Gaten dichten in de infrastructuur vervangings- & renovatieopgave

Thema:
Infrastructuur
23 februari 2023

Het tekort voor het vervangen en onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is miljarden euro’s groter dan gedacht. Tegelijkertijd staan we voor de enorme opgave om de verouderde infrastructuur tijdig te vernieuwen én moeten steden bereikbaar blijven. Hoe gaan we dat aanpakken?

Plotselinge sluitingen van infrastructuur

In Nederland hebben we een groot netwerk van allerlei verbindingen als wegen, bruggen, sluizen, viaducten, tunnels. Deze infrastructuur is belangrijk voor een goede bereikbaarheid. Een plotselinge sluiting, zoals eind 2022 gebeurde bij de Prinses Margriettunnel op de A7, is zeer ontwrichtend voor het verkeer en de bereikbaarheid van steden. Of bijvoorbeeld de sluiting van de Merwedebrug in 2016, nadat er haarscheurtjes ontdekt waren in de draagconstructie. Zwaar vrachtverkeer heeft maanden flink moeten omrijden omdat ze niet over de brug mochten rijden. Ook de Mandelabrug boven de A12 in Zoetermeer werd eind 2022 plotseling per direct gesloten vanwege scheuren in de constructie en mogelijk instortingsgevaar.

De verwachting is dat het niet hierbij blijft. Steeds vaker zullen we tegen de limieten van wat onze infrastructuur kan dragen aanlopen en geconfronteerd worden met de gevolgen als het gaat om bereikbaarheid en veiligheid.

Kosten versus de renovatie & vervangingsopgave

Maar er is niet genoeg geld beschikbaar voor zowel onderhoud en renovatie aan de huidige verouderde infrastructuur, als aanleg van nieuwe infrastructuur. TNO berekende in 2021 dat tot 2050 50 miljard euro extra nodig is voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur als bruggen en viaducten. Zonder extra geld daalt de kwaliteit van de infrastructuur en komen veiligheid van infrastructuur en de bereikbaarheid van steden in het geding.

Nederlandse steden moeten bereikbaar blijven

Slecht wegdek, tijdelijk of minder begaanbare bruggen en viaducten leiden tot meer files, wachttijden, omleidingen, en dat is funest voor de bereikbaarheid in en om de stad. De bereikbaarheid van stedelijke regio’s waar de knelpunten het meest urgent zijn, is in het geding als er niet snel en gericht actie wordt ondernomen. We moeten voorkomen dat mensen en bedrijven langdurig en vaker worden geconfronteerd met files, wachttijden, omleidingen bij onverwachte werkzaamheden en eventuele wateroverlast.

Wat is de juiste strategie?

TNO pleit voor een strategie per stedelijk gebied die de onderhouds- en vervangingsplannen doorrekent op tijdelijke en blijvende gevolgen, om zo de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s te verbeteren. Door rekening te houden met verschillende prioriteiten, namelijk de werkzaamheden maar ook veiligheid van de infrastructuur en doorstroming, wordt aangetoond wat de beste planning is. Zo wordt bijvoorbeeld in Amsterdam in het kader van de aanpak van kwetsbare kades en bruggen de bereikbaarheid in de stedelijke regio zo min mogelijk belemmerd en kunnen de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad van morgen? Lees de laatste ontwikkelingen.

Tools die helpen bij het bepalen van prioriteiten in deze opgave

Predictive twins

Een predictive twin is een digitale replica van een (deel van een) fysiek bouwwerk, zoals bruggen of tunnels. Deze staat in verbinding met de fysieke twin. Hierdoor kan de digitale twin de fysieke twin volgen, beoordelen, en tot slot, op basis van de informatie, leren. Een gedetailleerd oordeel over de structurele gezondheid van bruggen en wegen op basis van monitoring met predictive twins in plaats van een standaard inschatting over de verwachte levensduur, helpt om goed te bepalen waar het geld op welk moment het best naar toe kan gaan. Zo verbetert de veiligheid en creëer je tegelijkertijd de basis voor het minimaliseren van de impact van de werkzaamheden op bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Urban strategy

Met het instrument Urban Strategy is snel en accuraat te berekenen wat het gevolg is voor de bereikbaarheid als bijvoorbeeld een brug wordt gesloten voor vervanging, met of zonder gelijktijdig andere werkzaamheden, maar ook wat de alternatieven zijn om de stad bereikbaar te houden voor alle doelgroepen.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer

Informatietype:
Insight
5 juni 2023

Door de conditie van de draagkracht van alle rijkswegen gedetailleerd in kaart te brengen, kan onderhoud proactiever, efficiënter en duurzamer worden georganiseerd. Deze datagedreven aanpak van het wegennet is een van de projecten binnen het Afsprakenkader van IenW, Rijkswaterstaat en TNO.

Brononderzoek naar trillingen op het spoor helpt overlast voorkomen

Informatietype:
Insight
12 april 2023

Bewoners ervaren steeds meer overlast door trillingen. Bouwers, beleidsmakers, vervoerders en ProRail hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om deze overlast tegen te gaan. Op zoek naar oplossingen is de spoorwegbeheerder onlangs samen met TNO, Deltares en TU Delft een uniek onderzoek gestart om trillingen die ontstaan als gevolg van treinverkeer, beter voorspelbaar te maken.

Samenwerking IenW, RWS en TNO gevierd tijdens Netwerkfestival

Informatietype:
Nieuws
8 maart 2023

Al 3 jaar werken IenW, RWS en TNO samen op het gebied van toegepast onderzoek en wisselen ze kennis uit over circulariteit en milieu, slimme en duurzame mobiliteit, infrastructuur, digitalisering en maritiem-offshore. Tijdens het Netwerkfestival lieten ze zien wat er in drie jaar is bereikt.

In2Innovation: Digitale replica’s met voorspellend vermogen

Informatietype:
Insight
14 december 2022

In deze aflevering spreken we Joep Paulissen, consultant op het gebied van ‘digital twins’, digitale replica’s van bestaande constructies met een voorspellend vermogen.

Het beton van de stormvloedkeringen in topstaat

Informatietype:
Insight
7 november 2022

De stormvloedkeringen die Nederland beschermen tegen hoogwater zijn betontechnisch in topstaat. Dat blijkt uit veld- en laboratoriumonderzoek aan de betonconstructies van drie keringen dat TNO recent uitvoerde in opdracht van Rijkswaterstaat. Een enkele reparatie daargelaten, halen de kunstwerken zorgeloos de minimaal beoogde leeftijd van honderd jaar.