Impuls voor TNO faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI

Thema:
Artificiële intelligentie
Houtbouw
Sustainable mobility
2 november 2023

Minister Adriaansens van EZK heeft budget voor toegepaste onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld. In een eerste ronde voor deze Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) die op 2 november 2023 bekend werd gemaakt, zijn ook drie voorstellen van TNO gehonoreerd.

Investeringen in toegepaste onderzoeksfaciliteiten zijn zeer belangrijk voor de toekomst van Nederland. Het gaat bij het zeker stellen van het verdienvermogen van Nederland immers niet alleen om het ontwikkelen maar vooral om het toepassen van nieuwe kennis en technieken. De minister EZK investeert naast in faciliteiten voor de Toegepast Onderzoek Organisaties, ook in diverse faciliteiten van departementale kennisinstellingen zoals NFI en RIVM.

De drie gehonoreerde voorstellen van TNO zijn een impuls aan de portfolio van TNO op gebied duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI. Waarop we nog meer samen kunnen gaan werken met bedrijven en overheden, gericht op toekomstig verdienvermogen en maatschappelijk welzijn.

Innovation Center for Sustainable Powertrains (ICSP)

In de Nederlandse en Europese samenleving is een urgente vraag naar duurzame aandrijftechnologie voor alle vormen van vervoer, zoals zwaar wegvervoer, scheepvaart en mobiele machines. De industrie doet een dringend beroep op TNO om met kennis en expertise daarbij te ondersteunen. De noodzakelijke experimenten om deze innovatieve aandrijftechnologieën te ontwikkelen en te valideren vereisen nieuwe apparatuur en uitbreiding van de huidige faciliteiten.

R&D facility for Biobased Building Materials Innovation Center (BBMIC)

Om de transitie naar biobased bouwen te versnellen is ontwikkeling van producten nodig die veilig, duurzaam en betaalbaar zijn. Het ontbreekt echter aan de juiste R&D-faciliteiten om opschaling mogelijk te maken. Met deze middelen kan TNO investeren in proefproductielijnen en testfaciliteiten voor de ontwikkeling en opschaling van producten gemaakt van afvalhout, schimmels en biovezels zoals vlas en hennep. Daarnaast komt er een lijmlaboratorium en een CLT productielijn voor het produceren van 0-series.

GPT-NL, Faciliteit voor een soeverein Nederlands taalmodel

Nederland zet hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling van publieke expertise en ervaring op het gebied van generatieve AI-taalmodellen. Een eigen open taalmodel verstevigt de expertise op dit onderwerp en betekent daarnaast een stimulans voor onderzoek en innovatie op het vlak van AI. Dit model is nodig voor het ontwikkelen, versterken en bestendigen van de digitale soevereiniteit. Het zet een belangrijke stap richting een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen en met respect voor het eigenaarschap van data.

Laat je verder inspireren

66 resultaten, getoond 1 t/m 5

AI in opleiding: FATE ontwikkelt digitale doktersassistent

Informatietype:
Insight
21 mei 2024
Kan de voorspellende kracht van AI helpen bij preventieve zorg? In het project FATE leiden we de digitale doktersassistent van de toekomst op.

PBL en TNO: vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Informatietype:
Nieuws
26 maart 2024

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024

Onderzoek TNO en Kieskompas: AI-taalmodellen zijn inconsistent en neigen naar links

Informatietype:
Nieuws
22 november 2023

Nederland start bouw GPT-NL als eigen AI-taalmodel

Informatietype:
Nieuws
2 november 2023