Nederlandse AI Coalitie investeert in Appl.AI-programma

Thema:
Digitale samenleving
14 april 2021

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) ontvangt 23,5 miljoen euro van de overheid. Een gedeelte van het bedrag investeert de NL AIC in het Appl.AI programma van TNO. Dit dient als startimpuls voor onderzoek naar het ontwikkelen van AI-toepassingen over de komende 5 jaar. 5 samenwerkingsprojecten zijn opgestart.

Het Appl.AI programma bestaat in totaal uit 15 AI use cases waarin overheid en bedrijfsleven actief samenwerken en de projecten gezamenlijk worden gefinancierd. Daarnaast werken we nauw samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen om deze projecten te kunnen voeden met kennis. De huidige vijftien use cases gaan we dus aanvullen met 5 use cases die vanuit het NL AIC worden gefinancierd.

Samenwerkingsprogramma's

We lichten alvast 3 van de 5 samenwerkingsprojecten uit:

  1. Selected: Gepersonaliseerde zorg door de inzet van data met aandacht voor privacy en veiligheid in de gezondheidszorg.
  2. Skills matching 2.0: Eerlijke besluitvorming op de arbeidsmarkt door de inzet van AI in het wervingsproces.
  3. AI Oversight Lab: Het ontwikkelen van betrouwbare AI-algoritmen voor publieke instanties.

Belangrijke AI-uitdagingen

In alle projecten van ons Appl.AI-programma worden twee belangrijke AI-uitdagingen geadresseerd. Ten eerste ‘Hoe zorgen we ervoor dat autonome AI-systemen transparant en verantwoord kunnen worden ingezet?’. En ten tweede ‘Hoe zorgen ervoor zorgen dat mens en AI zo goed mogelijk samenwerken?’.