Praktijkproef met corona sneltest TNO succesvol

Thema:
Gezonde samenleving
15 oktober 2020

TNO en GGD Amsterdam hebben de afgelopen twee weken validatie-onderzoek gedaan naar de TNO sneltest voor corona. Er zijn in de RAI bijna 900 monsters door zowel de TNO sneltest beoordeeld op de aanwezigheid van het coronavirus als door de GGD via de standaard PCR-test. De uitslagen daarvan zijn vervolgens met elkaar vergeleken.

Medische specialist werkt in de teststraat van Amsterdam RAI aan het testen van afgenomen materiaal met de corona sneltest die is gebaseerd op de LAMP methode.
Niets staat in de weg voor de GGD Amsterdam om de TNO sneltest klinisch gevalideerd te verklaren

De uitslag van de reguliere PCR-test kwam voor 99% overeen met die van de TNO LAMP test. De sensitiviteit (het percentage terecht positieve uitslagen) en specificiteit (het percentage terecht negatieve testuitslagen) van de test werd vastgesteld op 99%.

GGD Amsterdam concludeert op basis hiervan dat "De TNO LAMP test voldoet aan gestelde criteria betreffende betrouwbaarheid ten opzichte van qPCR". Met deze score staat wat TNO betreft niets in de weg voor de GGD Amsterdam om de TNO sneltest klinisch gevalideerd te verklaren en daarmee klaar te maken voor verdere uitrol.

Hiermee komt een sneltest beschikbaar die binnen het uur met dezelfde betrouwbaarheid én gevoeligheid als de PCR-test uitslag kan geven of een geteste persoon het coronavirus heeft of niet. Een snelle uitslag betekent dat bij een negatieve uitslag de betrokkene meteen weer aan het werk kan en niet onnodig lang hoeft te wachten. Een uitbreiding van de totale testcapaciteit betekent ook dat de wachttijd voor iedereen voor een test kan worden teruggebracht.

Brains4Corona

Paul de Krom, CEO van TNO presenteert vandaag samen met onderzoeker Bart Keijser van TNO deze resultaten aan minister De Jonge van Volksgezondheid. Die brengt een werkbezoek aan een nieuwe teststraat van de GGD Amsterdam.

Paul de Krom: "TNO heeft onder de noemer Brains4Corona vanaf dit voorjaar op verschillende manieren overheden en bedrijven ondersteund met praktisch toepasbare oplossingen voor de uitdagingen waarvoor het coronavirus ons stelt. De TNO LAMP sneltest die we door konden ontwikkelen met de steun van VWS en ZonMw is daarvan het laatste en misschien meest indrukwekkende voorbeeld."

Sneltesten

TNO ziet voor alle gevalideerde sneltesten een toepassing. De sneltest van TNO kan, met hoge betrouwbaarheid én gevoeligheid, veel monsters tegelijk per uur verwerken, maar vereist toch een beperkte laboratoriumomgeving. Veel andere sneltesten moeten 1-voor-1 door een medisch geschoolde professional worden afgenomen en beoordeeld en zullen dus bijvoorbeeld eerder bij een huisarts gebruikt gaan worden.

Uitrol

Na een begin binnen het Brains4Corona programma van TNO heeft TNO de test verder ontwikkeld voor het ministerie van VWS daarbij financieel ondersteund door ZonMw. GGD Amsterdam speelt een essentiële rol bij de klinische validatie. Belangrijke voordelen van de TNO sneltest zijn de goede beschikbaarheid van grondstoffen en het eenvoudig kunnen opschalen en uitrollen ervan.

De ontwikkeling van de TNO sneltest is voor het ministerie van VWS en in samenwerking met de GGD Amsterdam, RIVM, DSM, LUMC en UMCG met financiering van ZonMW.