1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Thema:
Monitoring arbeidssituatie
Werk en gezondheid
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

NEA rapport 2022

Lees meer over de ervaringen op het werk in 2022 in Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Of bekijk de factsheet > (pdf)

De meest voorkomende discriminatiegronden* op het werk zijn afkomst, huidskleur of nationaliteit, en leeftijd of geslacht. Op elk van deze gronden voelde 2 á 3 procent van alle werknemers (van 15 tot 75 jaar) zich gediscrimineerd.

NEA-2022-discriminatie-werk
NEA: Gronden van ervaren discriminatie op het werk

Discriminatie afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam met 16 procent relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa. Ook migranten uit Europese landen (10 procent), en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent), hadden hier relatief vaak mee te maken. Gevoelens van leeftijdsdiscriminatie kwamen het meest voor onder werknemers tot 25 jaar (4 procent) en onder 65-plussers (5 procent). Van de vrouwen zei 4 procent gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, van de mannen was dat minder dan 1 procent.

Discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten komen vaakst voor

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelden, ervaarden dit vooral door** opmerkingen, en negeren of buitensluiten. Beide werden genoemd door 35 procent van alle gediscrimineerde werknemers. Ook ervaarde een deel van hen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling (25 procent), mocht minder aantrekkelijk werk doen (18 procent) of kreeg een lagere beloning voor hetzelfde werk (17 procent). Bedreigingen, geweld of agressief gedrag kwam minder vaak voor (6 procent).

Meeste gevoelens van discriminatie in vervoer en opslag

Met 12 procent voelden werknemers in de bedrijfstak vervoer en opslag zich iets vaker gediscrimineerd op het werk dan werknemers in andere bedrijfstakken. In de bouw en in de landbouw hadden werknemers naar verhouding minder vaak last van discriminatie (6 procent).

NEA-2022-ervaren-discriminatie-werk
NEA: ervaren discriminatie op het werk

Gediscrimineerde werknemers minder tevreden met werk

Van alle werknemers in 2022 die geen discriminatie hebben ervaren, was 80 procent tevreden of zeer tevreden met het werk en 5 procent ontevreden of zeer ontevreden. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie, was 51 procent (zeer) tevreden en 17 procent (zeer) ontevreden.

NEA-2022-tevredenheid-werk
NEA: Tevredenheid met het werk

Meer verzuim bij discriminatie

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69 procent van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie, was dat 55 procent.

Verzuimende werknemers die zich gediscrimineerd voelen, schrijven hun verzuimklachten ook vaker toe aan de werksituatie. Bij 38 procent van hen waren de klachten gedeeltelijk of hoofdzakelijk een gevolg van hun werk. Onder verzuimende werknemers die zich niet gediscrimineerd voelden, was dat 19 procent. Gediscrimineerde werknemers wijten het werkgerelateerde verzuim ook vaker aan een ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag.

NEA-2022-werkgerelateerde-klachten
NEA: Werkgerelateerde klachten

Toelichtingen

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld op uw werk?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Nee
2. Ja, vanwege mijn geslacht
3. Ja, vanwege mijn afkomst, huidskleur of nationaliteit
4. Ja, vanwege mijn godsdienst of levensovertuiging
5. Ja, vanwege mijn seksuele geaardheid/voorkeur
6. Ja, vanwege mijn leeftijd
7. Ja, vanwege mijn langdurige ziekte, aandoening of handicap
8. Ja, vanwege mijn werktijden (voltijd- of deeltijdwerk) of mijn
contractvorm (tijdelijk of vast)
9. Ja, vanwege mijn politieke voorkeur
10. Ja, vanwege mijn zwangerschap
11. Ja, vanwege een andere reden

Waardoor voelde u zich op uw werk gediscrimineerd?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Door discriminerende opmerkingen
2. Door negeren of buitensluiten
3. Door bedreigingen, geweld of agressief gedrag
4. Ik kreeg minder betaald voor hetzelfde werk
5. Ik kreeg geen promotie of minder ontwikkelmogelijkheden
6. Ik kreeg minder aantrekkelijk werk te doen
7. Andere manier

Laat je verder inspireren

52 resultaten, getoond 1 t/m 5

Werkgevers laten mogelijkheden onbenut om gelijke kansen in loopbaanontwikkeling te bevorderen

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2023

TNO onderzocht, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, wat organisaties concreet doen om behoud en loopbaanontwikkeling van medewerkers met een migratieachtergrond te bevorderen en in hoeverre dit aansluit bij wat experts zeggen dat effectief is.

Nachtwerkers hebben meer kans op een slechte werk-privébalans

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dat is een van de resultaten van het onderzoek van TNO en RIVM.

Innovatie en ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden

Informatietype:
Podcast
1 maart 2023
1 aflevering

Afrika ontwikkelt zich heel snel en er zijn volop kansen voor succesvol ondernemerschap. Belangrijk is de kwetsbare groepen mee te nemen in deze ontwikkeling en grote transities te realiseren. Want er is nog veel te doen. Het programma Innovation for Development (I4D) van TNO innoveert samen met Nederlandse en lokale partners in lage en midden inkomenslanden.

Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Op basis van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid melden TNO en het CBS in een gezamelijke analyse, dat zowel het aantal flexcontracten als het aantal zzp'ers is toegenomen in het vierde kwartaal van 2022.

TNO en RIVM beschrijven de invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Informatietype:
Nieuws
3 februari 2023

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Het is nog onzeker wat die impact precies zal zijn. Wel is het belangrijk om op de mogelijke gevolgen hiervan voorbereid te zijn. Deze horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig werken” helpt daarbij.