Deelname van TNO aan twee voorstellen binnen de Europese Green Deal

Thema:
Circulaire waardecreatie
15 juni 2021

Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Europese Commissie de evaluaties en financieringsbesluiten vrijgegeven voor de Green Deal-oproep “Capaciteiten en diensten voor Europese onderzoeks-infrastructuren om de uitdagingen van de Europese Green Deal aan te pakken”. TNO participeert in twee succesvolle voorstellen.

Green Deal H2020-project voor monitoring van stedelijke broeikasgassen

Het H2020-projectvoorstel ‘Pilot Application in Urban Landscapes – towards integrated city observatories for greenhouse gases’ (PAUL) is goedgekeurd voor financiering door de EC.

PAUL zal de Europese Green Deal ondersteunen door specifieke wetenschappelijke en technologische problemen op te lossen, die verband houden met de observatie en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door dichtbevolkte stedelijke landschappen. De EC start dit project als een proefproject voor het monitoren van broeikasgassen in steden, aangezien steden hotspots zijn voor de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarom de kern vormen van wereldwijde inspanningen om emissies te verminderen.

Dit 4-jaar durende project zal worden gecoördineerd door de ICOS-ERIC (het Integrated Carbon Observation System) gevestigd in Zweden. De hoofdtaken van TNO-CAS zijn het leiden van WP1 (stadsinformatie; inclusief stadsemissie-inventarisaties) en in WP2 het leiden van de taak emissiemodellering.

Pilotsteden zijn München, Zürich en Parijs. Rotterdam wordt als stad opgenomen in het zogenaamde PAUL City Network, met TNO-CAS als liaison. Als het PAUL-concept eenmaal succesvol is gebleken, is het de bedoeling dat dit over heel Europa wordt uitgerold met bijvoorbeeld een ICOS-city monitoringlocatie in elke lidstaat. PAUL zal, in co-creatie met gebruikers, specifieke stadsdiensten ontwerpen rondom de GHG-observaties en monitoring.

Met behulp van haar expertise op het gebied van data en modellering kan TNO een rol spelen bij het ontwerpen en onderhouden van operationele diensten voor steden die een beter inzicht bieden in stedelijke uitstoot van broeikasgassen en de klimaataanpak.

Data-uitdagingen en maatschappelijke behoeften op het gebied van luchtkwaliteit

‘Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS’ (RI-URBANS) zal servicetools ontwikkelen die nieuwe inzichten zullen verschaffen in de ruimte-tijdvariabiliteit van luchtkwaliteitsparameters, blootstelling van de bevolking en interacties met de luchtkwaliteit.

Deze inzichten zullen het mogelijk maken om de luchtvervuiling in Europese steden en industriële hotspots te verminderen. Het project maakt gebruik van geavanceerde waarnemingen van de luchtkwaliteit (AQ) in geselecteerde Europese proefsteden, waaronder de Nederlandse Randstad. Het voorstel komt hiermee tegemoet aan de dringende behoeften om de luchtverontreiniging in de hele EU aanzienlijk te verminderen en een ​​strategie uit te werken om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen door synergiën tussen luchtkwaliteitsmonitoringsnetwerken (AQMN's) en onderzoek-infrastructuren op dit gebied te ontwikkelen en te versterken.

RI-URBANS wordt gecoördineerd door CSIC in Spanje en is nauw verbonden met de ACTRIS European Research Infrastructure. TNO zal vooral bijdragen aan WP3: Verbetering van modellering en emissie-inventarisaties voor beleidsbeoordeling. Hier zal TNO-CAS haar expertise op het gebied van emissie-inventarisatie inbrengen door 1x1 km gridded data en het TNO LOTOS-EUROS luchtkwaliteitsmodel voor bronverdeling te leveren.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Mark Huijbregts brengt duurzaamheidsbeoordeling naar hoger niveau bij TNO

Informatietype:
Nieuws
3 april 2023

Prof. Dr. Mark Huijbregts, hoogleraar Integrated Environmental Assessment aan de Radboud Universiteit, treedt per 1 april parttime in dienst bij TNO als Principal Scientist. Hij zal deze nieuwe rol bij TNO combineren met zijn functie als hoogleraar bij het Radboud Instituut Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES), die hij sinds 2010 bekleedt.

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Grondstoffenschaarste neemt toe. Hoe stellen we Europa veilig van kritieke grondstoffen? Bij TNO werken we aan antwoorden met onderzoek.

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022

Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Dus toen het oude TNO Laboratorium voor energie- en materiaaltechnologie in Delft moest verdwijnen, werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt voor het nieuwe TNO Bouwinnovatie Lab.