TNO volledig eigenaar Nationaal Metrologisch Instituut VSL

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving

Per 16 februari 2024 is Nationaal Metrologisch Instituut Van Swinden Laboratorium VSL volledig eigendom van TNO. TNO had al 45% van de aandelen en neemt de resterende 55% van de aandelen over van het bedrijf First Dutch Innovations. VSL krijgt binnen TNO een zelfstandige positie om zowel commerciële als wettelijke taken uit te voeren.

Over VSL

In opdracht van de Nederlandse overheid beheert en ontwikkelt VSL primaire meetstandaarden en primaire referentiematerialen (materialen waarvan de samenstelling zeer nauwkeurig bekend zijn). Deze zijn de eerste schakel in de betrouwbaarheid van elke meting in onder meer wetenschap, industrie, gezondheidszorg en eerlijke handel.

VSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. Activiteiten van VSL betreffen verder het kalibreren van meetmiddelen in opdracht van klanten, het produceren van referentiematerialen, het organiseren van interlaboratoriumvergelijkingen en het overdragen van metrologische kennis door middel van trainingen en consultancy.

Ten slotte participeert VSL in onderzoeksprojecten voor het ontwikkelen van nieuwere en betere meetmethoden. VSL is wereldwijd erkend als metrologisch instituut dat beschikt over hoogwaardige expertisen en laboratoria.

VSL laboratorium
VSL beheert en ontwikkelt nationale, primaire meetstandaarden in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Synergievoordelen op grote maatschappelijke thema’s

VSL is daarmee de komende decennia een onmisbare schakel in het proces dat invulling moet geven aan de grote maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en energietransitie, waar ook TNO aan werkt. Daarnaast vindt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het belangrijk dat de stabiele en onafhankelijke uitvoering van de publieke taken van VSL wordt gecontinueerd. In dat kader past het goed om het nationale meetinstituut inclusief zijn wettelijke taken bij TNO onder te brengen. Daarom steunt het ministerie van EZK de aangekondigde aandelenovername.

De activiteiten van VSL en TNO hebben inhoudelijke raakvlakken en zijn complementair. TNO ziet dan ook met de komst van VSL synergievoordelen ontstaan, onder meer bij het verwerven en uitvoeren van onderzoeksopdrachten. VSL blijft een BV met een eigen bestuur, dat verantwoording aflegt aan TNO als 100% aandeelhouder.

Bekijk de kamerbrief >

Laat je verder inspireren

1038 resultaten, getoond 1 t/m 5

Waddeneilanden verduurzamen met energie uit water

Informatietype:
Insight
9 april 2024
De Waddeneilanden streven ernaar om tegen 2030 een groot deel van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, waarbij ze gebruikmaken van wind, zon, golven en getijden.

TNO: 60% werknemers ervaart klachten aan bewegingsapparaat

Informatietype:
Nieuws
9 april 2024

IenW, RWS en TNO verlengen Afsprakenkader om Nederlandse infrastructuur, leefomgeving en economie toekomstbestendig te maken

Informatietype:
Insight
8 april 2024

Betere betrouwbaarheid windturbinebladen door innovatieve monitoring en digital twin-technologie

Informatietype:
Nieuws
8 april 2024

TNO ontwikkelt ultrasone pleister voor orgaan monitoring

Informatietype:
Nieuws
4 april 2024