Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk

Thema:
Monitoring arbeidssituatie
17 april 2024

De enkele reistijd van de woning van werknemers naar het vaste adres van hun werkgever was in 2023 naar eigen zeggen gemiddeld 32 minuten. Mensen die thuiswerken zijn, als ze naar hun werk gaan, gemiddeld een kwartier langer onderweg dan werknemers die niet thuiswerken. Het wegvallen van de reistijd of reiskosten is dan ook voor de helft van de thuiswerkers een belangrijke reden om thuis te werken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS.

In 2023 zijn enkele vragen gesteld over de reistijd* van werknemers van 15 tot 75 jaar. Gevraagd werd om in te schatten hoe lang gemiddeld een enkele reis van de woning naar het vaste adres van de werkgever duurt. Volgens de meerderheid van de werknemers (67 procent) duurt een reis naar het werk 30 minuten of minder, 10 procent is langer dan een uur onderweg.

Enkele reistijd thuiswerkers gemiddeld 40 minuten

Bijna de helft van alle werknemers werkt weleens thuis. Werknemers die thuiswerken, zeiden gemiddeld 40 minuten nodig te hebben voor de enkele reis naar het adres van de werkgever. De gemiddelde reistijd van werknemers die niet thuiswerken locatiewerkers**, was 25 minuten. Werknemers die op verschillende locaties werken, hebben een langere reistijd naar het adres van hun werkgever dan werknemers die naar een vaste werklocatie reizen. Daarnaast is er een kleine groep werknemers die altijd thuiswerkt. Een reis vanuit hun woning naar de werklocatie zou gemiddeld 53 minuten kosten, ruim twee keer zo lang als de reistijd van locatiewerkers.

Meer thuiswerkers bij langere reistijd

In hoeverre werknemers wel of niet thuiswerken, hangt sterk samen met de benodigde reistijd naar het werk. Binnen de groep werknemers met een relatief korte reistijd (enkele reis van maximaal 20 minuten) werkt het merendeel niet thuis. Bij een gemiddelde reistijd van 21 tot en met 30 minuten is de verhouding thuis-/locatiewerkers vrijwel gelijk. Met een reistijd van boven de 30 minuten werkt een meerderheid van de werknemers weleens thuis.

Werknemers naar reistijd werk
NEA: Werknemers naar reistijd werk

Reistijd of -kosten reden voor thuiswerk

Werknemers die zowel op locatie als thuis werken, is gevraagd naar hun redenen hiervoor. Iets meer dan de helft noemde het wegvallen van reistijd of reiskosten als reden om thuis te werken. Een andere veelgenoemde reden is dat men thuis meer werk af krijgt (53 procent). De meest genoemde reden om thuis te werken is het gemakkelijker kunnen combineren van werk en privé (57 procent). De meest genoemde redenen om juist naar de werklocatie te gaan zijn vanwege het sociale contact (70 procent), vanwege overleggen, en omdat men dan beter meekrijgt wat er op het werk speelt.

Redenen van werknemers voor combinatie thuis- en locatiewerk
NEA: Redenen van werknemers voor combinatie thuis- en locatiewerk

In de enquête is gevraagd wat de gemiddelde reistijd naar het vaste adres van de werkgever is. Het gaat daarbij om een enkele reis van het woonadres naar het werkadres, uitgaande van de afgelopen drie maanden. Aan werknemers die altijd thuiswerken, is gevraagd om een schatting te maken wat de gemiddelde reistijd naar het vaste adres van hun werkgever zou zijn. Er is niet gevraagd naar de afstand tussen locaties en de wijze van vervoer.

Een deel van de werknemers heeft deze vraag niet beantwoord. Zij gaven aan dat hun werkgever geen vaste locatie heeft waar zij kunnen werken of dat zij daar nooit naartoe gaan.

Onder locatiewerkers vallen werknemers die aangeven niet thuis te werken. Zij werken doorgaans op een vaste locatie van de werkgever of op verschillende locaties (bij klanten bijvoorbeeld).

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 1 t/m 5

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024
In het eerste kwartaal van 2024 was 28 procent van de werkzame beroepsbevolking een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie.

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024

Zo bouw je een ijzersterke leercultuur

Informatietype:
Insight
5 maart 2024

TNO onderzoekt monitor om welbevinden op het werk te meten en te verbeteren

Informatietype:
Nieuws
16 januari 2024