Boost in samenwerking met TNO in Japan en Korea

Thema:
Intelligent verkeer en vervoer

Tijdens een weeklange rondreis door Korea en Japan heeft TNO CEO Tjark Tjin-A-Tsoi afspraken gemaakt met bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden over nauwere samenwerking. Bestaande relaties (met overheden, academia en Automotive OEM’s) werden bevestigd en nieuwe banden gevormd.

MoU’s met 4 partijen over geavanceerde voertuigtechnologie, voertuigemissies en stedelijke planning.

Zo zijn er concrete stappen gezet voor intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek met Japanse OEMs en zijn er memorandums of understanding (MoU’s) getekend met verschillende overheidsinstanties in beide landen. De onderwerpen van deze memorandums of understanding (MoU’s) lopen uiteen van geautomatiseerd rijden, AI, batterijtechnologie, duurzame aandrijflijnen, digitale infrastructuur, emissiemetingen en typegoedkeuring van voertuigen, digital twins van steden en beleidsvorming tot strategische stadsplanning met behulp van mobiliteits- en milieumodellering op basis van data en sensoren.

De partners uit Korea en Japan zijn zeer geïnteresseerd in de prominente kennispositie van TNO op deze gebieden. TNO kan de, in samenwerking met Koreaanse en Japanse partijen opgedane inzichten in Nederland en de EU, verder ontwikkelen en uitrollen. De MoU’s geven niet alleen concreet perspectief op het verder uitbouwen van de relatie tot voordeel van beide, maar vooral stappen om gezamenlijk deze mondiale uitdagingen aan te gaan.

Tijdens de bilaterale en bredere bijeenkomsten bevestigden alle partijen dat internationale samenwerking nodig is om het proces van innovatie naar verantwoorde implementatie te versnellen.

Stoel op de voorste rij bij de internationale automotive industrie

Japan en Korea hebben een grote uitdaging om hun automotive-industrie mee te laten ontwikkelen naar schoner en meer autonoom rijdende voertuigen. De expertise van TNO kan daarbij helpen. Tegelijkertijd levert de ‘exposure’ van TNO aan deze grote industrie in Azië veel nieuwe inzichten op. Er wordt daar op grote schaal getest en ontwikkeld, dit stelt TNO in staat om haar eigen kennisagenda te toetsen en te versnellen. Het geeft TNO bovendien een stoel op de voorste rij bij de internationale automotive industrie. Een industrie die van grote invloed is op de veiligheid én duurzaamheid van de Nederlandse openbare ruimte.

Gedeelde problematiek, gezamenlijke oplossingen

Na eerdere samenwerking van TNO met stedelijke planners in Amsterdam en Singapore, willen nu ook agglomeraties in Japan en Korea ervaring opdoen met het datagestuurd monitoren, plannen en voorspellen van verkeersstromen en veranderingen in de bebouwde omgeving en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in de stad. Dit was een belangrijk onderwerp van het Global Mayor's Forum on Economic & Scientific Cooperation in Korea’s R&D hotspot Daejeon.

Tjark Tjin-A-Tsoi onderschreef in de keynote op het Forum de ambitie van Daejeon om het collectieve potentieel van wetenschapssteden samen te brengen. Het doel is om gezamenlijk stedelijke uitdagingen aan te pakken door het gebruik van wetenschap en technologie en tegelijkertijd een sterke basis te leggen voor mondiale economische samenwerking. Multigedisciplineerde expertise en inzichten bij TNO en digital twin modellen zoals Urban Strategy van TNO, kunnen daarbij ondersteunen.

We zien dat grote steden in Japan en Korea met intense urbanisatieproblematiek te maken hebben. Deze problematiek herkennen we inmiddels ook in Nederland, zoals vergrijzing, energietransitie, overvol of juist leeg openbaar vervoer en de invloed van klimaatverandering. Voor TNO betekent de toepassing in meer steden in de wereld dat de modellen van steden robuuster en breder toepasbaar worden. Ook voor de Nederlandse en Europese situaties.

Memorandums of Understanding werden ondertekend met:

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 6 t/m 10

Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Informatietype:
Artikel
Bij Duurzaam transport en logistiek maken wij vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer. Over duurzaam transport en logistics.

Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Informatietype:
Artikel
18 mei 2022

Geautomatiseerde logistiek

Informatietype:
Artikel

Slimmer op pad met Mobility as a Service

Informatietype:
Artikel

Data Driven Logistics: de toekomst van logistiek

Informatietype:
Artikel