8 oplossingen voor plastic in een circulaire economie

Thema:
Circulaire plastics
2 juni 2022

Als we in het huidige tempo doorgaan, zijn onze plastics in het jaar 2050 niet volledig circulair en zullen de nadelen van plastics groter zijn dan de voordelen. We moeten veel meer tempo maken en er moeten snel fundamentele keuzes worden gemaakt. Het plastic-ecosysteem is complex en er is een omslag nodig om te voldoen aan de CO2- en overige duurzaamheidseisen.

Hoe komen we tot een circulaire economie voor plastic?

We stellen ons oplossingen voor die de transitie aanzienlijk zullen versnellen. Het betreft geïntegreerde oplossingen die, naast technologische innovaties, sociaaleconomische en transitionele veranderingen moeten voortbrengen.

Deze systematische benadering richt zich op oplossingen vanuit vier belangrijke invalshoeken: waardeweb & -netwerken, technologie & systemen, consument & maatschappij en governance & transitie. Op basis van deze invalshoeken hebben we een achttal oplossingen ontwikkeld die noodzakelijk zijn om in 2050 een situatie te realiseren waarin plastics volledig circulair zijn.

Onze 8 oplossingen voor een wereld met circulaire plastics:

  • Waardeweb & -netwerken: oplossing w1. Pas circulair ontwerp toe
  • Waardeweb & -netwerken: oplossing w2. Stel true pricing verplicht
  • Waardeweb & -netwerken: oplossing w3. Breid de verantwoordelijkheid van de producent uit
  • Technologie & systeem: oplossing t1. Ontwikkel innovaties voor hoogwaardig recyclaat
  • Technologie & systeem: oplossing t2. Stel eenvoudige en gestandaardiseerde eisen aan plastics en additieven
  • Consument & maatschappij: oplossing c1. Luister wat burgers en consumenten te zeggen hebben
  • Consument & maatschappij: oplossing c2. Wees transparant over de kosten voor de consument
  • Governance & transitie: oplossing g1. Garandeer een duidelijk, stabiel speelveld voor de lange termijn

Geïntegreerde oplossingen voor het plastic-ecosysteem

Ten eerste moet het plastic-ecosysteem veranderen, van een lineaire waardeketen in een reeks waardenetwerken: van wegwerpmateriaal (“make-take-dispose”) in een materiaal dat geschikt is voor hergebruik en recycling. Daarbij moeten de principes van Lansink (W1) volledig worden overgenomen.

Voor dit alles is het noodzakelijk dat afvalverwerkers, recyclingbedrijven, chemical converters, plasticproducenten, eindgebruikers en brand owners met elkaar samenwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten er lange-termijngaranties komen voor een helder en stabiel speelveld (G1).

Technologieen voor plastic recyclen

Ten tweede moeten de innovaties voor nieuwe recyclingtechnologien snel worden geïmplementeerd. Het gaat daarbij om sorteren, wassen, mechanische of fysische recycling (inclusief dissolutie), maar ook chemische recycling (bijv. pyrolyse). Dit alles is gericht op het leveren van hoogwaardiger recyclaat (T1). De standaardisatie van plastics en additieven zou de waardecyclus van plastics sterk vereenvoudigen (T2), zodat er eerder sprake kan zijn van een closed loop.

Het stimuleren van circulaire plastics

Ten derde zou de versnelde overstap op deze circulaire waardenetwerken gepaard moeten gaan met de doorberekening van de werkelijke kosten (true pricing) van plasticproducten (W2). Op dit moment worden de verborgen kosten die het gevolg zijn van milieubelasting en toxiciteit nog betaald via o.a. afvalstoffenbelastingen, zorgverzekeringspremies en verminderde gezondheid.

Het doorberekenen van de werkelijke kosten stimuleert het gebruik van duurzame plastics en leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en een verlaging van de verborgen kosten, zodat de totale kosten min of meer gelijk blijven. Om dit te realiseren, is transparantie over consumentenkosten absoluut noodzakelijk (C2).

De stem van burgers en consumenten

Ten slotte, waar het gaat om duurzame oplossingen moeten het verantwoordelijkheidsbesef van de producent (W3) en de bereidheid van de consument worden gestimuleerd middels slimme wetgeving en stimuleringsmaatregelen (bijv. belastingverlaging voor duurzame initiatieven). Voor deze complexe transitie is het noodzakelijk dat burgers bij het proces worden betrokken en dat hun stem wordt gehoord (C1).

Alle betrokkenen – industrie, overheid en consumenten – spelen een onmisbare rol in een snelle start en urgente implementatie van deze acht essentiële oplossingen.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Plastic afval in Indonesië krijgt waarde in 2 nieuwe P4G projecten

Informatietype:
Nieuws
22 juni 2022
In het "Plastics in Circles"-partnerschap van P4G werkt TNO in twee nieuwe projecten aan het gezamenlijk terugdringen van plastic afval in Indonesië.

Van plastic afval naar circulaire plastics

Informatietype:
Artikel
Circulair plastic is de oplossing voor minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Ontdek meer over ons onderzoek

Polymeren oplossingen

Informatietype:
Artikel
Hoe verduurzamen we kunststoffen? Door verlenging van de gebruiksduur. Daarom onderzoeken we degradatie van polymeren en creëren we innovatieve oplossingen.

Systemische effectbeoordeling van plasticketens

Informatietype:
Artikel
TNO ontwikkelt methodologieën en tools voor de systemische effectbeoordeling van plasticketens. Daarmee ontwerpen we de plasticketens van de toekomst.