De toekomst van chemicaliën is Safe and Sustainable by Design

In ons dagelijks leven worden we omringd door talloze chemische stoffen en materialen. Nieuwe producten brengen potentiële risico's met zich mee voor zowel onze gezondheid als het milieu. In 2019 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat jaarlijks ongeveer 2 miljoen sterfgevallen zijn te relateren aan blootstelling aan chemische stoffen. TNO stimuleert de chemische industrie om Safe and Sustainable by Design (SSbD)-methoden te hanteren en werkt aan de ontwikkeling van een Decision Support aanpak voor bedrijven.

Ondanks de bestaande EU regelgeving voor chemische stoffen (REACH), bevatten veel consumentenproducten nog steeds schadelijke chemicaliën. De wetgeving dekt niet alle chemische stoffen en schadelijke effecten worden soms pas jaren na marktgoedkeuring duidelijk, met desastreuze gevolgen voor mens en milieu (bijv. PFAS). Ernstige gezondheids- en milieuproblemen leiden daarnaast vaak tot financiële lasten voor bedrijven en potentiële reputatieschade.

De toekomst volgens SSbD

Voor een veiligere, gezondere en duurzamere toekomst introduceerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability binnen de EU Green Deal. Een cruciaal onderdeel binnen deze strategie is dat de productie van chemische stoffen en materialen in lijn moet zijn met de principes van Safe and Sustainable by Design (SSbD).

SSbD betekent een fundamentele verandering in de aanpak, waarbij veiligheids- en duurzaamheidscriteria vanaf het begin in de productontwikkeling worden meegenomen, naast functionaliteit en kosten. Deze benadering maakt het mogelijk om tijdens het innovatieproces in een vroeg stadium kansen te identificeren om de veiligheid en duurzaamheid te verbeteren. Bedrijven profiteren van de flexibiliteit om hun producten aan te passen, waardoor negatieve gevolgen en ontwikkelingskosten worden beperkt.

Decision Support System

Bij TNO ondersteunen we industriepartners die succesvol willen innoveren met chemische stoffen en materialen die minimale schade toebrengen aan de mens  en milieu. Samen met producenten, innovators, onderzoekers en overheden ontwikkelen we een Decision Support aanpak die de industrie in staat stelt om risico's en voordelen effectief af te wegen in de vroege stadia van hun ontwerpproces. Het systeem helpt industriepartners bij het evalueren en prioriteren van criteria op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionele prestaties tijdens de eerste fasen van het R&D-proces.

Integrale aanpak

TNO’s Safe & Sustainable Innovation aanpak om vroeg in het innovatieproces  inzicht te krijgen:

  1. Ontwerpcriteria vaststellen voor het beoogde gebruik van een stof, materiaal of product
  2. Snelle screening op de geselecteerde SSbD-criteria (veiligheid, duurzaamheid, functionaliteit, kosten) binnen de Decision Support tool, op basis van beschikbare informatie, data en modellen
  3. Visualisatie en integratie van impact op SSbD-criteria en visualisatie van afwegingen
  4. Besluitvorming op basis van transparante visualisatie en scenario tests. Indien nodig kan een meer gedetailleerde evaluatie van een of meer SSbD-aspecten worden uitgevoerd, bijv. door het verzamelen van aanvullende gegevens, (in vitro) tests, geavanceerde modellering om onzekerheden te reduceren en besluitvorming te ondersteunen.
ssbd-4-steps-approach-lifecycle (1)
Safe and Sustainable by Design aanpak om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de integratie van gezondheids- en veiligheids-, duurzaamheids- en prestatie-effecten vroeg in het innovatieproces en gedurende de hele levenscyclus.

Samenwerken?

Vanuit TNO willen we graag samenwerken met industriepartners, innovators, onderzoekers en overheden om ons Decision Support System verder te ontwikkelen. Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het ontwikkelen van minder schadelijke, veiligere en duurzamere producten.

hedwig-braakhuis-500x500 (1)

“Voor de meeste chemische stoffen kennen we momenteel de risico's onvoldoende. Daarom is er een nieuwe geïntegreerde aanpak nodig die de industrie ondersteunt tijdens de vroege ontwikkelingsfasen van veilige stoffen.”

Hedwig Braakhuis

Onderzoeker, TNO

Paper Safe and Sustainable by Design

Lees alles over het ontwerpen van veilige en duurzame chemicaliën in ons paper 'The future of chemicals is safe and sustainable by design' (EN).

Laat je verder inspireren

89 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024