Paul de Krom per 1 februari voorzitter Koninklijke VNCI

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
6 oktober 2021

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft op 5 oktober ingestemd met de benoeming van Paul de Krom als voorzitter van de VNCI per 1 februari 2022. Hij is dan zeven jaar voorzitter Raad van Bestuur en CEO van TNO geweest.

Foto Paul de Krom
In beeld Paul de Krom, voorzitter RvB en CEO TNO.

Paul de Krom: “Als je nu naar TNO kijkt dan staan we er goed voor. We zijn financieel gezond, de organisatie draait goed, de nieuwe strategie is klaar voor uitvoering en het dieptepunt van de coronacrisis ligt achter ons. Al met al een goed moment denk ik om, gerust en met vertrouwen kijkend naar de toekomst, mijn functie beschikbaar te stellen aan een opvolger die dan de gelegenheid heeft om zich vanaf het begin van de nieuwe strategieperiode in te werken. Er komt te zijner tijd nog voldoende gelegenheid om afscheid te nemen, maar tot 1 februari ben ik nog met alle energie voor TNO bezig”.

De procedure voor de opvolging van Paul de Krom wordt door de Raad van Toezicht ter hand genomen. De Raad van Toezicht is zeer erkentelijk voor wat Paul de Krom voor TNO heeft betekend en zal daar later op een gepast moment bij stilstaan.