Kabinet versterkt onderzoeksfaciliteiten gericht op energietransitie

Thema:
Duurzame samenleving
Energie-infrastructuur voor de industrie
24 september 2020

Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren.

vijf-nieuwe-labs
Nieuw solar lab bij TNO

In deze labs zal onder meer onderzoek worden gedaan naar een nieuwe generatie zonne-energietoepassingen, afvang en hergebruik van CO2, industriële elektrificatie, industriële droogtechniek en de ecologische en veiligheidseffecten van zonne- en windenergieprojecten.

Bijdrage aan energietransitie en economie

De onderzoeksfaciliteiten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid. In vijf onderzoekslaboratoria worden verschillende pilot- en demonstratieprojecten ontwikkeld en getest die de potentie hebben om in de toekomst op grotere schaal te worden toegepast.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat: “Ook in deze onzekere tijden is het belangrijk om te investeren in versnelling van de energietransitie. Door slimme inzichten, technieken en toepassingen uit de wetenschap in samenwerking met Nederlandse bedrijven in de praktijk te testen, kunnen wij nieuwe bedrijvigheid en banen creëren die een impuls kunnen geven aan een duurzaam herstel van de Nederlandse economie”.

Paul de Krom, Voorzitter Raad van Bestuur/CEO TNO: ”De faciliteiten zullen door de innovaties en een nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelen en concurrentiepositie van Nederland. Bijvoorbeeld in de zonne-energieketen willen we door onderzoek en innovatie de productie van de volgende generatie zonne-energie toepassingen voor integratie in onze leefomgeving, weer naar Nederland toetrekken”.

De volgende vijf labs worden geopend:

Mass Customization Lab Solar
Hier wordt onderzoek gedaan naar de volgende generatie zonne-energietoepassingen (halffabricaten) met een hoog rendement, ten behoeve van toepassing in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en voer- en vaartuigen.

Negative Emissions Technology Lab (NET-LAB)
In het NET-LAB wordt een test- en demonstratie omgeving gecreëerd om negatieve emissie technologieën te ontwikkelen en te testen.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie
Dit onderzoekslab, dat samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Voltachem in de haven van Rotterdam wordt vormgegeven, is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van Power-to-Heat technologie, Power-to-Chemicals/-Fuels en CO2 hergebruik technologie.

Het Mollier Lab
Het onderzoek in het Mollier Lab richt zich op innovatieve en energie-efficiënte industriële droog- en ontwateringstechnologieën.

Environmental Impact and Safety Lab for Renewable Energy
In dit (mobiele) lab kan de impact van windturbines en zonneparken op de ecologie van land en water worden vastgesteld.