Toekomstbestendige leefomgeving dankzij regionaal bouwen aan human capital

Thema:
Skills
2 februari 2023

Het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om voldoende (nieuwe) medewerkers met de juiste skills en een cultuurverandering in de bouw- en installatietechniek. Daarom vond op 16 januari 2023 de kick-off plaats van het TKI Bouw en Techniek programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’. Zo versnellen we samen de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Regionaal bouwen aan human capital

In het programma wordt nauw samengewerkt tussen TKI Bouw en Techniek, TNO, de Bouwacademie in Amsterdam en een viertal regionale samenwerkingsverbanden in Den Bosch, Enschede, Haarlem en Groningen. Aan de basis van de samenwerking staat het door TNO ontwikkelde Sharebouw & techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt.

Dit alles vraagt om een radicaal andere manier van samen werken-leren-innoveren, samenwerking met vernieuwers (cross-overs) en duurzame betrokkenheid van alle actoren. De vraag is hoe je dit vormgeeft.

Het Sharebouw & techniek-concept biedt een oplossing voor het samenbrengen van de gescheiden werelden van technologische innovatie en human capital vraagstukken. Het koppelen van concrete innovaties aan een gestructureerde human capital aanpak helpt partijen om tot geïntegreerde oplossingen te komen en zorgt er voor dat human capital geen sluitpost vormt.

De beoogde opbrengsten van Sharebouw & techniek

 1. (Aankomende) vakmensen ondersteunen bij het leren van de skills die het werk nu en in de toekomst vraagt.
 2. (MKB-) bedrijven ondersteunen bij de implementatie van technologische en sociale innovaties. Hierbij wordt de koppeling gelegd tussen technologische innovaties en nieuwe manieren van organiseren in de keten maar wordt ook gekeken naar kansen die technologische innovaties bieden voor het toegankelijk maken van werk voor andere doelgroepen.

In de samenwerking treedt TNO op als inhoudelijk programmanager. Daarbij biedt TNO de regionale partners inhoudelijke ondersteuning bij de verdere doorontwikkeling en implementatie van het concept.

Ook onderzoekt TNO de impact op skillsontwikkeling en innovatieadoptie. Goedele Geuskens (Lead Scientist, TNO): “We staan voor een grote maatschappelijke opgave in de bouw en om die te realiseren, is aandacht voor de mens van essentieel belang. Onze ambitie is om de werelden van werken, leren en innoveren echt met elkaar te verbinden. Zodat innovaties sneller landen in de praktijk en vakmensen de skills van de toekomst leren. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we samen met TKI Bouw & Techniek en de regionale partners Sharebouw & techniek verder kunnen doorontwikkelen.”

Bekijk de animatievideo >

Sharebouw & techniek: 5 programmalijnen.

 1. Het (verder) opbouwen van een learning community waar MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijspartners, kennispartners, de overheid en andere stakeholders kennis delen en samen opbouwen;
 2. Het vergroten van het inzicht in de impact van technische en sociale innovaties op werk en skills (gaps);
 3. Het ontwikkelen van aanpakken die (informeel) lerend en innovatief gedrag van medewerkers versterken;
 4. Het ontwikkelen van innovaties in het onderwijs en de zij-instroom;
 5. Het ontwikkelen van aanpakken gericht op adoptie van technische en sociale innovaties door MKB-bedrijven.

Belangrijke elementen

 • Werken, leren en innoveren worden geïntegreerd in regionale skills-based learning communities. Innovaties kunnen hierdoor sneller landen op de (MKB) werkvloer en vakmensen/studenten/zij-instromers zien en leren sneller de skills die de innovaties vragen. Tegelijkertijd kunnen innovatiepartners innoveren met (MKB) bedrijven en het beschikbare menselijke kapitaal als ontwerpprincipe hanteren voor hun innovaties, zodat het werk toegankelijk wordt voor andere doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding.
 • Het verbinden van werken, leren en innoveren vereist nauwe samenwerking tussen de betrokken stakeholders.
 • Er is sprake van cross-overs op inhoud (verschillende disciplines, praktijkkennis-wetenschappelijke kennis) en in de samenwerking (traditionele spelers en vernieuwers).
 • Studenten, vakmensen en zij-instromers krijgen inzicht in nieuwe technologie en hun ontwikkelmogelijkheden. Ze verwerven (op maat) de juiste skills voor het werk van de toekomst. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid, werkplezier en (intersectorale) mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Laat je verder inspireren

52 resultaten, getoond 1 t/m 5

Werkgevers laten mogelijkheden onbenut om gelijke kansen in loopbaanontwikkeling te bevorderen

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2023

TNO onderzocht, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, wat organisaties concreet doen om behoud en loopbaanontwikkeling van medewerkers met een migratieachtergrond te bevorderen en in hoeverre dit aansluit bij wat experts zeggen dat effectief is.

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Informatietype:
Nieuws
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Nachtwerkers hebben meer kans op een slechte werk-privébalans

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dat is een van de resultaten van het onderzoek van TNO en RIVM.

Innovatie en ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden

Informatietype:
Podcast
1 maart 2023
1 aflevering

Afrika ontwikkelt zich heel snel en er zijn volop kansen voor succesvol ondernemerschap. Belangrijk is de kwetsbare groepen mee te nemen in deze ontwikkeling en grote transities te realiseren. Want er is nog veel te doen. Het programma Innovation for Development (I4D) van TNO innoveert samen met Nederlandse en lokale partners in lage en midden inkomenslanden.

Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Op basis van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid melden TNO en het CBS in een gezamelijke analyse, dat zowel het aantal flexcontracten als het aantal zzp'ers is toegenomen in het vierde kwartaal van 2022.