Release AERIUS voor berekeningen stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Bij deze jaarlijkse actualisatie worden recente wetenschappelijke inzichten verwerkt in de nieuwe versie van AERIUS. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld bronnen die stikstof uitstoten, rekenmodellen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden ontwikkelen zich voortdurend, ook als gevolg van veranderende omstandigheden.

Emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Met deze nieuwe release van AERIUS voor het doen van stikstofdepositieberekeningen, maakt TNO de nieuwe onderliggende cijfers van emissies van mobiele bronnen (wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart, zeeschepen, en, voor het eerst, werkmotoren aan boord van schepen) beschikbaar die in de modellen voor stikstofdepositie en luchtkwaliteit gebruikt worden. Deze getallen worden jaarlijks bijgesteld op basis van nieuwe metingen, en de evaluatie van het overheidsbeleid door PBL in de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV).

De onderliggende getallen (NOx en HN3), die onderdeel zijn van de rekentool AERIUS, zijn beschikbaar voor eigen berekeningen door gebruikers. Ook staan op de TNO website de getallen voor AERIUS en Luchtkwaliteitsmodellen (SRM: voor luchtconcentraties van NO2 en fijnstof).

Dit stelt onderzoekers in staat zelf berekeningen te doen en resultaten te vergelijken. De sets omvatten emissiefactoren voor voorgaande jaren, het huidige jaar en voor toekomstige jaren.

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor 2023

Bekijk de rapporten emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Laat je verder inspireren

40 resultaten, getoond 1 t/m 5

Impuls voor TNO faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI

Informatietype:
Nieuws
2 november 2023
Minister Adriaansens van EZK heeft budget voor toegepaste onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld. In een eerste ronde voor deze Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) die op 2 november 2023 bekend werd gemaakt, zijn ook drie voorstellen van TNO gehonoreerd.

Emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Informatietype:
Artikel

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023