Energiearmoede: verhalen van bewoners

Thema:
Inclusieve energietransitie
12 juni 2024

De energiecrisis heeft diepe sporen nagelaten bij energiearme huishoudens. Hoewel de levering van energie vrijwel zeker is en de prijzen weer zijn gedaald, lijkt de energiecrisis nog steeds impact te hebben op energiearme bewoners waardoor ze nog steeds te weinig energie gebruiken. Ondanks dat deze bewoners graag zelfredzaam willen zijn, voelen ze zich afhankelijk van tijdelijke steunmaatregelen. TNO ging met energiearme bewoners in gesprek, en bracht hun ervaringen en behoeften in kaart.

Download het rapport

Vanwege de energiecrisis is er meer erkenning voor energiearmoede en beleidsinitiatief bij overheden op nationaal, provenciaal en lokaal niveau. Er is echter nog weinig kwalitatief onderzoek gedaan naar energiearme huishoudens in Nederland. Vorig jaar startte TNO daarom een kwalitatieve monitor.

Landelijk onderzoeksprogramma

TNO bezocht de eerste maanden van dit jaar 34 bewoners om van hen te horen hoe energiearmoede hun leven beïnvloedt. De interviewreeks maakt deel uit van het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede dat TNO uitvoert samen met de ministeries van EZK, BZK en SZW, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, en Noord-Brabant, RVO, VNG en CBS. Hierin ontwikkelen we kennis over energiearme huishoudens en over de effectiviteit van maatregelen.

Representatieve groep

De ondervraagden vormen een representatieve groep, een afgewogen mix man/vrouw, leeftijd, werkend/niet werkend, huurder/eigenaar, samenstelling huishouden en wel/geen migratieachtergrond. Centraal stond de vraag hoe de levens van energiearme huishoudens eruit zien. Hoe is hun leefsituatie, wooncomfort, wat is hun energieverbruik, waar lopen ze in de praktijk tegenaan, aan welke hulp hebben ze behoefte en wat vinden ze van de energietransitie? Daarnaast is in dit onderzoek ook gekeken naar de verschillen tussen de bevindingen van vorig jaar, de eerste ronde van de kwalitatieve monitor, en dit jaar.

Leefsituatie en wooncomfort

Veel bewoners hebben last van kou, hitte, vocht en schimmel. Het merendeel van de bewoners ervaart fysieke gezondheidsklachten en een deel schrijft verergering van deze klachten toe aan de slechte kwaliteit van de woning. Ondanks het lage wooncomfort hechten bewoners waarde aan het hebben van een eigen plek, de betaalbaarheid van hun woning en/of de faciliteiten in de buurt.

quote website 350x350 (7)

“Vaak zien ze het belang daarvan wel degelijk in, maar zijn ze bang dat de energietransitie hen extra geld gaat kosten, bijvoorbeeld een nieuw fornuis moeten kopen omdat de woning van het gas af gaat.”

Caroline van Ooij

Scientist Innovator bij TNO

Geen ver-van-mijn-bedshow

“Je zou denken dat de energietransitie voor deze bewoners een ver-van-mijn-bedshow is, omdat ze al moeite hebben het hoofd boven water te houden. Vaak zien ze het belang daarvan wel degelijk in, maar zijn ze bang dat de energietransitie hen extra geld gaat kosten, bijvoorbeeld een nieuw fornuis moeten kopen omdat de woning van het gas af gaat. En het zijn in hun ogen vooral mensen met geld die zich een elektrische auto en zonnepanelen kunnen veroorloven”, zegt TNO-onderzoeker Caroline van Ooij.

Betere communicatie nodig

Bij huurders worden verbeteringen aan de woning over het algemeen goed ontvangen. Ze ervaren meer warmte en wonen prettiger. Aan de andere kant geven verschillende bewoners met een huurhuis van een woningcorporatie, de grootste groep binnen de monitor, aan ontevreden te zijn over de communicatie rond renovaties. Ze weten niet wat hen te wachten staat, wanneer wat gaat gebeuren en zijn vaak ontevreden over het resultaat. Denk aan een nieuw kozijn dat niet goed is gemonteerd waardoor er kieren tussen het kozijn en de muur zitten.

Een van de geïnterviewden: “De reden dat ik graag aan dit onderzoek heb meegedaan is dat ik hoop dat TNO ons hiermee een stem kan geven richting beleidsmakers en politiek. Want mijn klachten staan niet op zich. Het speelt bij veel meer mensen in de wijk. Mijn huis is echt koud. Ik heb een energiecoach in de arm genomen en hij constateerde dat er echt iets moet gebeuren. Ik hoop dat dit onderzoek ertoe gaat leiden dat mensen hun verantwoordelijkheid pakken en in actie komen. Dan denk ik aan overheid, woningcorporaties en bedrijven. Zij zouden hun beleidsvoering moeten veranderen ten gunste van de minder bedeelde burgers. Zorg voor goede geïsoleerde woningen, een gezonde leefomgeving met de juiste voorzieningen van deze tijd, die uiteindelijk kosten besparen.”

quote website 350x350 (7)

“Wat ze wel willen is zelfstandig de energierekening betalen terwijl ze voldoende energie kunnen gebruiken om comfortabel te wonen.”

Caroline van Ooij

Scientist Innovator bij TNO

Zelfredzaam zijn

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat bewoners uiteraard blij waren met de financiële steunmaatregelen tijdens de energiecrisis, maar nu deze verdwenen zijn slaat de onzekerheid weer toe. Want de slecht geïsoleerde woning is nog steeds niet structureel aangepakt. En dus blijven bewoners kwetsbaar voor stijgende energieprijzen. Bewoners willen gewoon graag op zo'n manier geholpen worden dat ze zelfredzaam zijn en niet afhankelijk van overheidssteun.

Caroline: “Nu bijvoorbeeld de energietoeslag is weggevallen, ervaren bewoners dit als een gemis. Ze zijn afhankelijk van hulp of toeslagen die ze krijgen om hun energierekening te betalen, maar willen dat eigenlijk helemaal niet. Wat ze wel willen is zelfstandig de energierekening betalen terwijl ze voldoende energie kunnen gebruiken om comfortabel te wonen. De hulp van energiecoaches en fixers die met vaak simpele aanpassingen de woning verbeteren, wordt dan ook zeer gewaardeerd. Vooral hun luisterend oor en de ondersteuning naar de woningcorporatie toe, zoals het aankaarten van achterstallig onderhoud.”

Aanbevelingen

Om energiearmoede structureel aan te pakken, adviseert TNO een integrale aanpak. Want er is zelden één, makkelijk te verhelpen, oorzaak. Ook verdient het aanbeveling dat woningcorporaties nauwer samenwerken met coaches en fixers bij achterstallig onderhoud. Door hun contacten met bewoners kunnen zij ook een belangrijke rol spelen in voorlichting over steunmaatregelen. Aan overheidsinstanties de taak zich goed te verdiepen in de gevolgen van de energietransitie voor energiearme huishoudens en te zorgen dat ze mee kunnen komen in de energietransitie. Omdat draagvlak cruciaal is om de transitie mogelijk te maken, moet voorkomen worden dat de zorgen van energiearme bewoners over de toegankelijkheid van de transitie ten koste gaan van hun welwillendheid voor de transitie.

Volgend jaar gaat TNO opnieuw met energiearme bewoners in gesprek. Op die manier houden we vinger aan de pols bij energiearme huishoudens in Nederland en geeft dit kwalitatieve onderzoek een stem aan energiearme bewoners in Nederland.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

Compensatie en energiebesparing remden energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
2 juli 2024
Naar schatting 400 duizend huishoudens kampten in 2023 met energiearmoede. Dat zijn er 70 duizend meer dan in 2022. Ondanks deze stijging was het aandeel huishoudens met energiearmoede duidelijk lager dan in de jaren 2019-2021.

Gemeenten: “Kleine energiebesparende maatregelen helpen, maar grondige woningverbetering blijft nodig”

Informatietype:
Nieuws
4 juni 2024

Rol energie-intensieve industrie cruciaal in energietransitie

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2024

TNO-onderzoek geeft inzicht in levens van huishoudens met energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
4 september 2023

Verschillen in kwetsbaarheid voor hoge energieprijzen vraagt om gericht beleid

Informatietype:
Nieuws
31 juli 2023