TNO onderzoekt monitor om welbevinden op het werk te meten en te verbeteren

Thema:
Monitoring arbeidssituatie
16 januari 2024

TNO onderzoekt samen met Deloitte, Zilveren Kruis, dsm-firmenich, Achmea en Trimbos een integrale monitor om het welbevinden van de werknemers en organisaties te kunnen meten. De monitor is bedoeld om medewerkers de mogelijkheid te bieden om het eigen welbevinden in kaart te brengen en te versterken. Het biedt tegelijkertijd de werkgever de kans om het welbevinden van de hele organisatie te meten en te verbeteren. Aan het onderzoek, dat een jaar duurt, doen circa 1000 werknemers mee.

Mentale gezondheid op werk onder druk

De arbeidsmarkt is krap en vooral het aantal jonge werkenden met mentale gezondheidsklachten stijgt. In 2022 hadden 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2021, toen hadden nog 1,3 miljoen werknemers hiermee te maken. Bij werknemers van 18 tot en met 34 jaar gaf 1 op de 4 werknemers aan burn-outklachten te ervaren.

Bij burn-out gerelateerde klachten is sprake van emotionele uitputting door werkzaamheden, veelal in combinatie met andere aspecten zoals cultuur, leiderschap, of beslommeringen in het privéleven. Op termijn kan dit ernstige gevolgen hebben voor de werknemer en organisaties. Het bieden van inzicht in het welbevinden/wellbeing* van werknemers is belangrijk omdat dit mogelijkheden biedt om vroegtijdig en passend bij de specifieke situatie van de werknemer en de organisatie, stappen te zetten ter verbetering.

Onderzoeksversie monitor 1 jaar testen en doorontwikkelen

Gedurende een jaar test TNO bij werknemers van Deloitte, Achmea en dsm-firmenich een onderzoeksversie van de Well at Work monitor die door Deloitte en Zilveren Kruis in de markt wordt gezet. In de testperiode vullen werknemers maandelijks een vragenlijst in en zien ze hun eigen verandering door de tijd heen. De persoonsgebonden wellbeing data blijven anoniem voor TNO en de organisaties. TNO verwerkt de data in rekenmodellen, en analyseert patronen en subgroepen. Vervolgens worden de uitkomsten van scenario-simulaties voor subgroepen toegevoegd voor meer inzichten in mogelijk effect. TNO zal de modellen steeds verder valideren, om zo gedurende het jaar te komen tot best passende prognoses en adviezen voor de werknemer, teams en de organisatie.

Tijdig signalen herkennen en acties ondernemen

Gaandeweg ontvangen werknemers steeds beter onderbouwde gepersonaliseerde adviezen hoe ze zelf tijdig maatregelen kunnen nemen om hun welbevinden te verbeteren. Ook de werkgever krijgt groepsinformatie terug, en zal daarop acties gaan ondernemen. Het onderzoek richt zich ook op de effecten van deze gezamenlijke acties. De inhoud van de Well at Work monitor is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in één model en tot stand gekomen in samenwerking met organisaties die deelnemen aan de Wellbeing Community.

Heleen Wortelboer, onderzoeker en projectleider van het onderzoek bij TNO: “Een groot deel van ons leven zijn we aan het werk.  Het is daarom belangrijk dat we die tijd plezierig doorbrengen en het gevoel hebben dat wat we doen van belang is. Met de monitor beogen we dat het aantal werkenden met mentale en fysieke klachten afneemt, en de veerkracht van mensen vergroot. De mens in eigen context staat in deze aanpak centraal en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden. De context, de leidinggevende of een vertrouwde collega/relatie steunt, en de organisatie faciliteert. Hoe meer mensen zich door hun werkende leven heen authentiek, competent en goed kunnen blijven voelen, hoe beter de organisatie kan presteren. De monitor die we nu ontwikkelen geeft kansen om tijdig met veranderingen om te gaan en op het juiste niveau in te grijpen: als individu, als team, als leidinggevende en/of vanuit de organisatie.”

Waarom een integrale monitor?

Er zijn al diverse organisatieprogramma’s gericht op het reduceren van stress-gerelateerde klachten en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Voor de individuele werknemer zijn er soms coaches of applicaties beschikbaar die kunnen helpen om mentale of fysieke aspecten van de werknemers te meten en versterken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter tot nog toe dat losse oplossingen onvoldoende bijdragen aan het terugdringen van het probleem.

In het huidige onderzoek bestudeert TNO wellbeing op het werk op een integrale manier. “Wellbeing is een ‘dynamisch geheel’, iets dat  continu verandert onder invloed van vele factoren en interacties, niet alleen op het werk of privé, maar ook door cultuur en leiderschap”, zegt Heleen Wortelboer. “Het tijdig herkennen van signalen, acties en patronen die effectief zijn of juist niet effectief zijn is een van de uitdagingen waar in dit onderzoek aan wordt gewerkt.”

Wellbeing Community

De Wellbeing Community is een groep van bijna 20 organisaties die zich - gefaciliteerd door Zilveren Kruis, Deloitte en TNO– hard maakt voor meer welbevinden op het werk waarbij de mens centraal staat. Al 5 jaar staan elkaar inspireren, co-creëren en innoveren voor echte impact centraal.

*Werkdefinitie van wellbeing van een werkende: een dynamisch en multidimensionaal concept wat wordt bepaald door 1) je goed voelen en 2) je authentiek en zinvol voelen, zie Niks et al, 2022

Laat je verder inspireren

84 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
TNO’s doel voor 2030 is dat 80% van werkend Nederland een baan heeft die past bij zijn of haar skills. Hiervoor ontwikkelt TNO een nationale standaard voor skills: CompetentNL.

TNO-aanpak voor ontwikkeling veilige en duurzame chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
28 mei 2024

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024