TNO-aanpak voor ontwikkeling veilige en duurzame chemicaliën

Thema:
Veilige chemische innovaties
28 mei 2024

In het dagelijks leven komen we in contact met chemicaliën in de producten die we gebruiken. Het merendeel van deze chemicaliën hebben we hard nodig (bijvoorbeeld in de energietransitie), maar  deze (nieuwe) chemicaliën brengen ook potentiële risico's met zich mee die vaak onbekend zijn. Nadelige effecten, zoals gezondheidsproblemen en milieueffecten, worden vaak laat in het productontwikkelingsproces of zelfs pas na marktintroductie ontdekt.

Daarom werkt TNO aan de ontwikkeling van een Decision Support aanpak. Hiermee kunnen bedrijven al in de beginfases van hun ontwerpproces mogelijke risico’s in beeld krijgen en maatregelen nemen om die risico’s en reputatieschade en hoge kosten te voorkomen.

In een vandaag gepubliceerde whitepaper presenteert TNO een aanpak om te komen tot de ontwikkeling van veilige en duurzame chemicaliën, materialen en producten.

Veilig en Duurzaam Innoveren

In 2019 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat jaarlijks ongeveer 2 miljoen mensen sterven als gevolg van blootstelling aan chemicaliën. De Europese Commissie introduceerde, om te komen tot een veiligere, gezondere en meer duurzame toekomst, de Chemicals Strategy for Sustainability binnen de EU Green Deal.

Een cruciaal element in deze strategie is de productie van chemicaliën en materialen volgens de principes van Safe and Sustainable by Design, SSbD, oftewel Veilig en Duurzaam Innoveren. Met deze proactieve aanpak krijgen bedrijven vroeg in het productieproces een transparant beeld van de mogelijkheden om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van een nieuw product te verbeteren.

Nadelige effecten worden zo preventief geminimaliseerd en het risico op marktfalen wordt verminderd. De Decision Support aanpak die TNO nu ontwikkelt maakt de impact van een nieuwe chemische stof ten opzichte van alternatieve stoffen inzichtelijk op aspecten die van invloed kunnen zijn op onze gezondheid en milieu.

Risico’s chemische stoffen vaak pas (te) laat duidelijk

Op dit moment worden nadelige effecten van chemische stoffen vaak (te) laat ontdekt. In sommige gevallen worden nadelige effecten pas jaren nadat ze op de markt zijn gebracht duidelijk, soms met ernstige gevolgen voor de samenleving en het milieu (bijv. PFAS), en financiële lasten voor de betrokken bedrijven en de samenleving.

De huidige wetgeving (REACH) biedt geen garantie voor veilige en duurzame producten. Zo vallen sommige stoffen bijvoorbeeld niet onder de wet, waren andere chemicaliën al op de markt voordat de wet van kracht werd en zijn veel dossiers incompleet.

Hedwig Braakhuis, mede-auteur van de whitepaper: “Op dit moment hebben we slechts zicht op het topje van de ijsberg aan chemische stoffen, waarvan de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht. Het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich onder water dus voor het merendeel van de stoffen kennen we de risico’s onvoldoende. Een integrale aanpak om de industrie te ondersteunen tijdens de vroege stadia van productie van veilige stoffen is nodig.”

Integrale aanpak met een Decision Support System

Volgens TNO biedt SSbD, anticiperend op nieuwe wetgeving, een kans om proactief innovatieve chemicaliën en materialen te ontwerpen die geen risico vormen voor mens en milieu. Met een integrale aanpak waarbij vroeg in het ontwikkelproces wordt gekeken naar functionaliteit ten opzichte van gezondheids- en milieueffecten kunnen nadelige gevolgen zo veel mogelijk tijdig worden uitgesloten en/of geminimaliseerd.

TNO ontwikkelt daarom een Decision Support aanpak die de impact van een nieuwe chemische stof ten opzichte van alternatieve stoffen inzichtelijk maakt op aspecten die van invloed kunnen zijn  op aspecten die van invloed kunnen zijn op onze gezondheid en milieu.

Wouter Fransman, mede-auteur van de whitepaper: “Dit systeem zouden we graag verder ontwikkelen voor en in samenwerking met de maakindustrie, onderzoekers en overheden. Daarmee kan de industrie straks eerder in het ontwikkelproces aanpassingen doen om te komen tot een minder schadelijk, veiliger en duurzamer product. Dat scheelt de industrie veel onnodige investeringen en reputatieschade en draagt uiteindelijk bij aan een gezonde en duurzame samenleving.”

Paper Safe & Sustainable by Design

Ontdek onze aanpak om te komen tot de ontwikkeling van veilige en duurzame chemicaliën, materialen en producten in de paper 'The future of chemicals is Safe & Sustainable by Design' (EN).

Laat je verder inspireren

84 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
TNO’s doel voor 2030 is dat 80% van werkend Nederland een baan heeft die past bij zijn of haar skills. Hiervoor ontwikkelt TNO een nationale standaard voor skills: CompetentNL.

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024

Brains4Work: serious game om uitval te voorkomen op het mbo

Informatietype:
Insight
26 april 2024