraties van NO2 en fijnstof).

Dit stelt onderzoekers in staat zelf berekeningen te doen en resultaten te vergelijken. De sets omvatten emissiefactoren voor voorgaande jaren, het huidige jaar en voor toekomstige jaren.

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor 2023

Bekijk de rapporten emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Laat je verder inspireren

44 resultaten, getoond 1 t/m 5

Urbanism Next Europe congres 2024

Informatietype:
Evenement
Urbanism Next Europe congres 2024 is een wetenschappelijke conferentie over stedelijke ontwikkeling. De conferentie vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober 2024 in Amsterdam.
Startdatum:
-
Locatie:
Amsterdam

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024

IenW, RWS en TNO verlengen Afsprakenkader om Nederlandse infrastructuur, leefomgeving en economie toekomstbestendig te maken

Informatietype:
Insight
8 april 2024

PBL en TNO: vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Informatietype:
Nieuws
26 maart 2024

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024