Gaten dichten in de infrastructuur vervangings- & renovatieopgave

Thema:
Infrastructuur
23 februari 2023

Het tekort voor het vervangen en onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is miljarden euro’s groter dan gedacht. Tegelijkertijd staan we voor de enorme opgave om de verouderde infrastructuur tijdig te vernieuwen én moeten steden bereikbaar blijven. Hoe gaan we dat aanpakken?

Plotselinge sluitingen van infrastructuur

In Nederland hebben we een groot netwerk van allerlei verbindingen als wegen, bruggen, sluizen, viaducten, tunnels. Deze infrastructuur is belangrijk voor een goede bereikbaarheid. Een plotselinge sluiting, zoals eind 2022 gebeurde bij de Prinses Margriettunnel op de A7, is zeer ontwrichtend voor het verkeer en de bereikbaarheid van steden. Of bijvoorbeeld de sluiting van de Merwedebrug in 2016, nadat er haarscheurtjes ontdekt waren in de draagconstructie. Zwaar vrachtverkeer heeft maanden flink moeten omrijden omdat ze niet over de brug mochten rijden. Ook de Mandelabrug boven de A12 in Zoetermeer werd eind 2022 plotseling per direct gesloten vanwege scheuren in de constructie en mogelijk instortingsgevaar.

De verwachting is dat het niet hierbij blijft. Steeds vaker zullen we tegen de limieten van wat onze infrastructuur kan dragen aanlopen en geconfronteerd worden met de gevolgen als het gaat om bereikbaarheid en veiligheid.

Kosten versus de renovatie & vervangingsopgave

Maar er is niet genoeg geld beschikbaar voor zowel onderhoud en renovatie aan de huidige verouderde infrastructuur, als aanleg van nieuwe infrastructuur. TNO berekende in 2021 dat tot 2050 50 miljard euro extra nodig is voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur als bruggen en viaducten. Zonder extra geld daalt de kwaliteit van de infrastructuur en komen veiligheid van infrastructuur en de bereikbaarheid van steden in het geding.

Nederlandse steden moeten bereikbaar blijven

Slecht wegdek, tijdelijk of minder begaanbare bruggen en viaducten leiden tot meer files, wachttijden, omleidingen, en dat is funest voor de bereikbaarheid in en om de stad. De bereikbaarheid van stedelijke regio’s waar de knelpunten het meest urgent zijn, is in het geding als er niet snel en gericht actie wordt ondernomen. We moeten voorkomen dat mensen en bedrijven langdurig en vaker worden geconfronteerd met files, wachttijden, omleidingen bij onverwachte werkzaamheden en eventuele wateroverlast.

Wat is de juiste strategie?

TNO pleit voor een strategie per stedelijk gebied die de onderhouds- en vervangingsplannen doorrekent op tijdelijke en blijvende gevolgen, om zo de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s te verbeteren. Door rekening te houden met verschillende prioriteiten, namelijk de werkzaamheden maar ook veiligheid van de infrastructuur en doorstroming, wordt aangetoond wat de beste planning is. Zo wordt bijvoorbeeld in Amsterdam in het kader van de aanpak van kwetsbare kades en bruggen de bereikbaarheid in de stedelijke regio zo min mogelijk belemmerd en kunnen de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad van morgen? Lees de laatste ontwikkelingen.

Tools die helpen bij het bepalen van prioriteiten in deze opgave

Predictive twins

Een predictive twin is een digitale replica van een (deel van een) fysiek bouwwerk, zoals bruggen of tunnels. Deze staat in verbinding met de fysieke twin. Hierdoor kan de digitale twin de fysieke twin volgen, beoordelen, en tot slot, op basis van de informatie, leren. Een gedetailleerd oordeel over de structurele gezondheid van bruggen en wegen op basis van monitoring met predictive twins in plaats van een standaard inschatting over de verwachte levensduur, helpt om goed te bepalen waar het geld op welk moment het best naar toe kan gaan. Zo verbetert de veiligheid en creëer je tegelijkertijd de basis voor het minimaliseren van de impact van de werkzaamheden op bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Urban strategy

Met het instrument Urban Strategy is snel en accuraat te berekenen wat het gevolg is voor de bereikbaarheid als bijvoorbeeld een brug wordt gesloten voor vervanging, met of zonder gelijktijdig andere werkzaamheden, maar ook wat de alternatieven zijn om de stad bereikbaar te houden voor alle doelgroepen.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nationaal advies: aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

Informatietype:
Nieuws
4 maart 2024
RLI adviseert een nationale aanpak voor toenemende funderingsproblemen in Nederland, veroorzaakt door klimaatverandering en lage grondwaterstanden bij oudere gebouwen.

Predictive Twin Lab voor de gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel

Forse renovatie-opgave infrastructuur vraagt inzicht en samenwerking van beheerders

Informatietype:
Insight
14 november 2023

Vernieuwing oudere infrastructuur essentieel en urgent

Informatietype:
Nieuws
14 november 2023

Internationale erkenning voor TNO's spin-off 'SHM NEXT' bij 15e EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
11 oktober 2023