Politie, TNO en TU Delft samen voor innovatie in nationale veiligheidsvraagtukken

13 oktober 2020

TNO, Nationale Politie en Technische Universiteit Delft, onder leiding van het TU Safety & Security Institute, gaan samen werken aan innovatie in nationale veiligheidsvraagstukken. De drie organisaties kennen elkaar goed en werken al op veel Safety & Security gebieden samen, zoals detectie, monitoren en cyber security. Met het tekenen van de intentieverklaring verklaren de drie partijen de gezamenlijke innovatie activiteiten uit te breiden en de samenwerking verder te professionaliseren, coördineren en bundelen om hiermee de impact te vergroten.

Behnam Taebi, Scientific Director van het Safety & Security Instituteaan de TU Delft, Tjarda Krabbendam, Programmamanager Kennisopbouw Politie bij TNO en Jeroen van Vugt, Directeur Strategie en Innovatie van de Politie kijken uit naar hun samenwerking.

“Op dit moment hebben de drie partijen elk hun eigen taak en rol bij de aanpak van nationale veiligheidsvraagstukken. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat we tot betere resultaten komen als we onze kennis en expertise vanaf het begin met elkaar delen. Er ontstaat daardoor een gestructureerde en gelijkwaardige basis qua kennis. Dit zorgt voor een meerwaarde voor zowel de wetenschap als de politie. Wetenschappelijke kennis wordt snel in praktijk gebracht en wetenschappers krijgen inzicht in de urgente operationele uitdagingen,” aldus Tjarda Krabbendam.

innovatie-nationale-veiligheidsvraagstukken

Professionalisering samenwerking

“In feite wordt de bestaande samenwerking uitgebreid en verder geprofessionaliseerd,” vult Behnam Taebi aan. “Er zijn al verschillende PhD trajecten actief, zoals het beter kunnen prioriteren van verdachten en het verbeteren van risicoprofilering door middel van Artificial Intelligence (AI). En we zijn eerder dit jaar met twee grootschalige onderzoeksprojecten begonnen. Een op het gebied van inzetoptimalisatie binnen de politiediensten en een op het gebied van slimme robots in gevaarlijke situaties.”

“Deze samenwerking draagt direct bij aan onze strategische doelen,” zegt Jeroen van Vugt. “Het structureel opbouwen en benutten van kennis op het gebied van technologie en innovatie stelt ons als Politie in staat om de meest moderne en effectieve Politie te zijn. Het helpt ons om onverminderd waakzaam en dienstbaar te zijn aan de waarden van de rechtsstaat.”

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Stagiaires, promovendi en postdocs gaan de gezamenlijke kennisontwikkeling vorm en invulling geven. Er worden met de Politie een aantal relevante onderzoeksprogramma’s gedefinieerd, waarbij TU Delft en TNO technisch-wetenschappelijke ondersteuning gaan bieden aan de Politie. Een voorbeeldproject gaat over hoe je de werkstress van meldkamermedewerkers kan meten. En welke informatie kun je deze veiligheidsprofessionals geven om hun werkstress beter te kunnen beheersen? Deze vragen staan centraal in een onlangs gestart project van studenten van de TU Delft, in opdracht van en samenwerking met de Politie en TNO.

Van Vugt geeft aan dat dit soort trajecten heel belangrijk zijn: “Wij moeten in staat zijn te experimenteren, te leren, kennis op te bouwen, goede ideeën te herkennen en op te schalen. Wij willen samen slimmer, goedkoper en efficiënter veranderen en de realisatiekracht van de organisatie vergroten. Dat doen wij onder meer door het verbinden van strategie en beleid aan praktijkontwikkeling. Door samen te werken met (toegepaste) wetenschap wordt een belangrijke stap gezet om de impact op de veiligheid te vergroten.”