Informatietype:
Webinar
Thema:
CO2-neutrale industrie
2 afleveringen

CO2-reductie en groene koolstof in de industrie

Dit is de tijd om CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe kansen te creëren voor een duurzame, circulaire industrie. Ontdek tijdens het webinar welke ontwikkelingen en oplossingen er zijn. TNO-experts presenteren drie innovatieve technologieën die koolstof en CO2 converteren naar duurzame producten zoals plastics, brandstoffen en voedingsmiddelen.

Kijk het webinar terug

Duurzaam gebruik maken van groene koolstof in de energietransitie

Nederland en Europa hebben grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie. De industrie moet ruim 20 megaton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60% verminderd worden ten opzichte van 1990, dat is 5 tot 5,9 megaton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken.

Deze verduurzaming biedt nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Bedrijven kunnen een koploperspositie innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder de noodzakelijke energie- en materiaalomslag te maken. Daarnaast wil de overheid helpen om fundamenteel nieuwe duurzame technologieën te realiseren.

Drie innovatieve technologieën uitgelicht

In dit webinar introduceert TNO drie technologieën die de industrie verduurzamen waarbij industriële koolstof en CO2 reststromen om worden gezet in nieuwe alledaagse producten waar we ook in de toekomst behoefte aan zullen hebben zoals: plastics, brandstoffen en voedingsmiddelen.

Programma webinar

Dit webinar vond plaats op 21 juni om 15:00.

Groene koolstof en verduurzaming industrie

Inleiding: drie TNO technologieën die CO2 converteren naar duurzame producten.

Soledad van Eijk, Senior Business Developer Industrial Carbon Capture at TNO.

Soledad van Eijk

ZEUS-technologie

De ZEUS-technologie voor omzetting van afgevangen koolstof naar groene chemicaliën via electrochemie. Voorbeelden van producten die gemaakt kunnen worden zijn mierenzuur, koolmonoxide voor syngas, maar ook ethanol en ethyleen.

EMBER-technologie

De EMBER-technologie draagt bij aan het sluiten van industriële kringlopen en een circulaire koolstof economie door de lichte koolwaterstoffen als bijproducten om te zetten naar H2, syngas en Carbon Black.

Jan Willem Könemann, Senior Business Developer Synthetic Fuels and Feedstock

Jan Willem Könemann

Plasmatechnologie

Middels plasmatechnologie kunnen koolstof houdende reststromen zoals CO2 en biogas efficiënt worden omgezet in syngas. Het syngas kan vervolgens worden gebruikt als uitgangsproduct voor de omzetting naar methanol, toepasbaar voor polymeerproductie, bio-fuel-productie of proteïneproductie.

Hans Linden, Project Manager Plasma Chemistry

Hans Linden

Reflectie van het Nova Instituut

Pauline Ruiz werkt sinds 2020 bij het Nova-team op de afdeling Duurzaamheid. Ze is een expert in bio- en CO₂-gebaseerde chemicaliën en polymeren en ondersteunt het nova-team in verschillende projecten met betrekking tot duurzaamheid, levenscyclusanalyse, technologie en markten.

Pauline Ruiz

Interessant voor:

  • Industrie
  • Chemie
  • Toeleveranciers
  • Overheid en beleidsmakers

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontwikkelt methode om biokoolstof te produceren

Informatietype:
Nieuws
24 januari 2024
TNO heeft een methode ontwikkeld om schone koolstof te maken. De “EnerChar”-methode maakt het mogelijk om op grote schaal biokoolstof te produceren met verschillende eigenschappen.

Nieuwe technologie combineert maken biokoolstof voor de industrie met negatieve emissies

Informatietype:
Artikel

Tien wetenswaardigheden over CO2 afvang en opslag (CCS)

Informatietype:
Insight
18 oktober 2023

Voordelige productie van hernieuwbare DME met groene stroom en CO2

Informatietype:
Nieuws
7 september 2023

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Bekijk het webinar