Tijdmakers: Digitale replica’s met voorspellend vermogen

Thema:
Digitalisering
Infrastructuur
14 december 2022

Bij TNO drukken we een stempel op onze tijd. In deze serie maak je kennis met de TNO'er achter de innovatie; de tijdmaker. Wat doen zij precies en welke impact heeft hun werk op de maatschappij? In deze aflevering spreken we tijdmaker Joep Paulissen, consultant op het gebied van ‘digital twins’, digitale replica’s van bestaande constructies met een voorspellend vermogen.

Joep, wie ben je en wat doe je bij TNO?

‘Ik werk inmiddels alweer 10 jaar bij TNO. Van oorsprong ben ik constructeur en ik heb met veel plezier inhoudelijk onderzoek gedaan naar stalen bruggen. Sinds een jaar of vijf ben ik meer in de breedte bezig. Ik probeer nieuwe onderzoeken te starten en verschillende partijen daarbij aan te haken. Infrastructuur is voor mij het vertrekpunt geweest, maar ik ben steeds meer betrokken geraakt bij de digitaliseringskant daarvan. Ons werk draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de Vervangings- en Renovatieopgave in de infrastructuur en het optimaliseren van energieprestaties van gebouwen en kassen. Voor veel van die vraagstukken zijn goede voorspellende modellen van cruciaal belang. Ik zet me daarbij in om het gat tussen de echte en de virtuele wereld van modellen te dichten’.

Wat zijn digital twins precies?

‘In de jaren ’60 en ’70 zijn in Nederland veel bruggen gebouwd. Nu rijst de vraag of die bruggen nog “fit-for-purpose” en toekomstbestendig zijn: voldoen ze bijvoorbeeld nog aan de strenge veiligheidseisen en is de onderhoudsbehoefte nog behapbaar? Daar moet goed naar gekeken worden, wat voor beheerders zoals Rijkswaterstaat, ProRail, gemeenten en provincies een lastige opgave is. TNO werkt aan digitale technologieën die daarbij kunnen helpen. Zo maken we op de computer een model van een fysieke brug, ofwel een digitale replica. Via sensoren is die digitale replica met de fysieke brug verbonden. De sensoren meten hoeveel verkeer er over de brug rijdt en wanneer en hoe zwaar het verkeer is. Deze actuele informatie uit de sensoren is voeding voor de digitale replica die hierdoor een voorspellend vermogen krijgt.

In de digitale replica, en dus op basis van actuele informatie, voeren we scenarioanalyses uit. Dit geeft ons inzicht in wat de fysieke brug in de toekomst nodig heeft aan bijvoorbeeld onderhoud en vervanging. Omdat wij op basis van de digitale replica kunnen voorspellen wat de toekomstige behoeften van de fysieke brug zijn, noemen we onze digital twins ook wel ‘predictive twins’

Hoe draagt het fysieke model uit de video bij aan jullie werk?

‘Het unieke van TNO’s predictive twin zit hem in dat voorspellende vermogen. Een tweede aspect betreft standaardisatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze methoden voor alle bruggen in heel Nederland kunnen worden toegepast. Dat vergt een hoop testen en gepuzzel. Daarom hebben we samen met onze Duitse onderzoekspartner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung een minibrug gebouwd met wat lijkt op Lego en Meccano. In de video zie je dat we daar een wagentje overheen laten rijden. Via de sensoren die aan de minibrug zijn bevestigd kunnen we het systeem trainen en finetunen. Natuurlijk doen we dat ook al in het echt, maar in het klein is dit makkelijker te oefenen en demonstreren’.

Tot slot: om welke ‘echte’ brug gaat het?

‘We testen en valideren ons werk in de praktijk op de Moerdijkbrug bij Dordrecht, samen met Rijkswaterstaat en andere partners. We kunnen op afstand inloggen op het meetsysteem aan de brug. Zo valideren en ontwikkelen we de ‘bouwblokken’ uit ons onderzoeksprogramma op basis van “real-scale” data uit de praktijk.

Naast bruggen werken we ook aan voorspellende digital twins voor andere toepassingen, zoals de energieprestaties van gebouwen en tuinbouwkassen. We gaan dit oppakken, samenbrengen en showcasen in ons te ontwikkelen Predictive Twin Lab op TNO-locatie NEXT Delft. Hiermee willen we een maximale kruisbestuiving tussen domeinen creëren en de sector aanjagen om deze ontwikkeling samen te versnellen’.

Ook bijdragen aan slimme oplossingen zoals deze?

Word tijdmaker en kom werken bij TNO.

Laat je verder inspireren

73 resultaten, getoond 1 t/m 5

Rekentool brengt gesprek op gang over stikstof in de bouw

Informatietype:
Insight
29 september 2023

Binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen heeft TNO een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in maatregelen die de stikstofuitstoot direct reduceren.

Dutch Green Building Week

Informatietype:
Evenement

Van 9 t/m 13 oktober vindt de Dutch Green Building Week plaats. Tijdens deze week opent TNO op verschillende momenten zijn deuren en gaan we in op thema’s als circulair bouwen met hout; veilige, gezonde en duurzame woningen; en op het thema netcongestie.

Startdatum:
-
Locatie:
Verschillende locaties

Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer

Informatietype:
Insight
5 juni 2023

Door de conditie van de draagkracht van alle rijkswegen gedetailleerd in kaart te brengen, kan onderhoud proactiever, efficiënter en duurzamer worden georganiseerd. Deze datagedreven aanpak van het wegennet is een van de projecten binnen het Afsprakenkader van IenW, Rijkswaterstaat en TNO.

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Brononderzoek naar trillingen op het spoor helpt overlast voorkomen

Informatietype:
Insight
12 april 2023

Bewoners ervaren steeds meer overlast door trillingen. Bouwers, beleidsmakers, vervoerders en ProRail hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om deze overlast tegen te gaan. Op zoek naar oplossingen is de spoorwegbeheerder onlangs samen met TNO, Deltares en TU Delft een uniek onderzoek gestart om trillingen die ontstaan als gevolg van treinverkeer, beter voorspelbaar te maken.