Informatietype:
Evenement
Thema:
CO2-neutrale industrie
Unit:
Energy & Materials Transition

Webinar: CO2-reductie en groene koolstof in de industrie uit reststromen

Dit is de tijd om CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe kansen te creëren voor een duurzame, circulaire industrie. Ontdek tijdens het webinar welke ontwikkelingen en oplossingen er zijn. TNO-experts presenteren drie innovatieve technologieën die koolstof en CO2 converteren naar duurzame producten zoals plastics, brandstoffen en voedingsmiddelen.

Startdatum:
Tijd:
15:00
Locatie:
Online
Kosten:
Gratis

Duurzaam gebruik maken van groene koolstof in de energietransitie

Nederland en Europa hebben grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie. De industrie moet ruim 20 megaton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60% verminderd worden ten opzichte van 1990, dat is 5 tot 5,9 megaton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken.

Deze verduurzaming biedt nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Bedrijven kunnen een koploperspositie innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder de noodzakelijke energie- en materiaalomslag te maken. Daarnaast wil de overheid helpen om fundamenteel nieuwe duurzame technologieën te realiseren.

Drie innovatieve technologieën uitgelicht

In dit webinar introduceert TNO drie technologieën die de industrie verduurzamen waarbij industriële koolstof en CO2 reststromen om worden gezet in nieuwe alledaagse producten waar we ook in de toekomst behoefte aan zullen hebben zoals: plastics, brandstoffen en voedingsmiddelen.

Programma webinar

Groene koolstof en verduurzaming industrie

Inleiding: drie TNO technologieën die CO2 converteren naar duurzame producten.

Soledad van Eijk, Senior Business Developer Industrial Carbon Capture at TNO.

Soledad van Eijk

ZEUS-technologie

De ZEUS-technologie voor omzetting van afgevangen koolstof naar groene chemicaliën via electrochemie. Voorbeelden van producten die gemaakt kunnen worden zijn mierenzuur, koolmonoxide voor syngas, maar ook ethanol en ethyleen.

Matti van Schooneveld, Senior Business Developer Sustainable Chemical Industry

matti_van_schooneveld (1)

EMBER-technologie

De EMBER-technologie draagt bij aan het sluiten van industriële kringlopen en een circulaire koolstof economie door de lichte koolwaterstoffen als bijproducten om te zetten naar H2, syngas en Carbon Black.

Jan Willem Könemann, Senior Business Developer Synthetic Fuels and Feedstock

Jan Willem Könemann

Plasmatechnologie

Middels plasmatechnologie kunnen koolstof houdende reststromen zoals CO2 en biogas efficiënt worden omgezet in syngas. Het syngas kan vervolgens worden gebruikt als uitgangsproduct voor de omzetting naar methanol, toepasbaar voor polymeerproductie, bio-fuel-productie of proteïneproductie.

Hans Linden, Project Manager Plasma Chemistry

Hans Linden

Reflectie van het Nova Instituut

Q&A - stel je vragen

Interessant voor:

  • Industrie
  • Chemie
  • Toeleveranciers
  • Overheid en beleidsmakers

Meld je kosteloos aan

  • Het webinar vindt plaats op woensdag 21 juni 2023 - 15:00 CET
  • De voertaal van het webinar is Engels.
  • Na registratie is het webinar na afloop on demand terug te kijken.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 - 5

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Terwijl de wereld volop bezig is met elektrolyse om waterstof te produceren door splitsing van water, zet TNO ook in op deze technologie om CO2 te converteren. CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische techniek om broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën.

Podcast SEWGS: transformeer de industrie

Informatietype:
Podcast
1 januari 2023
1 aflevering

Wat is de rol van CO2-afvang in de energietransitie? Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert.

SEWGS: revolutionaire CO2-reductietechnologie

Informatietype:
Webinar
20 december 2022
1 aflevering

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, heeft TNO een technologie ontwikkeld die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert.

Industriële transformatie

Informatietype:
Artikel

We ondersteunen de overheid en industrie bij beslissingen om de industriële energietransitie schoon, betaalbaar en haalbaar te houden.

Volgende stap in samenwerking Fieldlab Industrial Electrification

Informatietype:
Nieuws
21 juni 2022
In het fieldlab werkt TNO samen met partners om industriële elektrificatie versneld in de praktijk te brengen. Beide partners willen meer impact maken op de versnelling van de energietransitie in de industrie.