Nederland op weg naar schoon en emissieloos bouwen

Thema:
Bouwinnovatie
7 mei 2024

TNO en TKI Bouw en Techniek gaan samen de Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab leiden. Deze programmalijn loopt tot eind 2026 en bouwt voort op het succesvol afgeronde programma Emissieloos Bouwen. De uitvraag staat nu open voor innovatieve projecten die opschaling van woningbouw bevorderen.

Meer woningen, minder emissies

Het SEB-programma wordt aangestuurd door het Ministerie van BZK en richt zich op het verlagen van emissies van bouwmaterieel. Dit gebeurt onder meer via subsidies waarmee bedrijven aangemoedigd worden om elektrisch materieel aan te schaffen zoals hijskranen en vrachtwagens.

Daarnaast worden opdrachtgevers gestimuleerd om in de uitvraag te vragen naar emissievrij of -arm bouwmaterieel.

De Programmalijn Prefab is onderdeel van het SEB programma en kijkt specifiek naar andere bouwwijzen en verbeterde materialen bij woningbouw. Dat kan zowel nieuwbouw betreffen als renovatie of transformatie van bestaande bouw.

Nadruk op prefab

TNO en TKI Bouw en Techniek gaan de Programmalijn Prefab leiden. Die richt zich op innovaties in de woningbouw die zorgen voor lagere emissies. De ambitie? Vanaf 2027 bij 15% van de nieuwbouwwoningen emissiereductie realiseren. In de uitvraag zoeken we projecten die gericht zijn op toepassing en opschaling van:

  • Prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijzen voor renovatie of transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe woningen te realiseren;
  • Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapelde woningbouw, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze;
  • Nieuwe of verbeterde grondstoffen in het prefab en/of industriële bouwproces.
Meer woningen, minder emissies
De Programmalijn Prefab, een onderdeel van het SEB-programma, richt zich specifiek op alternatieve bouwmethoden en geavanceerde materialen voor woningbouw.

Bouwemissies berekenen

In april hebben we de Bouwemissietool beschikbaar gesteld. Die is ontwikkeld in het voorafgaande Emissieloos Bouwen programma. Met de tool kunnen voor bouwprojecten de emissies van CO2, NOx en fijnstof worden berekend.

De tool biedt ook handvatten om de emissies te verminderen. In de Programmalijn Prefab maken we gebruik van de Bouwemissietool om te tonen hoe de projecten bijdragen aan de gestelde doelen voor emissiereductie. We vragen indieners om dat al bij indiening voor het eerst te doen. Dat zal worden herhaald in de loop van de projectuitvoering.

Aanvragen welkom

Op 2 mei is de uitvraag gepubliceerd voor projecten in Programmalijn Prefab. Samenwerkende partijen kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 1 juli.

Geïnteresseerde bedrijven uit de hele bouwketen en kennisinstellingen zijn daarbij welkom. Om aanvragers op weg te helpen met een succesvolle aanvraag, organiseren wij op donderdagmiddag 16 mei een informatiesessie over de Programmalijn Prefab.

Een onafhankelijke adviesraad zal de ingediende voorstellen beoordelen en TNO en TKI Bouw en Techniek adviseren over gunning. Het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het hele SEB-programma en zal na afstemming met TNO en TKI uiteindelijk besluiten over de gunning van projecten. Dan kunnen alle gehonoreerde projecten op 1 september starten.

We zien uit naar uitdagende, innovatieve projectaanvragen die de woningbouw werkelijk verder helpen in het opschalen van innovatieve bouwwijzen en het verlagen van emissies.

Laat je verder inspireren

41 resultaten, getoond 1 t/m 5

Natuurinclusief bouwen: kansrijk van nature

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
Bij biobased bouwen denk je vaak aan hout, maar Moeder Natuur biedt tal van materialen om onze gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Betaalbaar en emissieloos bouwen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024

Hergebruik van afvalhout door integrale ketensamenwerking

Informatietype:
Insight
15 april 2024

Biobased prefab gevels: sein op groen

Informatietype:
Insight
15 april 2024