Bijna een kwart van de thuiswerkers wil ook na corona grotendeels thuis blijven werken

Thema:
Monitoring arbeidssituatie
4 februari 2021

Eind 2020 werkte bijna de helft van de werknemers thuis. Thuiswerken is dan ook een van de meest getroffen COVID-19 maatregelen op het werk. Maar er is nog ruimte voor groei: 14% van de werknemers die nog niet (volledig) thuis werkt geeft aan dat dat wel meer zou kunnen. Hoewel thuiswerkers vaak nog geen ideale werkplek hebben bevalt het thuiswerken vaak wel. Bijna 1 op de 4 werknemers geeft aan ook na de COVID-19 pandemie grotendeels vanuit huis te willen werken. Dit blijkt uit de laatste meting van het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO.

Groot verschil in COVID-19 maatregelen tussen sectoren

Vrouw die achter haar laptop thuis werkt, een situatie die veel mensen herkennen tijdens de covid-19 pandemie lockdown.
Thuiswerkende werknemer

In vrijwel alle bedrijven zijn er naar aanleiding van de COVID-19 pandemie maatregelen getroffen. De algemene COVID-19 maatregelen als handen wassen en afstand houden (85%) en thuiswerken (61%) worden volgens werknemers het vaakst toegepast. De mate waarin andere maatregelen worden toegepast zijn afhankelijk van het type werk en de COVID-19 gevolgen voor de sector.

In de industrie – waar veel productie is- worden vaker ploegen gescheiden terwijl in de ICT, financiële sector en openbaar bestuur – waar veel thuisgewerkt wordt- vaker een beperking wordt opgelegd in het aantal mensen dat tegelijk aanwezig mag zijn. De horeca en vervoerssector, die hard getroffen zijn door de COVID-19 pandemie, troffen maatregelen gericht op minder werken waaronder deeltijdontslag en het verplicht opnemen van verlofdagen terwijl in de zorg juist vaker verlof werd ingetrokken, om voldoende personeel aan het werk te kunnen hebben.

Van de werknemers die niet volledig thuiswerken kan bijna 1 op de 7 meer thuiswerken

Eind 2020 werkte 48% van de werknemers thuis: 35% volledig en 14% combineerde thuiswerken met werken op locatie. In de zomer van 2020 werkte 45% van de werknemers thuis (29% volledig en 16% in combinatie met werken op locatie). Maar nog niet al het werk dat thuis gedaan kan worden, gebeurt al thuis. Bijna 1 op de 7 (14%) werknemers die niet volledig thuiswerkt geeft aan dat zij hun werk ook meer thuis zouden kunnen doen. Dit is 9% van alle werknemers. Ongeveer de helft van deze mensen (4,4% van alle werknemers) gaat toch naar het werk omdat het bedrijf dat wil en de andere helft (4,8% van alle werknemers) omdat ze dat zelf willen.

Thuiswerkers willen ook na corona thuis blijven werken

De arbeidsomstandigheden van thuiswerkers zijn nog niet ideaal: 45% van de thuiswerkers heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Daarnaast zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Bijna 90% zit minstens 6 uur per dag achter een beeldscherm, gemiddeld bijna 8 uur per dag. Ook in de vrije tijd zitten thuiswerkers nog eens 5 uur, een uur en driekwartier meer dan eind 2019 en driekwartier meer dan van de zomer.

Toch zijn er ook positieve signalen. Zo is er een duidelijke afname in ongewenst gedrag, zowel van klanten als van collega’s of leidinggevenden. Ook laat het onderzoek geen toename in de fysieke en mentale klachten van thuiswerkers zien. Al met al is 3 op de 4 thuiswerkers op dit moment tevreden met het leven. Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen. Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil ook na de crisis grotendeels thuis blijven werken. Daarnaast wil 43% thuiswerken combineren met werken op locatie.

Download het rapport: De impact van de covid-19 pandemie op werknemers - Stand van zaken in 2020

* De cijfers zijn gebaseerd op het NEA-COVID-19 onderzoek. Dit is een vragenlijst-onderzoek onder ongeveer 10.000 deelnemers die ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019 hebben ingevuld. Data over de Nederlandse beroepsbevolking is verzameld in de zomer van 2020 en november 2020. De data zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, onderwijs, en sector en zijn daarmee zo representatief mogelijk gemaakt voor de Nederlandse werknemer. De gegevens worden gekoppeld aan de oorspronkelijke NEA-data om zo een vergelijking met 2019 te kunnen maken. De cijfers over thuiswerken uit het NEA-COVID-19 onderzoek zijn niet goed vergelijkbaar met de op het corona dashboard weergegeven cijfers uit het gedragsonderzoek van het RIVM. Dit komt door verschillen tussen de RIVM en TNO data. Zo bevat de TNO data alleen werknemers terwijl de RIVM data ook zelfstandigen bevat. Ook presenteert TNO thuiswerken onder alle werknemers terwijl het RIVM cijfers over thuiswerken onder mensen die kunnen thuiswerken weergeeft.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Informatietype:
Nieuws
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s

Informatietype:
Nieuws
14 november 2022

In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de TNO factsheet ‘Werkstress’.

Monitoring arbeidssituatie

Informatietype:
Artikel

Om kennis over werkend Nederland toegankelijker te maken en het gebruik van monitordata te stimuleren, hebben we een speciale website ontwikkeld.

Werkgevers hebben minder aandacht voor mentaal welzijn werknemers

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2022
Uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2021 blijkt o.a. dat werkgevers in 2021 minder regelingen troffen tegen psychosociale belasting werknemers.

Aantal flexibele contracten met meer zekerheid in eerste kwartaal 2022 toegenomen

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2022

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden. Vooral het aantal flexibele werknemers met relatief meer zekerheid, zoals mensen met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract, was hoger; er waren juist minder oproepkrachten. Ondanks de toename met 111.000 is het totaal aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nog steeds 17.000 lager dan net voor de coronacrisis. Dat melden het TNO en het CBS op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.