25 miljoen euro voor duurzame innovaties luchtvaart

Thema:
Sustainable vehicles
24 september 2021

Een breed Europees samenwerkingsverband, gecoördineerd door Royal Schiphol Group, ontwikkelt de komende vier jaar innovaties om de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens te versnellen. TNO is als expert op het gebied van duurzame logistiek en groene infrastructuur partner in dit consortium.

De samenwerking onder de naam TULIPS is een uniek Europees consortium waarin luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, sectorpartners en kennisinstituten participeren. Deze week werden de handtekeningen gezet waarmee TULIPS formeel van start ging. De Europese Commissie ondersteunt het consortium met 25 miljoen euro in het kader van de Europese Green Deal.

Klimaatneutraal in 2050

Het samenwerkingsverband van 29 internationale partners gaat bijdragen aan klimaatneutrale en afvalvrije luchthavens in 2030 en klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Er wordt toegewerkt naar 17 verschillende demonstraties die op Amsterdam Airport Schiphol worden uitgerold. Partnerluchthavens Oslo, Turijn en Larnaka gaan ook een deel van de innovaties implementeren, zodat duidelijk wordt in hoeverre ze in verschillende scenario’s kunnen bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Rol TNO

TNO is betrokken bij verschillende demonstraties: binnen multimodaal transport wordt onderzocht hoe elektrische trucks het vervoer van goederen kunnen vergroenen. Een te ontwikkelen platform met real-time data van de trucks en andere bronnen wordt gebruikt voor besluitvorming in de supply chain. Ook draagt TNO bij aan een app die passagiers inzicht geeft in de milieu-impact van hun reis naar de luchthaven én die helpt bij het kiezen van groenere alternatieven daarvoor.

Daarnaast ondersteunt TNO Schiphol bij de energietransitie naar een groene energie infrastructuur en duurzame operatie. Hiervoor ontwikkelt TNO een digitale kopie van de werkelijkheid om verschillende toekomstige scenario’s te simuleren, zodat de luchthaven de juiste integratiestrategie kan kiezen. Ten slotte is TNO betrokken bij het ontwikkelen van een Sustainable Aviation Fuel (SAF) supply chain: ter ondersteuning bij het afwegen van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur.

Overkoepelende analyse

TNO maakt een overkoepelende analyse van het effect van alle innovaties binnen TULIPS op de carbon footprint. De analyse maakt duidelijk in hoeverre de innovaties bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Mike van der Zant, projectleider TULIPS bij TNO: ‘Het is de ambitie van TNO om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen. In het TULIPS project krijgen we de kans om onze expertise in mobiliteit, logistiek en energietransitie in te zetten om samen met internationale partners een bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale toekomst voor de luchtvaart.’

Laat je verder inspireren

38 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

De Automotive Week trok dit jaar meer dan 1500 bezoekers. Vijftig experts uit de sector deelden hun inzichten en aan de hand van meer dan dertig live demonstraties werd een beeld geschetst van de mobiliteit van de toekomst.

TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Met de huidige stand van de innovatie kunnen we ons veel efficiënter, veiliger, en schoner verplaatsen. De implementatiekant is vaak de beperkende factor. Daardoor dreigen zowel economische- als maatschappelijke doelen in het gedrang te komen. TNO pleit voor meer focus op het implementeren van innovaties.

Varen op groene methanol binnenkort mogelijk; internationaal beleid vormt obstakel

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Binnen het project Green Maritime Methanol onderzoekt een internationaal consortium onder penvoerderschap van TNO de haalbaarheid van groene methanol als brandstof voor de maritieme sector.

Demo’s Automotive Week: voor een geautomatiseerde logistieke toekomst

Informatietype:
Insight
14 april 2023

Tijdens de Automotive Week op de Automotive Campus in Helmond presenteert TNO drie veelbelovende demo’s die concreet laten zien hoe geautomatiseerde transportoplossingen onze logistiek veiliger, efficiënter en slimmer kunnen maken.