DESTRESS: onderzoek naar het voorkomen van chronische stress bij werknemers

Thema:
Stress en gevoel
5 maart 2024

Het aantal werknemers met (chronische) stressklachten blijft stijgen. Dit veroorzaakt niet alleen menselijk leed, maar zorgt ook voor daling van arbeidsproductiviteit en hoge verzuimkosten. De aanpak die ontwikkeld wordt in het DESTRESS programma, helpt organisaties en werknemers om stressklachten én de oorzaken van stressklachten in een vroeg stadium op te sporen, op te lossen en daarmee uitval te voorkomen.

Multidisciplinaire samenwerking

In het DESTRESS programma werkt TNO samen met een multidisciplinair consortium onder leiding van Amsterdam UMC (prof. Dr. Christiaan Vinkers). Naast een groot aantal wetenschappelijke partners (Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit, Radboud Universiteit, Radboudumc, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen) zijn ook veel praktijk partners aangesloten (MIND, HumanTotalCare, Nationale Nederlanden, Movir, Paradigma groep, Healthy Chronos en UWV).

Het programma (ruim 10 miljoen Euro), dat 8 jaar zal lopen, wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. In het programma is de verbinding van samenleving en wetenschap essentieel.

Wat gaan we doen?

Te veel en/of te langdurige stress bij werkenden is een complex probleem met vele oorzaken die vaak ook nog met elkaar samenhangen. Persoonskenmerken kunnen een rol spelen, maar ook risico’s in de privé omgeving en in de werkomgeving zijn belangrijk. Deze complexiteit maakt het moeilijk om de oorzaken van stress aan te pakken. Daarnaast hebben mensen vaak pas in de gaten dat ze stressklachten ontwikkelen als het eigenlijk al te laat is en uitval niet meer voorkomen kan worden.

In DESTRESS ontwikkelen we een methode waarmee we stresssignalen in een vroeg stadium kunnen herkennen en de complexiteit van oorzaken in kaart kunnen brengen. Dit doen we door signalen van stress en de diversiteit aan oorzaken op verschillende niveaus slim te meten en doormiddel van AI in samenhang te analyseren.

Opzet van het DESTRESS programma

Het DESTRESS programma bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de voorwaarden waaronder de methode die we willen ontwikkelen gebruikt gaat en kan worden. Onder welke voorwaarden omarmen individuele werknemers een aanpak waarin ook veel persoonlijke data wordt verzameld? Wat zijn de condities waaronder organisaties, werkgevers met de aanpak aan de slag zouden willen? En wat zijn de juridische en ethische voorwaarden voor de DESTRESS methode?

In het tweede deel van het programma wordt de methode ontwikkeld: we onderzoeken welke signalen en factoren belangrijk zijn en hoe we deze op een slimme manier kunnen meten en analyseren.

In het derde deel wordt deze kennis, samen met partners uit de praktijk, vertaald in een aanpak die we uitproberen en evalueren in verschillende werkomgevingen. We maken hierbij gebruik van bestaande infrastructuren en onderzoeken hoe hun weg kunnen vinden in al bestaande initiatieven binnen organisaties.

We denken na over hoe we de aanpak duurzaam kunnen implementeren bij werkgevers en opschalen naar heel Nederland of zelfs daarbuiten. Betrokken Principal adviseur Noortje Wiezer: “Met het consortium van toonaangevende onderzoekers zal veel wetenschappelijke kennis worden ontwikkeld. Dat is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het om er voor te zorgen dat deze wetenschappelijke kennis ook toegepast kan worden in organisaties”.

Wat levert het programma op?

Naast veel kennis en inzicht in de ontwikkeling van stressklachten en de rol van samenhangende oorzaken van chronische stress zal dit programma een aanpak en tools opleveren waarmee werknemers, werkgevers en arbo professionals samen aan de slag kunnen om risico’s op chronische stress te verminderen en uitval te voorkomen.

Werkstress en psychosociale arbeidsbelasting

Lees meer over stress en burn-outklachten op de werkvloer en onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen verschillende organisaties.

Laat je verder inspireren

78 resultaten, getoond 1 t/m 5

Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk

Informatietype:
Nieuws
17 april 2024
Uit recente gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS blijkt dat thuiswerkers gemiddeld een kwartier langer onderweg zijn naar hun werk dan werknemers die niet thuiswerken.

TNO: 60% werknemers ervaart klachten aan bewegingsapparaat

Informatietype:
Nieuws
9 april 2024

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen werkstress in de toekomst vergroten

Informatietype:
Nieuws
26 maart 2024

Zittijd onder werkenden is zorgwekkend

Informatietype:
Nieuws
15 maart 2024

Algoritmisch management vereist afspraken tussen werkgevers en werknemers

Informatietype:
Nieuws
6 maart 2024